หากแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไม่ทำงาน

iCloud ช่วยให้คุณสามารถใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในการระบุตำแหน่งเพื่อนและสมาชิกครอบครัวได้ง่ายๆ จาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอพค้นหาเพื่อนๆ เวอร์ชั่นล่าสุดiOS เวอร์ชั่นล่าสุดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch และ watchOS เวอร์ชั่นล่าสุดบน Apple Watch
 2. ตรวจสอบการทำงานของคุณสมบัติค้นหาเพื่อนๆ ในหน้าสถานะระบบเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่
 3. บังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆบน iPhone, iPad หรือ iPod touch จากนั้นรอสักครู่ แล้วเปิดแอพอีกครั้ง
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากแอพปิดลงโดยไม่คาดคิด หยุดทำงาน หรือเปิดไม่ขึ้น

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูว่าคำถามด้านล่างนี้แก้ปัญหาให้คุณได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลในเมนูวิธีใช้ของแอพค้นหาเพื่อนๆ ได้ด้วย ดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch แตะ "ฉัน" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"
 • บน iPad แตะปุ่มรายการ แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการดูตำแหน่งที่ตั้ง

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง หรือเพื่อนของคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณ

กรณีที่คุณบังคับให้ปิดแอพ

หากคุณบังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆ ใน iOS 7 หรือใหม่กว่า แอพค้นหาเพื่อนๆ อาจไม่สามารถตรวจจับระยะจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้ (กำหนดกรอบพื้นที่จำลองหรือ Geofencing) และแอพค้นหาเพื่อนๆ จะไม่ส่งการแจ้งเตือนที่เกิดจากการกำหนดกรอบพื้นที่จำลองไปให้เพื่อนที่ติดตามอุปกรณ์ของคุณอยู่ และอุปกรณ์ของคุณจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ของเพื่อนเช่นกัน หลังจากที่คุณปิดแอพ ให้เปิดแอพใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์

คุณควรบังคับแอพค้นหาเพื่อนๆ ให้ปิดก็ต่อเมื่อแอพไม่ตอบสนองเท่านั้น แอพค้นหาเพื่อนๆ สามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณให้กับเพื่อนได้แม้ว่าแอพนั้นจะอยู่ในเบื้องหลังก็ตาม

กรณีที่ชื่อเพื่อนบางคนขึ้นว่า "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม"

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อนของคุณอาจต้องแก้ไขวันที่บนอุปกรณ์ แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
 • อุปกรณ์ปิดอยู่หรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi
 • เพื่อนของคุณเปิด "ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของฉัน" ในแอพค้นหาเพื่อนๆ
 • เพื่อนของคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือในการตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หรือในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > ค้นหาเพื่อนๆ
 • เพื่อนของคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งในขณะนั้น
 • อุปกรณ์อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ Apple ไม่ได้ให้บริการคุณสมบัตินี้ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาคเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกฎหมายท้องถิ่น

คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งก่อนหน้านั้นของอุปกรณ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อครบ 2 ชั่วโมง คุณจะเห็นข้อความว่า "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม"

กรณีที่ตำแหน่งที่ตั้งเป็นตำแหน่งเก่าหรือไม่แม่นยำ

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์หากต้องมีการอัพเดทข้อมูลใน iCloud ให้รอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง 

หากคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องใดที่เพื่อนของคุณจะมองเห็นโดยทำดังนี้ 

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ฉัน" จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่คุณใช้งานใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน
 • บน iPad ให้แตะปุ่ม "รายการ" แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่คุณใช้งานใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน
 • บน Apple Watch ที่ใช้ watchOS 4 ให้กดปุ่ม Digital Crown เพื่อดูไอคอนการตั้งค่า เลือกการตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันเปิดอยู่

กรณีที่รัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป

หากรัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป ให้รอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง อุปกรณ์อาจกำลังหาตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำยิ่งขึ้นอยู่ หรืออาจไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำมากกว่านี้ได้แล้ว ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์อยู่ในที่ร่มที่ไม่มีสถานีฐาน Wi-Fi ที่รู้จักอยู่ใกล้ๆ

กรณีที่ป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้งแสดงไม่ถูกต้อง

หากคุณตั้งค่าป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น บ้านหรือที่ทำงาน ป้ายกำกับนั้นจะแสดงก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มีความแม่นยำ และป้ายกำกับนั้นอาจไม่แสดง หากตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์กว้างเกินไปจนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้กับป้ายกำกับ 

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการส่งและรับคำขอตำแหน่งที่ตั้ง

ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากคุณไม่ได้รับคำขอจากเพื่อน

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ด้วย Apple ID ที่เพื่อนของคุณพยายามจะติดตาม หากต้องการดู Apple ID ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud หากเพื่อนของคุณใช้ที่อยู่อีเมลอื่น ให้ตรวจสอบคำขอจากเพื่อนในกล่องเข้าของอีเมลของคุณ แตะดูคำขอในอีเมล เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ไว้ในแอพค้นหาเพื่อนๆ แล้ว
  • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ฉัน" จากนั้นเลือก "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ใต้การเชิญ
  • บน iPad แตะปุ่ม "รายการ" แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นเลือก "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน"
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได้ตอบรับคำขอติดตามเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนด หากครบจำนวนแล้ว คุณอาจไม่สามารถตอบรับเพื่อนเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกก่อน

หากเพื่อนของคุณไม่ได้รับคำขอ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งคำขอไปยัง Apple ID ที่เพื่อนของคุณใช้ลงชื่อเข้าแอพค้นหาเพื่อนๆ ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได้ตอบรับคำขอติดตามเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนด หากครบจำนวนแล้ว คุณอาจไม่สามารถส่งคำขอตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกก่อน

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม คำขอติดตามจะถูกส่งไปยังเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: