ดูข้อมูลช่วยเหลือในการใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ

iCloud ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในการค้นหาเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวได้ง่ายๆ จาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งค้นหาเพื่อนๆ ของฉันเวอร์ชั่นล่าสุดiOS เวอร์ชั่นล่าสุดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch และ watchOS เวอร์ชั่นล่าสุดบน Apple Watch
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติค้นหาเพื่อนๆ ของฉันในหน้าสถานะระบบเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่
 3. บังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch รอสักครู่ จากนั้นเปิดแอพอีกครั้ง
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากแอพปิดลงโดยไม่คาดคิด หรือหยุดทำงาน หรือเปิดไม่ได้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ตรวจดูคำถามด้านล่างเพื่อดูว่าแก้ปัญหาให้คุณได้หรือไม่ และคุณสามารถตรวจสอบที่เมนูวิธีใช้ในแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันได้ด้วย ดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch แตะ "ฉัน" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"
 • บน iPad แตะปุ่มรายการ แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการดูตำแหน่งที่ตั้ง

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง หรือเพื่อนของคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณ

กรณีที่คุณบังคับให้ปิดแอพ

หากคุณบังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆ ใน iOS 7 หรือใหม่กว่า แอพค้นหาเพื่อนๆ อาจไม่สามารถตรวจจับระยะจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้ (กำหนดกรอบพื้นที่จำลองหรือ Geofencing) จะไม่มีการส่งการเตือนการกำหนดขอบเขตรอบๆ พื้นที่จากแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไปให้เพื่อนที่ติดตามอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์ของคุณจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ของเพื่อน หลังจากที่คุณปิดแอพ ให้เปิดใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์

คุณควรบังคับแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันให้ปิดก็ต่อเมื่อไม่ตอบสนองเท่านั้น ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันสามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณให้กับเพื่อนได้แม้ว่าแอพนั้นจะอยู่ในเบื้องหลังก็ตาม

กรณีที่คุณเห็นเพื่อนมีป้าย "ไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง"

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อนของคุณอาจต้องแก้ไขวันที่บนอุปกรณ์ แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
 • อุปกรณ์ปิดอยู่หรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi
 • เพื่อนของคุณเปิด "ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของฉัน" ในแอพค้นหาเพื่อนๆ
 • เพื่อนของคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > ค้นหาเพื่อนๆ
 • เพื่อนของคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งในขณะนั้น
 • อุปกรณ์อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ Apple ไม่มีคุณสมบัตินี้ให้ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาคเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกฎหมายท้องถิ่น

คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งก่อนหน้านั้นของอุปกรณ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากสองชั่วโมง คุณจะเห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งใช้ไม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งที่ตั้งเป็นตำแหน่งเก่าหรือไม่ถูกต้อง

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์หากต้องอัพเดทใน iCloud รอสองสามนาที แล้วลองอีกครั้ง 

หากคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องใดที่เพื่อนของคุณจะมองเห็นโดยทำดังนี้ 

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณใต้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์หลายเครื่องในขณะนั้นเท่านั้น
 • บน iPad แตะปุ่มรายการ แตะฉัน แตะข้อมูล จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณภายใต้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบนอุปกรณ์หลายเครื่องในขณะนั้นเท่านั้น
 • บน Apple Watch ที่ใช้ watchOS 4 ให้กดปุ่ม Digital Crown เพื่อดูไอคอนการตั้งค่า เลือกการตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันเปิดอยู่

กรณีที่รัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป

หากรัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป ให้รอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง อุปกรณ์อาจกำลังหาตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำยิ่งขึ้นอยู่ หรืออาจไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำมากกว่านี้ได้แล้ว อาจเป็นได้หากอุปกรณ์อยู่ในที่ร่มที่ไม่มีสถานีฐาน Wi-Fi ที่รู้จักอยู่ใกล้ๆ

กรณีที่ป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง

หากคุณตั้งค่าป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น บ้านหรือที่ทำงาน ป้ายกำกับนั้นจะแสดงเฉพาะเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ถูกต้อง หากตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณกว้างเกินกว่าที่จะตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้ตั้งค่าป้ายกำกับ ป้ายกำกับนั้นอาจไม่แสดงขึ้น 

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการส่งและรับคำขอตำแหน่งที่ตั้ง

ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากคุณไม่ได้รับคำขอจากเพื่อน

 1. โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันด้วย Apple ID ที่เพื่อนของคุณพยายามจะติดตาม หากต้องการดู Apple ID ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud หากเพื่อนของคุณใช้ที่อยู่อีเมลอื่น ให้ตรวจสอบคำขอจากเพื่อนในกล่องเข้าของอีเมลของคุณ แตะดูคำขอในอีเมล เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ไว้ในแอพค้นหาเพื่อนๆ แล้ว
  • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะฉัน จากนั้นเลือกอนุญาตคำขอเป็นเพื่อนที่ใต้การเชิญ
  • บน iPad แตะปุ่มรายการ แตะฉัน แตะข้อมูล จากนั้นเลือกอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน
 3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังอยู่ในขีดจำกัดในการตอบรับคำร้องขอติดตาม หากคุณถึงขีดจำกัดแล้ว คุณอาจไม่สามารถตอบรับเพื่อนเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบออกก่อนหนึ่งรายการ

หากเพื่อนของคุณไม่ได้รับคำขอ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งคำขอไปยัง Apple ID ที่เพื่อนของคุณใช้ลงชื่อเข้าแอพค้นหาเพื่อนๆ ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งานยังไม่เกินขีดจำกัดในการส่งคำร้องขอติดตามผู้อื่น หากคุณใช้งานถึงขีดจำกัดแล้ว คุณอาจไม่สามารถส่งคำร้องขอตำแหน่งที่ตั้งไปให้เพื่อนเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบออกหนึ่งรายการก่อน

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม คำขอติดตามจะถูกส่งไปยังเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: