หากแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไม่ทำงาน

iCloud ช่วยให้คุณสามารถใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ในการค้นหาเพื่อนและสมาชิกครอบครัวได้ง่ายๆ จาก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch

หากอุปกรณ์ของคุณมี iOS 13 หรือใหม่กว่า คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้ในแอพค้นหาของฉัน หาก Apple Watch มี watchOS 6 คุณสามารถใช้แอพค้นหาผู้คนได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันที่ดาวน์โหลดจาก App Store, iOS 8 จนถึง 12 บน iPhone, iPad หรือ iPod touch และ watchOS 3 จนถึง 5 บน Apple Watch ของคุณ
 2. ตรวจสอบการทำงานของคุณสมบัติค้นหาเพื่อนๆ ในหน้าสถานะระบบเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่
 3. บังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆบน iPhone, iPad หรือ iPod touch จากนั้นรอสักครู่ แล้วเปิดแอพอีกครั้ง
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากแอพปิดลงโดยไม่คาดคิด หยุดทำงาน หรือเปิดไม่ขึ้น

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูว่าคำถามด้านล่างนี้แก้ปัญหาให้คุณได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลในเมนูวิธีใช้ของแอพค้นหาเพื่อนๆ ได้ด้วย ดังนี้

 • บน iPhone หรือ iPod touch แตะ "ฉัน" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"
 • บน iPad แตะปุ่มรายการ แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นแตะ "วิธีใช้"

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการดูตำแหน่งที่ตั้ง

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง หรือเพื่อนของคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณ

หากคุณมี iOS 13 หรือใหม่กว่า หรือ watchOS 6 หรือใหม่กว่า ให้เรียนรู้วิธีการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในแอพค้นหาของฉัน

กรณีที่คุณบังคับให้ปิดแอพ

หากคุณบังคับให้ปิดแอพค้นหาเพื่อนๆ ใน iOS 7 หรือใหม่กว่า แอพค้นหาเพื่อนๆ อาจไม่สามารถตรวจจับระยะจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้ (กำหนดกรอบพื้นที่จำลองหรือ Geofencing) และแอพค้นหาเพื่อนๆ จะไม่ส่งการแจ้งเตือนที่เกิดจากการกำหนดกรอบพื้นที่จำลองไปให้เพื่อนที่ติดตามอุปกรณ์ของคุณอยู่ และอุปกรณ์ของคุณจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ของเพื่อนเช่นกัน หลังจากที่คุณปิดแอพ ให้เปิดแอพใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์

คุณควรบังคับแอพค้นหาเพื่อนๆ ให้ปิดก็ต่อเมื่อแอพไม่ตอบสนองเท่านั้น แอพค้นหาเพื่อนๆ สามารถส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณให้กับเพื่อนได้แม้ว่าแอพนั้นจะอยู่ในเบื้องหลังก็ตาม

กรณีที่ชื่อเพื่อนบางคนขึ้นว่า "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม"

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อนของคุณอาจต้องแก้ไขวันที่บนอุปกรณ์ แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
 • อุปกรณ์ปิดอยู่หรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi
 • เพื่อนของคุณเปิด "ซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของฉัน" ในแอพค้นหาเพื่อนๆ 
 • เพื่อนของคุณปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 • เพื่อนของคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือในการตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หรือในการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > ค้นหาเพื่อนๆ
 • เพื่อนของคุณปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน ในการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] >ค้นหาของฉัน > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 • เพื่อนของคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งในขณะนั้น
 • อุปกรณ์อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ Apple ไม่ได้ให้บริการคุณสมบัตินี้ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาคเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกฎหมายท้องถิ่น

คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งก่อนหน้านั้นของอุปกรณ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อครบ 2 ชั่วโมง คุณจะเห็นข้อความว่า "ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อม"

กรณีที่ตำแหน่งที่ตั้งเป็นตำแหน่งเก่าหรือไม่แม่นยำ

คุณอาจไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์หากต้องมีการอัพเดทข้อมูลใน iCloud ให้รอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง 

หากคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องใดที่เพื่อนของคุณจะมองเห็นโดยทำดังนี้ 

 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ฉัน" จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่คุณใช้งานใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน
 • บน iPad ให้แตะปุ่ม "รายการ" แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นแตะอุปกรณ์ที่คุณใช้งานใต้ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันจาก" ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน
 • บน Apple Watch ที่ใช้ watchOS 4 ให้กดปุ่ม Digital Crown เพื่อดูไอคอนการตั้งค่า เลือกการตั้งค่า > ทั่วไป > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันเปิดอยู่

กรณีที่รัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป

หากรัศมีของตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินไป ให้รอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง อุปกรณ์อาจกำลังหาตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำยิ่งขึ้นอยู่ หรืออาจไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำมากกว่านี้ได้แล้ว ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์อยู่ในที่ร่มที่ไม่มีสถานีฐาน Wi-Fi ที่รู้จักอยู่ใกล้ๆ

กรณีที่ป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้งแสดงไม่ถูกต้อง

หากคุณตั้งค่าป้ายกำกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น บ้านหรือที่ทำงาน ป้ายกำกับนั้นจะแสดงก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์มีความแม่นยำ และป้ายกำกับนั้นอาจไม่แสดง หากตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์กว้างเกินไปจนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้กับป้ายกำกับ 

ดูข้อมูลช่วยเหลือในการส่งและรับคำขอตำแหน่งที่ตั้ง

ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากคุณไม่ได้รับคำขอจากเพื่อน

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แอพค้นหาเพื่อนๆ ด้วย Apple ID ที่เพื่อนของคุณพยายามจะติดตาม หากต้องการดู Apple ID ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud หากเพื่อนของคุณใช้ที่อยู่อีเมลอื่น ให้ตรวจสอบคำขอจากเพื่อนในกล่องเข้าของอีเมลของคุณ แตะดูคำขอในอีเมล เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธคำขอ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ไว้ในแอพค้นหาเพื่อนๆ แล้ว
  • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ฉัน" จากนั้นเลือก "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ใต้การเชิญ
  • บน iPad แตะปุ่ม "รายการ" แตะ "ฉัน" แตะ "ข้อมูล" จากนั้นเลือก "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน"
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได้ตอบรับคำขอติดตามเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนด หากครบจำนวนแล้ว คุณอาจไม่สามารถตอบรับเพื่อนเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกก่อน

หากเพื่อนของคุณไม่ได้รับคำขอ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งคำขอไปยัง Apple ID ที่เพื่อนของคุณใช้เพื่อเข้าสู่แอพค้นหาเพื่อนๆ ของฉันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากเพื่อนของคุณมี iOS 13 ขึ้นไปหรือ watchOS 6 ให้ส่งคำขอไปยัง Apple ID ที่เพื่อนของคุณใช้เพื่อเข้าสู่แอพค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันหรือแอพค้นหาผู้คน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได้ตอบรับคำขอติดตามเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนด หากครบจำนวนแล้ว คุณอาจไม่สามารถส่งคำขอตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มได้จนกว่าคุณจะลบเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกก่อน

หากคุณตอบรับคำขอจากเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดตาม คำขอติดตามจะถูกส่งไปยังเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: