หากเพลงหายไปจากคลังเพลงหลังจากที่คุณเปิด "เชื่อมข้อมูลคลัง"

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music หรือ iTunes Match คุณสามารถเข้าถึงคลังเพลงได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากเพลงหายไปจากคลังเพลงหลังจากที่คุณเปิด "เชื่อมข้อมูลคลัง" โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นลำดับแรก

ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องดังนี้

Apple Music ไม่ใช่บริการสำรองข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองคลังเพลงของคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากคุณไม่พบเพลงหรือเล่นเพลงไม่ได้

หากคุณไม่พบเพลงหรือเล่นเพลงไม่ได้ ตรวจดูว่าคุณเพิ่มเพลงจาก Apple Music หรือไม่ หากมาจากแหล่งอื่น เพลงอาจกำลังรออัพโหลด ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Mac หรือ PC ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  2. เปิดแอพเพลงหรือ iTunes สำหรับ Windows
  3. เปิดแอพเพลงหรือ iTunes สำหรับ Windows ไว้เพื่อให้คลังของคุณสามารถอัพโหลดจนเสร็จสิ้น

หากคุณเห็นไอคอนไม่เข้าเกณฑ์ ไอคอนไม่เข้าเกณฑ์ ถัดจากเพลง ให้ลบเพลงนั้นออก จากนั้นเพิ่มเพลงกลับเข้าไปในคลังของคุณใหม่ หากคุณยังคงเห็นไอคอนไม่เข้าเกณฑ์ แสดงว่าเพลงนั้นอัพโหลดไม่ได้

หากเพลงเป็นสีเทา แสดงว่าเพลงอาจกำลังรออัพโหลด ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป หรือยังไม่เผยแพร่จากแค็ตตาล็อก Apple Music

หากเพลงหายไป

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องได้เปิดการเชื่อมข้อมูลคลังไว้ และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

หากเพลงที่คุณเพิ่มจากแค็ตตาล็อก Apple Music ยังคงหายไป แสดงว่าเพลงอาจถูกเอาออกจาก Apple Music หรือเพลงนั้นใช้ชื่อไฟล์อื่น ลองค้นหาเพลงจาก Apple Music จากนั้นเพิ่มลงในคลังของคุณ

ปิดเชื่อมข้อมูลคลัง แล้วเปิดใหม่

คุณอาจแก้ไขปัญหาได้โดยการปิดเชื่อมข้อมูลคลังสำหรับอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ดูวิธี

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลคลัง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: