iMovie สำหรับ iOS: สามเหลี่ยมสีเหลืองในเส้นเวลาหมายความว่าอะไร?

เมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ iMovie ในอุปกรณ์ iOS ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณอาจเห็นสามเหลี่ยมสีเหลืองแทนที่คลิปวิดีโอหรือตอนต้นของไฟล์เพลง

สามเหลี่ยมนี้บ่งบอกว่าโปรเจ็กต์ไม่สามารถค้นหาคลิปวิดีโอเดิมหรือไฟล์เสียงที่เพิ่มเข้าไปในโปรเจ็กต์ เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองมีลักษณะเหมือนกันใน iMovie สำหรับอุปกรณ์ iOS ทั้งหมด ตัวอย่างของ iPod touch แสดงอยู่ที่นี่:

เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. อัปเกรดเป็น iMovie สำหรับ iOS 1.2.1 ขึ้นไป
  2. นำสื่อที่ย้ายออกจากแอปรูปภาพ, ม้วนฟิล์ม, แอป iPod หรือแอปเพลงกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมโดยการเชื่อมข้อมูลผ่าน iTunes (หรือ iPhoto หากมี)
  3. เปิดโปรเจ็กต์ที่ได้รับผลกระทบใน iMovie iMovie จะลบสื่อที่ขาดหายไปและพยายามค้นหาสื่อ เพื่อทำให้พร้อมสำหรับการเล่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

   

คลิปวิดีโอขาดหาย

หากโปรเจ็กต์ของคุณมีคลิปวิดีโอที่จัดเก็บในตำแหน่งต่อไปนี้ การย้ายคลิปวิดีโอออกจากตำแหน่งจะทำให้สามเหลี่ยมสีเหลืองปรากฏขึ้น:

  • แอปรูปภาพ (คลิปวิดีโอจะถูกเก็บที่นี่ หากมีการเชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ iOS ของคุณ)
  • ม้วนฟิล์ม (หากมีการบันทึกโดยใช้แอปกล้อง มีการนำเข้าด้วย Camera Connection Kit หรือถูกย้ายจากเบราว์เซอร์วิดีโอ iMovie ไปยังม้วนฟิล์ม คลิปวิดีโอจะถูกเก็บไว้ที่นี่)

ไฟล์เสียงที่หายไป

หากโปรเจ็กต์ของคุณมีไฟล์เสียงที่อยู่ในแอป iPod (iPad 2 ขึ้นไปหรือ iPhone 4 ขึ้นไป) หรือแอปเพลง (iPod touch) การลบไฟล์เสียงนี้ออกจากแอป iPod หรือแอปเพลงจะทำให้สามเหลี่ยมสีเหลืองปรากฏขึ้น หากเป็นเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ขาดหายไปได้ ในการใช้ไฟล์เสียงนั้นในโปรเจ็กต์ของคุณ คุณจะต้องนำเข้าไฟล์เสียงกลับเข้าไปในแอป iPod หรือแอปเพลง โดย การเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ iOS ของคุณกับ iTunes (ไฟล์เสียงจะต้องอยู่ใน iTunes)

วันที่เผยแพร่: