ค้นหาหมายเลขลูกค้า Apple, ID ตัวแทนจำหน่าย DEP และ ID ลูกค้า DEP

ดูวิธีค้นหาหมายเลขและ ID ของคุณและดูว่าจะใช้กับ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager ได้เมื่อใดบ้าง

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูวิธีติดต่อ Apple

เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP ไปที่ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager คุณจะสามารถปรับใช้อุปกรณ์และซื้อแอพและหนังสือเป็นจำนวนมากได้

ค้นหาหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะซื้ออุปกรณ์จาก Apple หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่ร่วมรายการ ให้ดูวิธีการค้นหาหมายเลขหรือ ID ของคุณ

หากคุณซื้อจาก Apple

เมื่อคุณซื้อจาก Apple เราจะกำหนดหมายเลขลูกค้า Apple ให้กับองค์กรของคุณ หากคุณไม่ทราบหมายเลขลูกค้า Apple ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายการเงินของคุณหรือฝ่ายขายของ Apple

หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple จาก Apple Store ให้ขอหมายเลขลูกค้า Apple จากทีมธุรกิจ

หากคุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

 1. ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ 
 2. ยืนยันว่าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวรองรับคุณสมบัติการลงทะเบียนอุปกรณ์ของ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 3. ขอ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP ของพวกเขา

หากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวไม่รองรับโปรแกรมเหล่านี้ ให้ขอให้พวกเขาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือทีมบัญชี Apple เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหา ID ลูกค้า DEP ของคุณ

หากคุณซื้ออุปกรณ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย คุณจะต้องให้ ID ลูกค้า DEP แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่งสามารถค้นหาหมายเลขนั้นได้ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกข้อมูลการลงทะเบียน
 3. มองหา ID ลูกค้า DEP ในบานหน้าต่างข้อมูลการลงทะเบียน

วิธีใช้หมายเลขหรือ ID ของคุณกับ Apple Business Manager หรือกับ Apple School Manager

หลังจากองค์กรของคุณได้รับอนุมัติสำหรับ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager แล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โดยป้อนหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP ของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ*

 1. เข้าสู่ระบบ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกการตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์
 3. คลิกแก้ไขซึ่งอยู่ถัดจากหมายเลขลูกค้า
 4. ป้อนหมายเลขหรือ ID ของคุณ
 5. คลิกปรับใช้

หากคุณป้อน ID ตัวแทนจำหน่าย DEP คุณจำเป็นต้องแจ้ง ID ลูกค้า DEP ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่ายเช่นกัน คุณสามารถค้นหา ID ลูกค้า DEP ของคุณได้ในบานหน้าต่างข้อมูลการลงทะเบียนได้

* หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น เขตสถาบันการศึกษา คุณอาจมีหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP มากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่าย DEP หลายรายการเมื่อลงทะเบียน หรือเมื่อใดก็ตามหลังจากลงทะเบียนแล้ว

วันที่เผยแพร่: