ค้นหาหมายเลขลูกค้า Apple, ID ตัวแทนจำหน่าย และ ID องค์กร

ดูวิธีค้นหาหมายเลขและ ID ของคุณและดูว่าจะใช้กับ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager ได้เมื่อใดบ้าง

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูวิธีติดต่อ Apple

เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายไปที่ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager คุณจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์และซื้อแอพและหนังสือเป็นจำนวนมากได้

ค้นหาหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ไม่ว่าคุณจะซื้ออุปกรณ์จาก Apple หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่ร่วมรายการ คุณสามารถดูวิธีการค้นหาหมายเลขหรือ ID ของคุณ

หากคุณซื้อจาก Apple

เมื่อคุณซื้อจาก Apple เราจะกำหนดหมายเลขลูกค้า Apple ให้กับองค์กรของคุณ หากคุณไม่ทราบหมายเลขลูกค้า Apple ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายการเงินของคุณหรือฝ่ายขายของ Apple

หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple จาก Apple Store ให้ขอหมายเลขลูกค้า Apple จากทีมธุรกิจ

หากคุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

 1. ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ 
 2. ยืนยันว่าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวรองรับคุณสมบัติการลงทะเบียนอุปกรณ์ของ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 3. ขอ ID ตัวแทนจำหน่ายของพวกเขา

หากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวไม่รองรับโปรแกรมเหล่านี้ ให้ขอให้พวกเขาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือทีมบัญชี Apple หากพวกเขาเลือกที่จะเข้าร่วม พวกเขาจะทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหรือ Apple เพื่อเริ่มรองรับการลงทะเบียนอุปกรณ์

ค้นหา ID องค์กรของคุณ

หากคุณซื้ออุปกรณ์จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย คุณจะต้องแจ้ง ID องค์กรของคุณให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการดังกล่าว วิธีการค้นหามีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกข้อมูลการลงทะเบียน
 3. มองหา ID องค์กรของคุณในบานหน้าต่างข้อมูลการลงทะเบียน

วิธีใช้หมายเลขหรือ ID ของคุณกับ Apple Business Manager หรือกับ Apple School Manager

หลังจากองค์กรของคุณได้รับอนุมัติสำหรับ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager แล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โดยป้อนหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ*

 1. เข้าสู่ระบบ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกการตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์
 3. คลิกแก้ไขซึ่งอยู่ถัดจากหมายเลขลูกค้า
 4. ป้อนหมายเลขหรือ ID ของคุณ
 5. คลิกปรับใช้

หากคุณป้อน ID ตัวแทนจำหน่าย คุณจำเป็นต้องแจ้ง ID องค์กรของคุณให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยเช่นกัน คุณสามารถค้นหา ID องค์กรของคุณได้ในบานหน้าต่างข้อมูลการลงทะเบียน

* หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น เขตสถาบันการศึกษา คุณอาจมีหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายหลายรายการเมื่อลงทะเบียน หรือเมื่อใดก็ตามหลังจากลงทะเบียนแล้ว

วันที่เผยแพร่: