เกี่ยวกับหมายเลขลูกค้า Apple, ID ตัวแทนจำหน่าย และ ID ลูกค้า

เรียนรู้วิธีใช้หมายเลขหรือ ID ของคุณกับโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ (DEP) หรือกับ Apple School Manager

ค้นหาหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หากคุณมีบัญชีสำหรับการซื้อโดยตรงกับ Apple เราได้ส่งหมายเลขลูกค้า Apple ให้กับองค์กรของคุณแล้ว หากคุณไม่ทราบหมายเลขลูกค้า Apple ของคุณ โปรดติดต่อพนักงานจัดซื้อ แผนกการเงิน หรือทีมบัญชี Apple ของคุณ 

หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple จาก Apple Retail Store คุณอาจมีหมายเลขลูกค้า Apple ตรวจสอบกับสมาชิกทีมดูแลธุรกิจ Apple Store ของคุณ

Apple ระบุ ID ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ซ้ำกันให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่เข้าร่วมใน DEP และ Apple School Manager ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย 

หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple จากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโปรแกรม แต่ไม่ทราบ ID ตัวแทนจำหน่ายของพวกเขา ให้ติดต่อพวกเขา หากพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม โปรดขอให้พวกเขาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือทีมบัญชี Apple เพื่อขอข้อมูล

ลงทะเบียนใน DEP ด้วยหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เมื่อธุรกิจของคุณลงทะเบียนใน DEP แล้ว ให้ระบุหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของคุณในการสมัคร เมื่อการลงทะเบียนของโรงเรียนของคุณใน Apple School Manager ได้รับการอนุมัติ ให้ป้อนหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หากคุณป้อนหมายเลขลูกค้า Apple ทาง Apple จะตรวจสอบหมายเลขนั้น จากนั้นคุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์ของคุณใน DEP หรือใน Apple School Manager หากคุณป้อน ID ตัวแทนจำหน่าย คุณจะต้องระบุ ID ลูกค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณด้วย

ค้นหา ID ลูกค้าของคุณ

ID ลูกค้าของคุณคือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ DEP หรือสำหรับ Apple School Manager  

หากต้องการค้นหา ID ลูกค้าของคุณสำหรับ DEP ให้ทำดังนี้ 

  1. เข้าสู่ระบบ Apple Deployment Programs 
  2. ที่มุมขวาบน คลิกชื่อของคุณ
  3. เลือก Institution Details (รายละเอียดสถาบัน) จากเมนูดรอปดาวน์ 

หากต้องการค้นหา ID ลูกค้าของคุณใน Apple School Managerให้ทำดังนี้ 

  1. เข้าสู่ระบบ Apple School Manager
  2. คลิก Settings (การตั้งค่า)
  3. คลิกแท็บ Device Purchases (การซื้ออุปกรณ์)

เมื่อคุณแจ้ง ID ลูกค้ากับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่ากับคุณอนุญาตให้พวกเขาลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ซื้อกับ Apple ให้คุณ เมื่อ Apple ลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวใน DEP คุณจะสามารถจัดการอุปกรณ์เหล่านั้นใน DEP หรือใน Apple School Manager ได้

หากคุณมีหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายมากกว่าหนึ่งรายการ

หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น เขตโรงเรียน คุณอาจมีหมายเลขลูกค้า Apple มากกว่าหนึ่งรายการ หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple มากกว่าหนึ่งราย คุณอาจใช้ ID ตัวแทนจำหน่ายมากกว่าหนึ่งรายการ 

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขลูกค้า Apple หรือ ID ตัวแทนจำหน่ายหลายรายการเมื่อลงทะเบียน หรือเมื่อใดก็ตามหลังจากลงทะเบียนแล้ว

วันที่เผยแพร่: