ใช้คุณสมบัติการจำกัดเพื่อป้องกันการซื้อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก iTunes Store โดยคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดโดยสิ้นเชิงได้

เปิดการจำกัด

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด
  2. แตะเปิดใช้งานการจำกัด
  3. สร้างรหัสการจำกัด จากนั้นให้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน ต้องให้แน่ใจว่าเลือกรหัสผ่านที่แตกต่างจากรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ หากคุณลืมรหัสการจำกัด คุณต้องลบข้อมูลในอุปกรณ์ แล้วตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่เพื่อลบรหัสการจำกัด การกู้คืนอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสำรองจะไม่เป็นการเอารหัสการจำกัดออก

ป้องกันการซื้อภายในแอพหรือปิดใช้งานการซื้อ

เมื่อคุณแตะ "เปิดใช้งานการจำกัด" คุณสามารถเลือกว่าจะอนุญาตรายการใดบนอุปกรณ์ หากต้องการป้องกันเฉพาะการซื้อภายในแอพ ให้ปิดการซื้อภายในแอพ หากคุณต้องการปิดใช้งานการซื้อทั้งหมด ให้ปิด iTunes Store, iBooks Store, การติดตั้งแอพ และการซื้อภายในแอพ

และคุณยังสามารถป้องกันการซื้อได้โดยการลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจากบัญชีของคุณเช่นกัน

บังคับใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

หากคุณไม่ต้องการป้องกันการซื้อภายในแอพ หรือปิดใช้งานการซื้อทั้งหมด คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านก่อนดาวน์โหลดคอนเทนต์จาก iTunes Store หรือ App Store ได้

จัดการบัญชีบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถอนุญาตให้บุตรหลานของคุณทำการซื้อด้วยคุณสมบัติขอก่อนซื้อ

บริการ iTunes สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ได้รับ Apple ID ผ่านโปรแกรม Apple ID สำหรับนักเรียนเท่านั้น หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและไม่ได้มี Apple ID สำหรับการศึกษา ทาง Apple จำเป็นที่จะต้องปิดบัญชีบุตรหลานของคุณ และลบข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

ดูเพิ่มเติม

ด้วยคุณสมบัติการจำกัด คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น คุณสมบัติ และคอนเทนต์บางประเภทได้เช่นกัน

วันที่เผยแพร่: