ป้องกันการซื้อภายในแอพจาก App Store

คุณสามารถใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อจาก App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาตได้ โดยที่คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดได้

คุณสามารถควบคุมการซื้อบนอุปกรณ์ Apple ด้วยวิธีการเหล่านี้

 • หากบุตรหลานในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณมีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง คุณสามารถใช้ขออนุญาตซื้อเพื่อตรวจสอบและอนุมัติการซื้อของพวกเขาได้
 • หากคุณอนุญาตให้บุตรหลานใช้อุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถกำหนดให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการซื้อทุกครั้งได้
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการซื้อภายในแอพไปเลยก็ได้ โดยใช้คุณสมบัติเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ของคุณเองหรือบนอุปกรณ์ของบุตรหลาน

วิธีใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อภายในแอพ

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ แล้วแตะเปิดใช้เวลาหน้าจอ หากคุณเปิดใช้เวลาหน้าจอแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3
  เปิดใช้เวลาหน้าจอ
 2. แตะดำเนินการต่อ จากนั้นเลือก "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของฉัน" หรือ "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของลูกของฉัน"
  • หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอุปกรณ์ และต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้แตะใช้รหัสเวลาหน้าจอเพื่อสร้างรหัส แล้วป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน ใน iOS 13.4 และใหม่กว่า หลังจากคุณยืนยันรหัสของคุณแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ซึ่งอาจใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอได้ หากคุณลืม 
  • หากคุณตั้งค่าเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ของบุตรหลานคุณ ให้ทำตามคำการแจ้งจนกว่าจะได้รับรหัสผู้ปกครองแล้วป้อนรหัสดังกล่าว ป้อนรหัสซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน ใน iOS 13.4 และใหม่กว่า หลังจากคุณยืนยันรหัสของคุณแล้ว ระบบจะขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ ซึ่งอาจใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอได้ หากคุณลืม 
 3. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสของคุณ แล้วเปิดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 
 4. แตะสินค้าที่ซื้อใน iTunes & App Store
 5. แตะการซื้อภายในแอพ แล้วตั้งเป็นไม่อนุญาต

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะแอพที่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย แล้วยกเลิกการเลือก iTunes Store และหนังสือ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสที่แตกต่างจากรหัสที่คุณใช้ในการปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ หากคุณจำรหัสการจำกัดที่คุณตั้งไว้ใน iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ได้ หรือลืมรหัสเวลาหน้าจอ ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด แล้วรีเซ็ตรหัสของคุณ หากคุณไม่สามารถอัพเดทอุปกรณ์ได้ ให้ลบข้อมูลอุปกรณ์แล้วตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใหม่เพื่อลบรหัสแล้วเลือกรหัสใหม่ การกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองจะไม่ลบรหัสออก

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: