ใช้คุณสมบัติการจำกัดเพื่อป้องกันการซื้อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก iTunes Store โดยคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดโดยสิ้นเชิงได้

เปิดการจำกัด

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด
  2. แตะเปิดใช้งานการจำกัด
  3. สร้างรหัสการจำกัด จากนั้นให้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน ต้องให้แน่ใจว่าเลือกรหัสผ่านที่แตกต่างจากรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ หากคุณลืมรหัสการจำกัด คุณต้องลบข้อมูลในอุปกรณ์ แล้วตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่เพื่อลบรหัสการจำกัด การกู้คืนอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสำรองจะไม่เป็นการเอารหัสการจำกัดออก

ป้องกันการซื้อภายในแอพหรือปิดใช้งานการซื้อ

เมื่อคุณแตะ "เปิดใช้งานการจำกัด" คุณสามารถเลือกว่าจะอนุญาตรายการใดบนอุปกรณ์ หากต้องการป้องกันเฉพาะการซื้อภายในแอพ ให้ปิดการซื้อภายในแอพ หากคุณต้องการปิดใช้งานการซื้อทั้งหมด ให้ปิด iTunes Store, iBooks Store, การติดตั้งแอพ และการซื้อภายในแอพ

และคุณยังสามารถป้องกันการซื้อได้โดยการลบวิธีการชำระเงินของคุณออกจากบัญชีของคุณเช่นกัน

บังคับใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

หากคุณไม่ต้องการป้องกันการซื้อภายในแอพ หรือปิดใช้งานการซื้อทั้งหมด คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านก่อนดาวน์โหลดคอนเทนต์จาก iTunes Store หรือ App Store ได้

จัดการบัญชีบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถอนุญาตให้บุตรหลานของคุณทำการซื้อด้วยคุณสมบัติขอก่อนซื้อ

บริการ iTunes สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ได้รับ Apple ID ผ่านโปรแกรม Apple ID สำหรับนักเรียนเท่านั้น หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและไม่ได้มี Apple ID สำหรับการศึกษา ทาง Apple จำเป็นที่จะต้องปิดบัญชีบุตรหลานของคุณ และลบข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

วันที่เผยแพร่:Tue Nov 21 17:38:10 GMT 2017