ใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาตจาก iTunes Store ได้ โดยที่คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดโดยสิ้นเชิงได้

ป้องกันการซื้อในแอพ

ในการป้องกันการซื้อภายในแอพ คุณต้องเปิดเวลาหน้าจอโดยทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ แล้วแตะเปิดเวลาหน้าจอ
  เปิดเวลาหน้าจอ
 2. แตะดำเนินการต่อแล้วเลือก "นี่คือ iPhone ของฉัน" หรือ "นี่คือ iPhone ของบุตรหลานของฉัน"
  • หากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของอุปกรณ์ของคุณและต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้แตะใช้เวลาหน้าจอเพื่อสร้างรหัส แล้วป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • หากคุณตั้งค่าเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ของบุตรหลานคุณ ให้ทำตามคำการแจ้งจนกว่าจะได้รับรหัสผู้ปกครองแล้วป้อนรหัสดังกล่าว ป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
 3. แตะการจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสของคุณ แล้วเปิดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 
 4. แตะรายการซื้อ iTunes และ App Store
 5. แตะการซื้อภายในแอพและตั้งเป็นไม่อนุญาต

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะแอพที่อนุญาตได้อีกด้วย แล้วยกเลิกการเลือก iTunes Store และหนังสือ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การแชร์กันในครอบครัวกับเวลาหน้าจอ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสที่แตกต่างจากรหัสที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณหากคุณลืมรหัสเวลาหน้าจอ คุณจะต้องล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นตั้งค่าให้เป็นอุปกรณ์ใหม่ เพื่อลบรหัสเวลาหน้าจอ การกู้คืนอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสำรองจะไม่ลบรหัสเวลาหน้าจอออก

บังคับใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

หากคุณไม่ต้องการป้องกันการซื้อภายในแอพหรือปิดใช้งานการซื้อทั้งหมด คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านก่อนดาวน์โหลดคอนเทนต์จาก iTunes Store และ App Store ได้

จัดการบัญชีบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถอนุญาตให้บุตรหลานของคุณซื้อสินค้าด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อได้

บริการ iTunes สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ได้รับ Apple ID ผ่านโปรแกรม Apple ID สำหรับนักเรียนเท่านั้น หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและไม่ได้มี Apple ID สำหรับการศึกษา ทาง Apple จำเป็นที่จะต้องปิดบัญชีบุตรหลานของคุณ และลบข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

วันที่เผยแพร่: