ใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อสินค้าใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้เวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาตจาก iTunes และ App Store ได้ โดยที่คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้า ป้องกันการซื้อสินค้าบางประเภท หรือปิดใช้งานการซื้อสินค้าทั้งหมดโดยสิ้นเชิงได้

ป้องกันการซื้อภายในในแอพ

ในการป้องกันการซื้อภายในแอพ คุณต้องเปิดเวลาหน้าจอโดยทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ แล้วแตะเปิดใช้เวลาหน้าจอ
  เปิดใช้เวลาหน้าจอ
 2. แตะดำเนินการต่อ จากนั้นเลือก "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของฉัน" หรือ "[อุปกรณ์] เครื่องนี้เป็นของลูกของฉัน"
  • หากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของอุปกรณ์ของคุณและต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ ให้แตะใช้รหัสเวลาหน้าจอเพื่อสร้างรหัส แล้วป้อนรหัสซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • หากคุณตั้งค่าเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ของบุตรหลานคุณ ให้ทำตามคำการแจ้งจนกว่าจะได้รับรหัสผู้ปกครองแล้วป้อนรหัสดังกล่าว ป้อนรหัสซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
 3. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสของคุณ แล้วเปิดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 
 4. แตะสินค้าที่ซื้อใน iTunes & App Store
 5. แตะการซื้อภายในแอพ และตั้งเป็นไม่อนุญาต

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว แล้วแตะแอพที่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย แล้วยกเลิกการเลือก iTunes Store และหนังสือ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การแชร์กันในครอบครัวกับเวลาหน้าจอ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสที่แตกต่างจากรหัสที่คุณใช้สำหรับปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ หากคุณจำรหัสการจำกัดที่คุณตั้งใน iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ได้ หรือลืมรหัสเวลาหน้าจอ คุณต้องลบข้อมูลเครื่อง แล้วตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใหม่เพื่อลบรหัสออก การกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองจะไม่ลบรหัสออก

บังคับใช้รหัสผ่านสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

หากคุณไม่ต้องการป้องกันการซื้อภายในแอพหรือปิดใช้งานการซื้อโดยสิ้นเชิง คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านก่อนดาวน์โหลดคอนเทนต์จาก iTunes Store และ App Store ได้

จัดการบัญชีบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถอนุญาตให้บุตรหลานของคุณซื้อสินค้าด้วยคุณสมบัติขออนุญาตซื้อได้

บริการ iTunes สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ได้รับ Apple ID ผ่านโปรแกรม Apple ID สำหรับนักเรียนเท่านั้น หากบุตรหลานของคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและไม่ได้มี Apple ID สำหรับการศึกษา ทาง Apple จำเป็นที่จะต้องปิดบัญชีบุตรหลานของคุณ และลบข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: