เพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปที่เอกสาร Pages ของคุณด้วยปลั๊กอิน EndNote

ดูวิธีติดตั้งและใช้ปลั๊กอิน Pages EndNote เพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิงและสร้างรายการของข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการใช้ปลั๊กอิน EndNote เวอร์ชั่นปัจจุบัน คุณต้องติดตั้ง EndNote X6 ขึ้นไปบน Mac ของคุณ ดูวิธีรับ EndNote

ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน EndNote ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Pages เวอร์ชั่นใดอยู่ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณมี Pages เวอร์ชั่นใด ให้เปิด Pages แล้วเลือก Pages > เกี่ยวกับ Pages

เพิ่มข้อมูลอ้างอิง

  1. เปิดคลัง EndNote ของคุณ
  2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลอ้างอิงใน Pages
  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการอ้างอิง แล้วเลือก  > ข้อมูลอ้างอิง EndNote หากการอ้างอิง EndNote ไม่มีให้พร้อมใช้งาน ให้ไปที่ตัวตรวจสอบเอกสาร > แถบเอกสาร แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเนื้อหาเอกสารแล้ว
  4. ในหน้าต่างค้นหาข้อมูลอ้างอิง EndNote ให้ค้นหาผู้เขียน ชื่อเรื่อง หรือปีของงานที่คุณต้องการอ้างอิง
  5. เลือกข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วดูตัวอย่างการอ้างอิง หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลอ้างอิงอยู่ในข้อความ แต่ต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลไปที่บรรณานุกรมของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก “แทรกไปที่บรรณานุกรมเท่านั้น” คลิกแทรก 

ข้อมูลอ้างอิงของคุณจะถูกเพิ่มหลังจากข้อความและงานที่เลือกจะถูกเพิ่มไปที่บรรณานุกรมที่หน้าสุดท้ายของเอกสารของคุณ

หากคุณลบข้อมูลอ้างอิงของแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลอ้างอิงเพียงรายการเดียว Pages จะลบแหล่งข้อมูลนั้นออกจากบรรณานุกรมของคุณโดยอัตโนมัติ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: