เพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปที่เอกสาร Pages ของคุณด้วยปลั๊กอิน EndNote

เรียนรู้วิธีติดตั้งและใช้ปลั๊กอิน Pages EndNote เพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิงและสร้างรายการของข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการใช้ปลั๊กอิน EndNote คุณต้องติดตั้ง EndNote X6 หรือใหม่กว่าบน Mac ของคุณ เรียนรู้วิธีรับ EndNote

หากต้องการใช้ปลั๊กอิน EndNote ขอแนะนำให้ใช้ Pages 6.2 หรือใหม่กว่า


เพิ่มข้อมูลอ้างอิง

  1. เปิดคลัง EndNote ของคุณ
  2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลอ้างอิงใน Pages
  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการอ้างอิง แล้วเลือกปุ่มเมนูแทรก  > ข้อมูลอ้างอิง EndNote หากการอ้างอิง EndNote ไม่มีให้พร้อมใช้งาน ให้ไปที่ตัวตรวจสอบเอกสาร > แถบเอกสาร แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเนื้อหาเอกสารแล้ว
  4. ในหน้าต่างค้นหาข้อมูลอ้างอิง EndNote ให้ค้นหาผู้เขียน ชื่อเรื่อง หรือปีของงานที่คุณต้องการอ้างอิง
  5. เลือกข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วดูตัวอย่างการอ้างอิง หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลอ้างอิงอยู่ในข้อความ แต่ต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลไปที่บรรณานุกรมของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก “แทรกไปที่บรรณานุกรมเท่านั้น” คลิกแทรก 

ข้อมูลอ้างอิงของคุณจะถูกเพิ่มหลังจากข้อความและงานที่เลือกจะถูกเพิ่มไปที่บรรณานุกรมที่หน้าสุดท้ายของเอกสารของคุณ

หากคุณลบข้อมูลอ้างอิงของแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลอ้างอิงเพียงรายการเดียว Pages จะลบแหล่งข้อมูลนั้นออกจากบรรณานุกรมของคุณโดยอัตโนมัติ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: