ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์โดยใช้ iTunes

อย่าลืมยกเลิกการอนุญาต Mac หรือ PC ของคุณก่อนที่จะขาย ยกเครื่องให้ผู้อื่น ส่งเครื่องซ่อม หรืออัพเกรดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ

เมื่อคุณยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ เท่ากับว่าคุณเพิกถอนสิทธิ์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นในการเข้าถึงคอนเทนต์บางประเภทที่คุณซื้อจาก iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store เช่น เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอพ และหนังสือ แต่คอนเทนต์ของคุณจะไม่หายไป และไม่มีการลบข้อมูลใดออกจากคอมพิวเตอร์ เพราะเมื่อคุณยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ คุณเพียงแค่ทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ป้องกันอยู่ได้ คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้งในภายหลังได้

คุณควรยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้

 • ขายเครื่องหรือยกเครื่องให้กับผู้อื่น
 • ส่งเครื่องซ่อม
 • อัพเกรดส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ทำงานหรือคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จากนั้นอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณยังคงใช้งานอยู่อีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการอนุญาต iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่คุณจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS กับ Apple ID ของคุณ อุปกรณ์ iOS ของคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์การอนุญาตใดๆ ที่มีอยู่

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

หากต้องการดูจำนวนคอมพิวเตอร์ที่คุณได้อนุญาตไว้

คลิกลิงก์ "ดูบัญชีของฉัน" เพื่อเปิด iTunes โดยอัตโนมัติและลงชื่อเข้าใช้ในหน้าข้อมูลบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกที่ดูบัญชี

ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

ในส่วนข้อมูลสรุป Apple ID ที่อยู่ถัดจาก "การอนุญาตคอมพิวเตอร์" คุณจะเห็นจำนวนคอมพิวเตอร์ที่คุณได้อนุญาตไว้ แต่คุณจะไม่เห็นชื่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้น 

ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

 1. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการจะยกเลิกการอนุญาต
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > การอนุญาต > ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์นี้
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ
 4. คลิกยกเลิกการอนุญาต

ผู้ใช้ Windows

หากคุณไม่ได้ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้ง Windows อีกครั้ง หรืออัพเกรด RAM, ฮาร์ดดิสก์ หรือส่วนประกอบระบบอื่นๆ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจใช้สิทธิ์ในการอนุญาตหลายสิทธิ์ ลองยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณ 2-3 ครั้งจนกว่าจะสำเร็จ จากนั้นอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ เครื่องนั้นก็จะใช้สิทธิ์การอนุญาตเพียงสิทธิ์เดียว

ยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

หากจำเป็นต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ แต่คุณไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องนั้นได้ คุณต้องยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้หลังจากที่คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องโดยใช้ Apple ID ของคุณ คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้ปีละหนึ่งครั้ง

คุณควรยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หากเกิดกรณีต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานไม่ได้อีกต่อไป
 • คุณขายหรือยกคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อื่น แต่ไม่ได้ยกเลิกการอนุญาตก่อน

เมื่อต้องการยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ให้ทำดังนี้

คลิกลิงก์ "ดูบัญชีของฉัน" เพื่อเปิด iTunes โดยอัตโนมัติและลงชื่อเข้าใช้ในหน้าข้อมูลบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกที่ดูบัญชี

ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

เลื่อนไปที่ส่วนข้อมูลสรุป Apple IDคลิกยกเลิกการให้อนุญาตทั้งหมด ทางด้านขวาของข้ออนุญาตในการใช้คอมพิวเตอร์

คุณจะเห็นปุ่มยกเลิกการให้อนุญาตทั้งหมด ก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป หากคุณไม่เห็นปุ่มยกเลิกการให้อนุญาตทั้งหมด แสดงว่าคุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ไว้เพียงเครื่องเดียว

เมื่อคุณยกเลิกการอนุญาตทั้งหมด คอนเทนต์ของคุณจะไม่หายไป

เมื่อคุณยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว คอนเทนต์ของคุณจะไม่หายไป เช่นเดียวกับกรณีที่คุณเลือกที่จะยกเลิกการอนุญาตคอมพิวเตอร์ทั้งหมด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก iTunes ในคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้จนกว่าคุณจะอนุญาตเครื่องนั้นอีกครั้ง ซึ่งคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะอนุญาตอีกครั้ง

หลังจากที่คุณเลิกอนุญาต

อนุญาตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอีกครั้ง ที่คุณต้องการใช้กับ iTunes โดยทำดังนี้

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > การอนุญาต > อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้
 3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 4. คลิก อนุญาต

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: