ใช้ FaceTime กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีใช้ FaceTime เพื่อโทรแบบวิดีโอและเสียงจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ

การคุยแบบคู่รักกับผู้หญิงผ่านการโทร FaceTime แบบวิดีโอบน iPhone หรือ iPad

คุณสามารถใช้ FaceTime โดยใช้ Wi-Fi1 หรือโดยใช้เซลลูลาร์บนอุปกรณ์ iOS รองรับก็ได้2 FaceTime ไม่มีให้บริการ หรืออาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ซื้อหรือที่ใช้ในซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปากีสถาน อย่างไรก็ตาม ด้วย iOS 11.3 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า FaceTime จะมีให้บริการบน iPhone iPad และ iPod touch ในซาอุดิอาระเบีย

     

หน้าจอที่แสดงการตั้งค่า FaceTime

เปิด FaceTime

เปิดแอพ FaceTime และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยังสามารถดำเนินการนี้ได้จากการตั้งค่า > FaceTime อีกด้วย 

หากคุณกำลังใช้ iPhone FaceTime จะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลใน iPhone ด้วย ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

หากคุณกำลังใช้ iPad หรือ iPod touch ให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลโดยแตะการตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

หน้าจอที่แสดงสายที่โทรอยู่

โทร FaceTime

หากต้องการโทร FaceTime คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของบุคคลนั้น การโทร FaceTime มีสองสามวิธีดังนี้

  • ในแอพ FaceTime ให้แตะเครื่องหมายบวก แล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของคนคนนั้นหรือที่อยู่อีเมล แตะที่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ แล้วแตะเสียง ไอคอน FaceTime แบบเสียง หรือวิดีโอไอคอน FaceTime แบบวิดีโอ
  • หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคนนั้นที่บันทึกไว้ในรายชื่อของคุณ คุณจะสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อแล้วแตะชื่อนั้นได้เมื่อปรากฎขึ้น จากนั้นแตะเสียง ไอคอน FaceTime แบบเสียง หรือวิดีโอ ไอคอน FaceTime แบบวิดีโอ 
  • คุณยังสามารถเริ่มโทร FaceTime แบบวิดีโอได้จาก iPhone ของคุณระหว่างที่โทรศัพท์ แตะไอคอน FaceTime ในแอพโทรศัพท์เพื่อสลับไปใช้ FaceTime

หน้าจอที่แสดงสายอื่นที่โทรแทรกเข้ามาในขณะที่กำลังโทรอีกสายอยู่

ใช้ FaceTime แบบเสียงกับสายเรียกซ้อน

เมื่อสายอื่นโทรแทรกเข้ามาระหว่างที่โทรอีกสายหรือระหว่างการโทร FaceTime แบบเสียงอีกสาย คุณจะสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ได้

  • จบการสนทนาปัจจุบันและตอบรับสายเรียกเข้า
  • ตอบรับสายเรียกเข้าและพักสายปัจจุบัน 
  • การปฏิเสธสายเรียกเข้า 

หน้าจอที่แสดงภาพคนที่กำลังใช้ FaceTime พร้อมกับใช้ Memoji

ใช้ Memoji ของคุณใน FaceTime

หลังจากสร้าง Memoji ให้ตรงกับบุคลิกเฉพาะตัวและอารมณ์ของคุณบน iPhone X หรือรุ่นใหม่กว่าแล้ว คุณจะสามารถใช้ Memoji นั้นระหว่างการโทร FaceTime แบบวิดีโอได้:

  1. เปิด FaceTime แล้วโทรออก 
  2. เมื่อการโทรเริ่มต้นขึ้น ให้แตะไอคอนเอฟเฟ็กต์
  3. แตะ Memoji ที่คุณต้องการใช้
  4. โทร FaceTime ของคุณต่อไปพร้อมกับใช้ Memoji ที่กำหนดเองไปด้วย หรือแตะไอคอน X เพื่อโทรต่อไปโดยไม่ใช้ Memoji หรือกลับไปที่เมนู FaceTime

หากต้องการเปลี่ยน Animoji หรือ Memoji ของคุณ หรือลบ Animoji หรือ Memoji ระหว่างการโทร FaceTime ให้ทำตามขั้นตอน 2-4 อีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

1. คุณสามารใช้ FaceTime บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยใช้ Wi-Fi: iPhone 4 หรือรุ่นใหม่กว่า, iPad Pro (ทุกรุ่น), iPad 2 หรือรุ่นใหม่กว่า, iPad mini (ทุกรุ่น) และ iPod touch รุ่นที่ 4 หรือรุ่นใหม่กว่า (เฉพาะ iPod touch รุ่นที่ 5 หรือรุ่นใหม่กว่าที่รองรับการโทร FaceTime แบบเสียงเท่านั้น)

2. คุณยังสามารถใช้ FaceTime โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยใช้แผนค่าบริการรับส่งข้อมูลเซลลูลาร์: iPhone 4s หรือใหม่กว่า, iPad Pro (ทุกรุ่น) และ iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า)

วันที่เผยแพร่: