ใช้ FaceTime กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีการใช้ FaceTime เพื่อโทรแบบวิดีโอและเสียงจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้ FaceTime โดยใช้ Wi-Fi1 หรือโดยใช้เซลลูลาร์บนอุปกรณ์ iOS ที่รองรับก็ได้2 FaceTime ไม่มีให้บริการ หรืออาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ซื้อหรือที่ใช้ในซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปากีสถาน อย่างไรก็ตาม ด้วย iOS 11.3 และใหม่กว่า FaceTime จะมีให้บริการบน iPhone, iPad และ iPod touch ในซาอุดิอาระเบีย

     

เปิด FaceTime

เปิดแอพ FaceTime และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยังสามารถดำเนินการนี้ได้จากการตั้งค่า > FaceTime อีกด้วย 

หากคุณกำลังใช้ iPhone FaceTime จะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลใน iPhone ด้วย ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

หากคุณกำลังใช้ iPad หรือ iPod touch ให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลโดยแตะการตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

หน้าจอที่แสดงสายที่โทรอยู่

โทร FaceTime

หากต้องการโทร FaceTime คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของบุคคลนั้น การโทร FaceTime มีสองสามวิธีดังนี้

 • ในแอพ FaceTime ให้แตะเครื่องหมายบวก  แล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น แตะหมายเลขหรือที่อยู่ จากนั้นแตะเสียง  หรือวิดีโอ
 • หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลดังกล่าวที่บันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณ คุณจะสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อแล้วแตะชื่อนั้นได้เมื่อปรากฏขึ้น จากนั้นแตะเสียง  หรือวิดีโอ  
 • คุณยังสามารถเริ่มการโทร FaceTime แบบวิดีโอได้จาก iPhone ของคุณระหว่างที่โทรศัพท์ แตะไอคอน FaceTime ในแอพโทรศัพท์เพื่อสลับไปใช้ FaceTime

หน้าจอที่แสดงสายอื่นที่โทรแทรกเข้ามาในขณะที่กำลังโทรอีกสายอยู่

ใช้ FaceTime แบบเสียงกับสายเรียกซ้อน

เมื่อสายอื่นโทรแทรกเข้ามาระหว่างที่โทรอีกสายหรือระหว่างการโทร FaceTime แบบเสียงอีกสาย คุณจะสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ได้

 • จบการสนทนาปัจจุบันและตอบรับสายเรียกเข้า
 • ตอบรับสายเรียกเข้าและพักสายปัจจุบัน 
 • การปฏิเสธสายเรียกเข้า 

หน้าจอที่แสดงภาพคนที่กำลังใช้ FaceTime พร้อมกับใช้ Memoji

ใช้ Memoji ของคุณใน FaceTime

บน iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad Pro 11 นิ้ว หรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) คุณสามารถสร้าง Memoji ให้ตรงกับบุคลิกและอารมณ์ของคุณได้ จากนั้นใช้ Memoji ระหว่างการโทร FaceTime แบบวิดีโอดังต่อไปนี้

 1. เปิด FaceTime แล้วโทรออก 
 2. เมื่อการโทรเริ่มต้นขึ้น ให้แตะไอคอนเอฟเฟ็กต์ 
 3. แตะ Memoji ที่คุณต้องการใช้
 4. โทร FaceTime ของคุณต่อไปพร้อมกับใช้ Memoji ที่กำหนดเองไปด้วย หรือแตะปุ่ม X  เพื่อโทรต่อไปโดยไม่ใช้ Memoji หรือกลับไปที่เมนู FaceTime

หากต้องการเปลี่ยน Animoji หรือ Memoji ของคุณ หรือลบออกระหว่างการโทร FaceTime ให้ทำขั้นตอนที่ 2–4 ซ้ำ

ใช้ FaceTime Live Photos

iOS 12.1.4 ช่วยให้คุณสามารถบันทึกช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณโดยใช้ Live Photos ในระหว่างการโทร FaceTime แบบวิดีโอได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เริ่มการโทร FaceTime แบบวิดีโอ 
 2. แตะปุ่มชัตเตอร์  เพื่อถ่ายรูป
 3. ไปที่แอพรูปภาพเพื่อค้นหารูปภาพที่คุณบันทึกไว้

หากต้องการบันทึก FaceTime Live Photos ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องใช้ iOS 12.1.4 คุณสมบัติบางอย่างของ FaceTime Live Photos อาจไม่สามารถใช้งานได้กับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า FaceTime Live Photos ไม่สามารถใช้งานได้กับ iOS 11

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ FaceTime

1. คุณสามารถใช้ FaceTime บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยใช้ Wi-Fi: iPhone 4 หรือใหม่กว่า, iPad Pro (ทุกรุ่น), iPad 2 หรือใหม่กว่า, iPad mini (ทุกรุ่น) และ iPod touch รุ่นที่ 4 หรือใหม่กว่า (เฉพาะ iPod touch รุ่นที่ 5 หรือใหม่กว่าที่รองรับการโทร FaceTime แบบเสียงเท่านั้น)

2. คุณยังสามารถใช้ FaceTime โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยใช้แผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์: iPhone 4s หรือใหม่กว่า, iPad Pro (ทุกรุ่น) และ iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า)

วันที่เผยแพร่: