ใช้ FaceTime กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านวิดีโอและการโทรด้วยเสียงจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถใช้ FaceTime บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยผ่าน Wi-Fi

 • iPhone 4 หรือใหม่กว่า
 • iPad 2 หรือใหม่กว่า
 • iPad mini (ทุกรุ่น)
 • iPod touch รุ่นที่ 4 หรือใหม่กว่า (เฉพาะ iPod touch รุ่นที่ 5 เท่านั้นที่รองรับการโทรด้วยเสียงผ่าน FaceTime) 

คุณยังสามารถใช้ FaceTime โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้ โดยใช้แผนบริการรับส่งข้อมูลเซลลูลาร์

 • iPhone 4s หรือใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า)

FaceTime ไม่มีให้บริการหรืออาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ซื้อหรือใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปากีสถาน

        

เปิด FaceTime

เปิดแอพ FaceTime และลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ (คุณยังสามารถดำเนินการได้จาก การตั้งค่า > FaceTime) 

หากคุณกำลังใช้ iPhone อยู่ FaceTime จะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณใน iPhone ด้วย ให้แตะ การตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime และลงชื่อเข้า 

หากคุณกำลังใช้ iPad หรือ iPod touch ให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณโดยแตะ การตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime และลงชื่อเข้า

 

 

 

        

การโทรผ่าน FaceTime

หากต้องการโทรผ่าน FaceTime คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน มีอยู่สองสามวิธีในการโทรผ่าน FaceTime ได้แก่

 • ในแอพ FaceTime ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคล จากนั้นแตะไอคอน วิดีโอ FaceTime  ไอคอนวิดีโอ Facetime หรือเสียง ไอคอนเสียง FaceTime
 • หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลบันทึกไว้ในรายชื่อ คุณสามารถป้อนชื่อของบุคคลนั้นๆ จากนั้นแตะไอคอนวิดีโอหรือเสียง 
 • คุณยังสามารถเริ่มการโทรผ่านวิดีโอ FaceTime จาก iPhone ของคุณระหว่างการโทรได้อีกด้วย แตะไอคอน FaceTime ระหว่างการโทรเพื่อสนทนาโดยใช้ FaceTime 

        

ใช้ FaceTime แบบเสียงกับสายเรียกซ้อน

หากคุณมี iOS 8 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้สายเรียกซ้อนระหว่างการโทรด้วยเสียงผ่าน FaceTime ได้ เมื่อมีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์หรือการโทรด้วยเสียงผ่าน FaceTime คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • จบสายสนทนาปัจจุบันและตอบรับสายเรียกเข้า
 • ตอบรับสายเรียกเข้าและพักสายปัจจุบัน 
 • การปฏิเสธสายเรียกเข้า 

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: