ใช้ FaceTime กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีใช้ FaceTime เพื่อโทรแบบวิดีโอและเสียงจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถใช้ FaceTime บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยผ่าน Wi-Fi

 • iPhone 4 หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro (ทุกรุ่น)
 • iPad 2 ขึ้นไป
 • iPad mini (ทุกรุ่น)
 • iPod touch รุ่นที่ 4 ขึ้นไป (เฉพาะ iPod touch รุ่นที่ 5 ขึ้นไปเท่านั้นที่รองรับการโทรแบบเสียงผ่าน FaceTime) 

คุณยังสามารถใช้ FaceTime โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi บนอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้ได้โดยใช้แผนค่าบริการรับส่งข้อมูลเซลลูลาร์

 • iPhone 4s หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro (ทุกรุ่น)
 • iPad (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า)

FaceTime ไม่สามารถใช้งานได้หรืออาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ที่ซื้อหรือใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปากีสถาน อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ iOS 11.3 ขึ้นไป FaceTime จะสามารถใช้งานได้บน iPhone, iPad และ iPod touch ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

        

เปิด FaceTime

เปิดแอพ FaceTime และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยังสามารถดำเนินการนี้ได้จากการตั้งค่า > FaceTime อีกด้วย 

หากคุณกำลังใช้ iPhone FaceTime จะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลใน iPhone ด้วย ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

หากคุณกำลังใช้ iPad หรือ iPod touch ให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลโดยแตะการตั้งค่า > FaceTime > ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID

      

โทร FaceTime

หากต้องการโทร FaceTime คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของบุคคลนั้น การโทร FaceTime มีสองสามวิธีดังนี้

 • ในแอพ FaceTime ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น จากนั้นแตะไอคอนวิดีโอ FaceTime  ไอคอนวิดีโอ FaceTime หรือไอคอนเสียง ไอคอนเสียง FaceTime 
 • หากคุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นไว้ในรายชื่อ คุณสามารถป้อนชื่อ จากนั้นแตะไอคอนวิดีโอหรือเสียง 
 • คุณยังสามารถเริ่มการโทร FaceTime แบบวิดีโอจาก iPhone ระหว่างการโทรได้อีกด้วย โดยแตะไอคอน FaceTime ระหว่างการโทรเพื่อสนทนาโดยใช้ FaceTime 

        

ใช้ FaceTime แบบเสียงกับสายเรียกซ้อน

หากคุณมี iOS 8 ขึ้นไป คุณสามารถใช้สายเรียกซ้อนระหว่างการโทร FaceTime แบบเสียงได้ เมื่อมีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการโทรผ่านโทรศัพท์หรือเป็นการโทร FaceTime แบบเสียงอีกสายหนึ่ง คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนี้

 • จบการสนทนาปัจจุบันและตอบรับสายเรียกเข้า
 • ตอบรับสายเรียกเข้าและพักสายปัจจุบัน 
 • การปฏิเสธสายเรียกเข้า 

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: