ใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอ Keynote ของคุณ

คุณสามารถควบคุมงานนำเสนอ Keynote ของคุณจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ Keynote Remote

ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณ

Keynote Remote มาพร้อมกับ Keynote สำหรับ iPhone และ iPad หากต้องการใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอของคุณ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch พร้อม Keynote 2.1 หรือใหม่กว่าสำหรับ iPhone หรือ iPad
 • Mac ที่มี Keynote สำหรับ Mac 6.1 หรือใหม่กว่า
 • อุปกรณ์ระยะไกลที่เชื่อมโยงกับ Mac ของคุณหรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น

เชื่อมโยง Keynote Remote กับ Mac ของคุณ

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบน Mac และควบคุมจากระยะไกลด้วย iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เปิด Wi-Fi บน iPhone หรือ iPad และเปิด Wi-Fi บน Mac
 2. บน Mac ให้เปิด Keynote
 3. จากแถบเมนู ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า แล้วคลิกรีโมท จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิดใช้งาน"
 4. บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้เปิดแอพ Keynote จากนั้นแตะปุ่ม Keynote Remote ในแถบเครื่องมือ หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะปุ่ม Keynote Remote
 5. บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้แตะดำเนินการต่อ
 6. บน Mac ให้คลิกลิงก์ ถัดจากชื่ออุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ของคุณ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกันทั้งสองเครื่อง แล้วคลิกยืนยันบน Mac ของคุณ

หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote


เชื่อมโยง Keynote Remote กับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad เครื่องอื่น

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบน iPhone หรือ iPad และควบคุมการเล่นด้วยอีกเครื่องจากระยะไกลได้

 1. เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
 2. เปิดงานนำเสนอ Keynote ของคุณบนอุปกรณ์ที่มีงานนำเสนอ
 3. แตะปุ่มเพิ่มเติม ในแถบเครื่องมือ แตะ "อนุญาตการควบคุมระยะไกล" แล้วเปิด "เปิดใช้งานรีโมท"
 4. เปิดแอพ Keynote บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เป็นรีโมท
 5. แตะปุ่ม Keynote Remote ในแถบเครื่องมือ หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะปุ่ม Keynote Remote
 6. บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้แตะดำเนินการต่อ
 7. บนอุปกรณ์ที่นำเสนอ ให้แตะเชื่อม ถัดจากอุปกรณ์รีโมท
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกันบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วคลิกยืนยัน

หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote


ใช้ Keynote Remote

 1. หลังจากที่คุณเชื่อมโยง Keynote Remote กับ Mac, iPhone หรือ iPad ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อควบคุมสไลด์โชว์
 2. เปิด Wi-Fi บน iPhone หรือ iPad และเปิด Wi-Fi บน Mac
 3. เปิดงานนำเสนอ Keynote ของคุณบนอุปกรณ์ที่มีงานนำเสนอ 
 4. บนอุปกรณ์ Keynote Remote ให้เปิดแอพ Keynote จากนั้นแตะปุ่ม Keynote Remote หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มย้อนกลับ จากนั้นแตะปุ่ม Keynote Remote
 5. แตะเล่น แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ ดังนี้
  • หากต้องการใช้เค้าโครงอื่น ให้แตะปุ่มเค้าโครง แล้วเลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเลื่อนไปสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดไปตามทิศทางนั้น
  • หากต้องการไฮไลท์หรือชี้ไปที่ส่วนของสไลด์ในระหว่างการนำเสนอ ให้แตะปุ่มตัวไฮไลท์ แล้วเลือกตัวเลือก หากต้องการปิดตัวไฮไลท์ ให้แตะปุ่มปิด
 6. หากต้องการจบการนำเสนอ ให้แตะปุ่มปิด หรือใช้สองนิ้วปัดลง

หากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไม่เสถียร ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันบน Mac และบน iPhone หรือ iPad


ดูเพิ่มเติม

 • ก่อนเล่นสไลด์โชว์ของคุณ คุณอาจต้องเปิด "ห้ามรบกวน" บน Mac และ iPhone หรือ iPad ของคุณ
 • ใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมการเล่นในn Keynote Live
 • ใช้ Keynote กับ Apple Watch
 • ดูวิธีใช้ AirPlay เพื่อเล่นงานนำเสนอ Keynote บน Apple TV 
วันที่เผยแพร่: