ใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอ Keynote ของคุณ

คุณสามารถควบคุมงานนำเสนอ Keynote จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ Keynote Remote ได้


ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณ

Keynote Remote มาพร้อมกับ Keynote สำหรับ iPhone และ iPad หากต้องการใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอของคุณ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch พร้อม Keynote 2.1 หรือใหม่กว่าสำหรับ iPhone หรือ iPad
 • Mac ที่มี Keynote สำหรับ Mac 6.1 หรือใหม่กว่า
 • อุปกรณ์ระยะไกลที่เชื่อมโยงกับ Mac ของคุณหรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น


เชื่อมโยง Keynote Remote กับ Mac ของคุณ

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบน Mac และควบคุมจากระยะไกลด้วย iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เปิด Wi-Fi บน iPhone หรือ iPad และเปิด Wi-Fi บน Mac
 2. บน Mac ให้เปิด Keynote
 3. จากแถบเมนู ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า แล้วคลิกรีโมท จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิดใช้งาน"
 4. บน iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้เปิดแอป Keynote จากนั้นแตะปุ่ม Keynote Remote  ในแถบเครื่องมือ หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะปุ่ม Keynote Remote
 5. แตะ "ดำเนินการต่อ" บน iPhone หรือ iPad
 6. คลิก "ลิงก์" ถัดจากชื่ออุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ของคุณบน Mac
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกันทั้งสองเครื่อง แล้วคลิก "ยืนยัน" บน Mac

หลังจากลิงก์อุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote


ลิงก์ Keynote Remote กับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad เครื่องอื่น

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบน iPhone หรือ iPad และควบคุมการเล่นด้วยอีกเครื่องจากระยะไกลได้

 1. เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
 2. เปิดงานนำเสนอ Keynote บนอุปกรณ์ที่มีงานนำเสนอ
 3. แตะปุ่มเพิ่มเติม ในแถบเครื่องมือ จากนั้นแตะ "อนุญาตการควบคุมระยะไกล" แล้วเปิด "เปิดใช้งานรีโมท"
 4. เปิดแอป Keynote บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เป็นรีโมท
 5. แตะปุ่ม Keynote Remote ในแถบเครื่องมือ หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะปุ่ม Keynote Remote
 6. แตะ "ดำเนินการต่อ" บน iPhone หรือ iPad
 7. บนอุปกรณ์ที่นำเสนอ ให้แตะเชื่อม ถัดจากอุปกรณ์รีโมท
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกันบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วคลิก "ยืนยัน"

หลังจากลิงก์อุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote


ใช้ Keynote Remote

 1. หลังจากที่คุณลิงก์ Keynote Remote กับ Mac, iPhone หรือ iPad ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อควบคุมสไลด์โชว์
 2. เปิด Wi-Fi บน iPhone หรือ iPad และเปิด Wi-Fi บน Mac
 3. เปิดงานนำเสนอ Keynote บนอุปกรณ์ที่มีงานนำเสนอ 
 4. เปิดแอป Keynote บนอุปกรณ์ Keynote Remote จากนั้นแตะปุ่ม Keynote Remote  หากคุณไม่เห็นปุ่ม Keynote Remote ให้แตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะปุ่ม Keynote Remote 
 5. แตะเล่น แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ ดังนี้
  • หากต้องการใช้เค้าโครงอื่น ให้แตะปุ่มเค้าโครง แล้วเลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเลื่อนไปสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดไปตามทิศทางนั้น
  • หากต้องการไฮไลท์หรือชี้ไปที่ส่วนของสไลด์ในระหว่างการนำเสนอ ให้แตะปุ่มตัวไฮไลท์ แล้วเลือกตัวเลือก หากต้องการปิดตัวไฮไลท์ ให้แตะปุ่มปิด
 6. หากต้องการจบการนำเสนอ ให้แตะปุ่มปิด หรือใช้สองนิ้วปัดลง

หากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไม่เสถียร ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันบน Mac และบน iPhone หรือ iPad


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: