ใช้ Keynote Remote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถควบคุมงานนำเสนอ Keynote ของคุณจากอุปกรณ์ iOS โดยใช้ Keynote Remote

ตรวจสอบข้อกำหนดของคุณ

Keynote Remote มาพร้อมกับ Keynote สำหรับ iOS หากต้องการใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอของคุณ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

เชื่อมโยง Keynote Remote กับ Mac ของคุณ

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบน Mac และควบคุมจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณเปิดใช้ Wi-Fi อยู่
 2. บน Mac ให้เปิด Keynote
 3. จากแถบเมนู ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า แล้วคลิกรีโมท จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิดใช้งาน"
 4. บนอุปกรณ์ iOS ให้เปิดแอพ Keynote และแตะ ปุ่ม Keynote Remote ในแถบเครื่องมือหากคุณไม่เห็น ปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะ ปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะ ปุ่ม Keynote Remote
 5. หากเป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมโยง Keynote Remote นี้ ให้แตะดำเนินการต่อ แล้วแตะเพิ่มอุปกรณ์ หากนี่ไม่ใช่การเชื่อมโยงครั้งแรกกับ Keynote Remote นี้ ให้แตะอุปกรณ์ แล้วแตะเพิ่มอุปกรณ์
 6. บน Mac ให้คลิกลิงก์ ถัดจากชื่ออุปกรณ์ iOS ของคุณ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกับทั้งในเครื่อง Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ แล้วคลิกยืนยัน

หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote

เชื่อมโยง Keynote Remote กับอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น

คุณสามารถเล่นงานนำเสนอบนอุปกรณ์ iOS เครื่องหนึ่ง และควบคุมการเล่นด้วยอีกเครื่องจากระยะไกลได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ทั้งสองเครื่องเปิด Wi-Fi อยู่
 2. บนอุปกรณ์ที่นำเสนอ ให้เปิดงานนำเสนอ Keynote ของคุณ
 3. แตะ ปุ่มเครื่องมือ ในแถบเครื่องมือ แตะ "อนุญาตการควบคุมระยะไกล" แล้วเปิด "เปิดใช้งานรีโมท"
 4. เปิดแอพ Keynote บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เป็นรีโมท
 5. แตะ ปุ่ม Keynote Remote ในแถบเครื่องมือ หากคุณไม่เห็น ปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะ ปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะ ปุ่ม Keynote Remote
 6. หากเป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมโยง Keynote Remote นี้ ให้แตะดำเนินการต่อ แล้วแตะเพิ่มอุปกรณ์ หากนี่ไม่ใช่การเชื่อมโยงครั้งแรกกับ Keynote Remote นี้ ให้แตะอุปกรณ์ แล้วแตะเพิ่มอุปกรณ์
 7. บนอุปกรณ์ที่นำเสนอ ให้แตะเชื่อม ถัดจากอุปกรณ์รีโมท
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจรหัสสี่หลักที่ปรากฏขึ้นตรงกันบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ แล้วคลิกยืนยัน

หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว ให้ดูวิธีใช้ Keynote Remote

ใช้ Keynote Remote

หลังจากที่คุณเชื่อมโยง Keynote Remote กับ Mac หรืออุปกรณ์ iOS แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อควบคุมสไลด์โชว์

 1. เปิด Wi-Fi บน Mac และอุปกรณ์ iOS
 2. เปิดงานนำเสนอ Keynote บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS 
 3. เปิดอุปกรณ์ Keynote Remote เปิดแอพ Keynote แล้วแตะ Keynote Remote หากคุณไม่เห็น ปุ่ม Keynote Remote ให้แตะงานนำเสนอหรือแตะ ปุ่มย้อนกลับ แล้วแตะ ปุ่ม Keynote Remote
 4. แตะเล่น แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ ดังนี้
  • หากต้องการใช้เค้าโครงอื่น ให้แตะ ปุ่มเค้าโครง แล้วเลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเลื่อนไปสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดไปตามทิศทางนั้น
  • หากต้องการไฮไล์หรือชี้ไปที่ส่วนของสไลด์ในระหว่างการนำเสนอ ให้แตะ ปุ่มตัวไฮไลท์ แล้วเลือกตัวเลือก หากต้องการปิดตัวไฮไลท์ ให้แตะ
  • หากต้องการจบการนำเสนอ ให้แตะ หรือใช้สองนิ้วปัดลง

ดูเพิ่มเติม

 • ก่อนเล่นสไลด์โชว์ของคุณ คุณอาจต้องเปิด ห้ามรบกวน บน Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 • ใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมการเล่นในn Keynote Live
 • ใช้ Keynote กับ Apple Watch
 • ดูวิธีใช้ AirPlay เพื่อเล่นงานนำเสนอ Keynote บน Apple TV 

* หากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไม่เสถียร ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันบน Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ หากเครือข่าย Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้บลูทูธ หากต้องการเปิดบลูทูธบนอุปกรณ์ iOS ให้เปิดแอพการตั้งค่า แตะบลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ หากต้องการเปิดบลูทูธบน Mac คลิกบลูทูธ แล้วคลิกเปิดบลูทูธ

วันที่เผยแพร่: