หากอุปกรณ์เสริม Mac ต้องการกำลังไฟมากขึ้นหรือใช้กำลังไฟน้อยเกินไป

ไดรฟ์ กล้อง คีย์บอร์ด ฮับ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เสียบเข้ากับพอร์ต USB-A, USB-C หรือ Thunderbolt 3 (USB-C) ของคุณสามารถขอใช้กำลังไฟจาก Mac ในปริมาณที่จำกัด 

อาการ

อาการเช่นนี้อาจหมายความว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ USB-A, USB-C หรือ Thunderbolt 3 (USB-C)  บน Mac ของคุณได้รับกำลังไฟไม่เพียงพอ

 • มีข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ต้องการกำลังไฟการดำเพิ่มเติม ไม่สามารถดำเนินการโดยเสณ้จสมบูรณ์ หรืออุปกรณ์ USB ถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟมากเกินไป
 • ไม่สามารถดำเนินการที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การเขียนลงดิสก์ต้องใช้กำลังไฟมากกว่าการอ่านจากดิสก์
 • อุปกรณ์ไม่เปิดหรือ Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์

วิธีแก้ไข

 • ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟในตัวหรือเชื่อมต่อกับ USB หรือฮับ Thunderbolt 3 (USB-C) หากเป็นไปได้
  อุปกรณ์ที่มีกำลังไฟในตัวจะได้รับกำลังไฟจากเต้ารับไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของตัวเอง อุปกรณ์ที่จ่ายไฟจากบัสจะได้รับกำลังไฟจากอุปกรณ์ที่เสียบเข้าด้วยกัน เช่น Mac ของคุณ
 • ลดปริมาณกำลังไฟทั้งหมดที่ต้องการจาก Mac ของคุณด้วยการลดจำนวนอุปกรณ์ที่จ่ายไฟจากบัสที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ หรือใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟในตัวมากขึ้น
 • หากอุปกรณ์ของคุณเสียบเข้ากับอุปกรณ์อื่น (เช่นจอภาพหรืออะแดปเตอร์หลายตัว) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสายอุปกรณ์ อุปกรณ์อื่นอาจไม่ให้กำลังไฟเพียงพอหรือส่งผ่านพลังงานจาก Mac ของคุณไม่เพียงพอ เสียบอุปกรณ์ของคุณกับ Mac โดยตรงแทน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งพอร์ตบน Mac และสายที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณรองรับข้อมูลจำเพาะ USB แบบเดียวกันหรือใหม่กว่าเป็นอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลจำเพาะ USB 3 อาจไม่ได้รับกำลังไฟที่เพียงพอเมื่อเสียบเข้ากับพอร์ตหรือสาย USB 2
 • ลองใช้สายอื่นในกรณีที่สายที่คุณใช้เสียหายหรือชำรุด หากคุณใช้อะแดปเตอร์กับสาย อะแดปเตอร์อาจเสียหายหรือชำรุด
 • หาก Mac ของคุณมีพอร์ต Thunderbolt 3 หลายพอร์ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต Thunderbolt 3 ที่อยู่ไกลกับพอร์ตปัจจุบันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ตทางด้านซ้ายของ MacBook Pro ให้เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 ทางด้านขวา 
 • หากอุปกรณ์ของคุณมีซอฟต์แวร์ (เช่น ไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์) ที่สามารถอัปเดตได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดจากผู้ผลิต หากต้องการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์เสริมของ Apple ให้อัพเดทซอฟต์แวร์ Apple ของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณทำงานอยู่และเริ่มต้นระบบจากระบบปฏิบัติการ Mac อุปกรณ์ Apple บางอย่างสามารถขอกำลังไฟเสริมเฉพาะเมื่อ Mac ของคุณทำงานหรือเริ่มต้นระบบจาก macOS เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังไฟ USB บน Mac ของคุณ

ข้อมูลระบบ จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังไฟ USB บน Mac ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับ Mac จากนั้นเลือก USB จากแถบด้านข้างในข้อมูลระบบ สำหรับอุปกรณ์ USB แต่ละรายการ ข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • ประจุกระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้: กำลังไฟเริ่มต้นที่ได้รับจากพอร์ตที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่
 • ประจุกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ: กำลังที่อุปกรณ์ต้องการ
 • ประจุกระแสไฟฟ้าทำงานพิเศษ: คอมพิวเตอร์ Mac และจอแสดงผลของ Apple ที่เปิดตัวหลังปี 2006 สามารถให้กำลังไฟเสริมผ่านพอร์ตหนึ่งพอร์ตหรือมากกว่าได้เมื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ Apple บางตัวเช่น iPhone หรือ iPad ต้องเปิดเครื่อง Mac หรือจอแสดงผลและเครื่องทำงานอยู่จึงจะให้กำลังไฟเสริมได้ Mac ที่เริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการ Windows จะไม่ให้กำลังไฟเสริม

หน้าต่างข้อมูลระบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังไฟที่ใช้ได้ภายใต้ข้อมูลจำเพาะ USB แต่ละชนิด เช่น USB 2 และ USB 3

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: