การจ่ายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่าน USB

เรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายไฟผ่าน USB-A บนคอมพิวเตอร์และจอภาพ Apple รวมถึงวิธีใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่อาจต้องการพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่พอร์ต USB สามารถจ่ายให้ได้

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายผ่านพอร์ต USB-A

คอมพิวเตอร์ Apple ที่ติดตั้ง USB 3 สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 900 mA (มิลลิแอมป์) ที่ 5 โวลต์ (โวลต์) ให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ของ Apple โดยส่วนใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ของบริษัทอื่นทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน USB

คอมพิวเตอร์และจอภาพ Apple ที่ติดตั้ง USB 1.1 หรือ USB 2 สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 500 mA (มิลลิแอมป์) ที่ 5 V (โวลต์) ให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ของ Apple โดยส่วนใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ของบริษัทอื่นทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน USB

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB บางชิ้นที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple อาจต้องการพลังงานไฟฟ้าต่างจากอุปกรณ์อื่น ซึ่งเกินกว่าที่ได้จัดสรรไว้สำหรับพอร์ต USB แต่ละพอร์ต คุณจึงอาจจำเป็นต้องต่ออุปกรณ์เหล่านี้กับพอร์ต USB หลายๆ พอร์ต หรือต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอกจึงจะสามารถใช้งานได้

อุปกรณ์ Apple อาจขอไฟเพิ่มได้

อุปกรณ์ต่อพ่วง Apple อาจขอไฟจากพอร์ตสูงกว่า 500 mA (มิลลิแอมป์) ที่ 5 V (โวลต์) เพื่อให้สามารถทำงานได้ หรือเพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้น อุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่

 • Apple MacBook Air SuperDrive (เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่รองรับ)
 • คีย์บอร์ดอะลูมิเนียมแบบมีสาย*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

คอมพิวเตอร์และจอภาพ Apple บางรุ่น** สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 1100 mA ที่ 5 V ผ่านพอร์ตที่อุปกรณ์ Apple เชื่อมต่ออยู่ โดยการจ่ายไฟในระดับนี้จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์ Apple ต้องเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ Apple โดยตรง อุปกรณ์ Apple ที่ต่อกับฮับจะไม่สามารถใช้ไฟสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน USB จากพอร์ตที่อุปกรณ์นั้นต่ออยู่
 2. คอมพิวเตอร์หรือจอภาพ Apple ต้องเปิดอยู่และไม่อยู่ในโหมดพักการทำงาน หากอยู่ในโหมดพักการทำงาน ทุกพอร์ตจะจ่ายไฟสูงสุดในระดับปกติ
 3. การกำหนดว่าพอร์ตใดจะจ่ายไฟเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับว่าพอร์ตใดของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ Apple เป็นพอร์ตที่มีการต่ออุปกรณ์ Apple ที่ต้องการไฟเพิ่มเป็นชิ้นแรกส่วนพอร์ตที่เหลือจะจ่ายไฟสูงสุดในระดับปกติ คอมพิวเตอร์และจอภาพ Apple บางรุ่นสามารถจ่ายไฟ 1100 mA ที่ 5 V ผ่านพอร์ต USB ได้มากกว่าหนึ่งพอร์ต โดยคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำเช่นนี้ได้จะเปิดใช้งานพอร์ตที่สองหรือสามก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 4. คอมพิวเตอร์ Apple ที่เริ่มการทำงานในระบบ Windows ผ่าน BootCamp ไม่สามารถจ่ายไฟเพิ่มได้

*เมื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อระดับ 1100 mA ที่ 5 V พอร์ตแรกบนคีย์บอร์ดที่เสียบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ขอไฟ 500mA แบบมาตรฐานจะได้รับไฟที่ระดับเท่านั้น ส่วนอีกพอร์ตที่เหลือบนคีย์บอร์ดจะสามารถจ่ายไฟได้ 100mA ที่ 5 V คีย์บอร์ดไม่รองรับการจ่ายไฟสูงกว่าปกติพร้อมกันทั้งสองพอร์ต กล่าวคือ คีย์บอร์ดจะขอไฟเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่เพื่อจ่ายไฟผ่านพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเท่านั้น ส่วนพอร์ตที่สองบนคีย์บอร์ดจะได้รับไฟในระดับมาตรฐานที่ 500mA

**พอร์ตของคอมพิวเตอร์และจอภาพ Apple ที่เปิดตัวก่อนปี 2007 รองรับการจ่ายไฟ 500 mA ที่ 5 V เท่านั้น และไม่สามารถจ่ายไฟสูงกว่าปกติได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชิ้น

อุปกรณ์หลายชิ้นสามารถรับไฟสูงกว่าปกติพร้อมกันได้จนกว่าไฟที่จ่ายเพิ่มนั้นจะถูกใช้หมดไป และหากมีการต่ออุปกรณ์ที่ขอไฟเพิ่มอีก เครื่องจะปรับการจ่ายไฟกลับเป็นระดับสูงสุดที่พอร์ตนั้นสามารถจ่ายได้ หรืออุปกรณ์นั้นจะไม่ทำงานจนกว่าจะถอดอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ใช้ไฟเพิ่มออก

หากคุณมีอุปกรณ์ที่ต้องการไฟเพิ่มหลายชิ้น จอภาพ Apple LED Cinema สามารถจ่ายไฟเพิ่มให้กับอุปกรณ์ที่ต่อกับจอภาพโดยตรงได้

การยืนยันการใช้พลังงานในข้อมูลระบบ

คุณสามารถใช้ "ข้อมูลระบบ" เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือคุณจะติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นก็ได้ และเพื่อให้ข้อมูลการใช้พลังงานมีความถูกต้องแม่นยำ คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นต่อกับคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ Apple โดยตรงก่อนที่คุณจะเปิด "ข้อมูลระบบ"

เมื่อต้องการเปิด "ข้อมูลระบบ" ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกเมนู Apple () > ข้อมูลระบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Spotlight เพื่อหา "ข้อมูลระบบ" หรือจะเปิดจากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นก็ได้

ในตัวอย่างด้านบน พอร์ต USB จ่ายไฟตามปกติที่ 500 mA ตามที่แสดงในรายการ "ประจุกระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้ (mA)" ถัดมา รายการ "ประจุกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ (mA)" แสดงกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์นั้นต้องใช้เพื่อให้สามารถทำงานได้ ส่วนรายการ "ประจุกระแสไฟฟ้าทำงานพิเศษ (mA)" ระบุว่าพอร์ต USB นี้กำลังจ่ายไฟเพิ่มที่ 1600mA ให้กับอุปกรณ์นั้น

ดูเพิ่มเติม

หากคุณมีอุปกรณ์ต่อพ่วง USB ที่ทำงานผิดปกติ เช่น เปิดไม่ติด หรือคอมพิวเตอร์มองไม่เห็น แสดงว่าอุปกรณ์นั้นอาจต้องการไฟมากกว่าที่จ่ายให้ โดยคุณสามารถลองทำดังนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 • ต่ออุปกรณ์กับ Mac โดยตรง แทนที่จะต่อผ่านฮับ
 • ใช้ฮับ USB ที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นสามารถต่อกับพอร์ต USB หลายพอร์ตพร้อมกันได้หรือไม่
 • ดูว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นมาพร้อมอะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: