การแจ้งเตือนขั้นสูงที่สามารถปลุกเครื่อง Mac ได้

MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro รุ่นตั้งแต่ปี 2015 ขึ้นไปสามารถรับการแจ้งเตือนขั้นสูงที่จะปลุกเครื่องจากโหมดพักการทำงาน

แอพพลิเคชั่นและบริการต่อไปนี้สามารถใช้คุณสมบัติการแจ้งเตือนขั้นสูงได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และไม่ได้ต่อจอภาพภายนอก  

ข้อความ
แอพข้อความสามารถปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดพักเครื่องเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับข้อความคุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อฝาของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

FaceTime
FaceTime สามารถปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดพักเครื่องเมื่อคุณได้รับสาย FaceTime แบบวิดีโอหรือเสียง คุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อฝาของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ FaceTime กับ Mac และอุปกรณ์ iOS

เครือข่ายสังคม
บริการต่างๆ เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter และ Sina Weibo สามารถปลุกคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดพักเครื่องเพื่อรับและแสดงข้อความได้ คุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อฝาของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

Game Center
Game Center สามารถปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดพักเครื่องเมื่อคุณได้รับคำเชิญจาก Game Center ให้ร่วมเล่นเกม หรือได้รับการแจ้งเตือนว่าถึงรอบของคุณแล้วคุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อฝาของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

ค้นหา Mac
คุณสมบัติ "ค้นหา Mac" ช่วยให้คุณสามารถเล่นเสียงบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโหมดพักเครื่องได้แม้ว่าฝาเครื่องจะปิดอยู่ และคุณยังสามารถค้นหา Mac ของคุณ ล็อคเครื่องจากระยะไกล หรือลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายในได้อีกด้วย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ "ค้นหา Mac" 

ข้อกำหนดและการตั้งค่า

  • การแจ้งเตือนสามารถทำงานได้ทั้งบนเครือข่ายแบบไร้สายและใช้สาย และยังสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้าอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตผ่าน Thunderbolt หรือเชื่อมต่อเข้าอีเธอร์เน็ตผ่าน Apple Thunderbolt Display
  • คุณสามารถควบคุมการแจ้งเตือนส่วนใหญ่ได้ในหน้าต่างการแจ้งเตือนของการตั้งค่าระบบ {เรียนรู้วิธีใช้และปรับแต่งการแจ้งเตือนบน Mac ของคุณ
  • คุณสมบัติ "ห้ามรบกวน" จะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้น "ค้นหา Mac ของฉัน"
วันที่เผยแพร่: