เกี่ยวกับวิดีโอในตัวของคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แบบในตัวของคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel และขนาดหน่วยความจำระบบที่ใช้ร่วมกัน

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

GPU ในตัวของคอมพิวเตอร์ Mac

คอมพิวเตอร์ Mac ใช้ GPU ในตัวดังต่อไปนี้

Intel UHD Graphics

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel UHD Graphics เป็น GPU หลักจะจัดสรรหน่วยความจำตามงานที่ทำอยู่ในแบบไดนามิก

รุ่นที่ใช้ Intel UHD Graphics 630 ได้แก่

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)
 • Mac mini (ปี 2018)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)

รุ่นที่ใช้ Intel UHD Graphics 617 ได้แก่

 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)

Intel Iris Plus

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel Iris Plus Graphics เป็น GPU หลักจะจัดสรรหน่วยความจำตามงานที่ทำอยู่ในแบบไดนามิก

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Plus Graphics 655 ได้แก่

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Plus Graphics 640 ได้แก่

 • iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

Intel Iris Pro Graphics

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel Iris Pro Graphics เป็น GPU หลักจะจัดสรรหน่วยความจำตามงานที่ทำอยู่ในแบบไดนามิก

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Pro Graphics 6200 ได้แก่

 • iMac (Retina 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Pro Graphics 6000 ได้แก่

 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Pro Graphics ได้แก่

 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014) 
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

Intel Iris Graphics

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel Iris Graphics เป็น GPU หลักจะจัดสรรหน่วยความจำตามงานที่ทำอยู่ในแบบไดนามิก

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Graphics 550 ได้แก่

 • MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) และใหม่กว่า

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Graphics 540 ได้แก่

 • MacBook Pro (รุ่น 13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) และใหม่กว่า

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Graphics 530 ได้แก่

 • MacBook Pro (รุ่น 15 นิ้ว ปี 2016) และใหม่กว่า

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Graphics 6100 ได้แก่

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)

รุ่นที่ใช้ Intel Iris Graphics ได้แก่ 

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)
 • Mac mini (ปลายปี 2014) ที่มีโปรเซสเซอร์ 2.6GHz, 2.8GHz หรือ 3.0GHz

Intel HD Graphics

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel HD Graphics รุ่นใหม่กว่าเป็น GPU หลักจะจัดสรรหน่วยความจำตามงานที่ทำอยู่ในแบบไดนามิก

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 615 ได้แก่

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 530 ได้แก่

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 515 ได้แก่

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 6000 ได้แก่

 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015) และใหม่กว่า

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 5300 ได้แก่

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 5000 ได้แก่

 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013 และใหม่กว่า)
 • iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)
 • Mac mini (ปลายปี 2014) พร้อมหน่วยประมวลผล 1.4GHz

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 4000 ได้แก่

 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
 • Mac mini (ปลายปี 2012)

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel HD Graphics 4000 เป็น GPU หลักหรือรองจะสำรองหน่วยความจำระบบไว้ตั้งแต่ 384 MB ถึง 1024 MB 

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 4000 ได้แก่

 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
 • Mac mini (ปลายปี 2012)

Intel HD Graphics 3000 จะจัดสรรจำนวนหน่วยความจำพื้นฐานให้กับ GPU แบบในตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำระบบที่ติดตั้ง ดังนี้

 • RAM ขนาด 2 GB: จัดสรรไว้ 256 MB
 • RAM ขนาด 4 GB: จัดสรรไว้ 384 MB
 • RAM ขนาด 8 GB: จัดสรรไว้ 512 MB
  ข้อยกเว้น: มีการจัดสรรหน่วยความจำ 384 MB ไว้บนระบบที่มีขนาด 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics 3000 ได้แก่

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)
 • Mac mini (กลางปี 2011)
 • Mac mini Server (กลางปี 2011)

Intel HD Graphics จะจัดสรรหน่วยความจำพื้นฐานจำนวน 256 MB ไว้สำหรับวิดีโอและกระบวนการบูตตอนเริ่มต้นระบบ 

รุ่นที่ใช้ Intel HD Graphics ได้แก่

 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)

NVIDIA GeForce

NVIDIA GeForce 320M จะจัดสรรหน่วยความจำพื้นฐานจำนวน 256 MB ไว้สำหรับวิดีโอและกระบวนการบูตตอนเริ่มต้นระบบ

รุ่นที่ใช้ NVIDIA 320M ได้แก่

 • MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • Mac mini (กลางปี 2010)

NVIDIA GeForce 9400M จะจัดสรรหน่วยความจำพื้นฐานจำนวน 256 MB ไว้สำหรับวิดีโอและกระบวนการบูตตอนเริ่มต้นระบบ
ข้อยกเว้น: Mac mini (ต้นปี 2009) ที่มีหน่วยความจำ 1 GB จะแชร์ 128 MB แทน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ NVIDIA 9400M ได้แก่

 • MacBook (13 นิ้ว อะลูมิเนียม ปลายปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)
 • MacBook Air (ปลายปี 2008)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008) เมื่อเปิดใช้งาน "อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีกว่า"
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009) เมื่อเปิดใช้งาน "อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีกว่า"
 • Mac mini (ต้นปี 2009)
 • iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009) ที่มีหน่วยประมวลผล Intel Core Duo 2.66GHz
 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว 2.53 GHz กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009) เมื่อเปิดใช้งาน "อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีกว่า"
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009) เมื่อเปิดใช้งาน "อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีกว่า"

เกี่ยวกับหน่วยความจำที่แชร์

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Intel บางรุ่นจะมีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ทั้งแบบในตัวและแบบแยกต่างหาก รุ่นอื่นๆ จะมีหนึ่ง GPU เท่านั้น ซึ่งอาจเป็น GPU แบบในตัวหรือแบบแยกต่างหาก อย่างใดอย่างหนึ่ง 

GPU แบบแยกต่างหากจะรองรับกราฟิกที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง โดยใช้หน่วยความจำวิดีโอแบบแยกต่างหาก GPU แบบในตัวจะรองรับกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพและแชร์หน่วยความจำวิดีโอกับระบบหลัก

สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี GPU ทั้งแบบในตัวและแบบแยกต่างหากบางรุ่น คุณจะสามารถใช้ macOS เพื่อตัดสินใจว่าควรใช้ GPU ใดในการแสดงผลกราฟิก ส่วนรุ่นอื่นๆ จะสลับระหว่างกราฟิกแบบแยกและแบบในตัวโดยอัตโนมัติตามงานที่ทำอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่สลับระหว่าง GPU แบบในตัวกับแบบแยกต่างหาก โปรดดูที่

ประสิทธิภาพด้านกราฟิก

เพื่อประสิทธิภาพกราฟิกสูงสุด คอมพิวเตอร์ของคุณควรติดตั้ง SO-DIMM สองตัวที่มีขนาดเดียวกัน ช่องละหนึ่งตัว เมื่อติดตั้งหน่วยความจำคู่ที่มีขนาดเท่ากันใน Mac แล้ว คอมพิวเตอร์จะได้รับประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นจากหน่วยความจำที่สลับ

หากคุณอัพเกรดหน่วยความจำใน Mac โปรดตรวจสอบว่าคุณมี SO-DIMM ที่ตรงกัน (ทั้งขนาดและความเร็วของหน่วยความจำ) ในแต่ละช่องเพื่อประสิทธิภาพกราฟิกสูงสุด ส่วนระบบที่มีหน่วยความจำในตัวจะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งคู่หน่วยความจำที่ตรงกันอยู่แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: