ลบเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีออกจากอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก iTunes Store ไปยังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android คุณสามารถนำคอนเทนต์นั้นออกได้

ลบเพลงและมิวสิควิดีโอ

คุณสามารถลบเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ และมิวสิควิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลดไอคอนดาวน์โหลดถัดจากรายการ แสดงว่ารายการนั้นถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่บนอุปกรณ์ของคุณ

ลบรายการในแอพ Apple Music

คุณสามารถลบรายการเดี่ยวๆ ในแอพเพลงบนอุปกรณ์ iOS หรือในแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android

 1. ในแอพ Apple Music ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการลบ หากคุณเห็น ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. กดที่รายการที่คุณต้องการลบค้างไว้
 3. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะเอาออก
 4. เมื่อระบบแจ้งให้ยืนยัน ให้แตะเอารายการดาวน์โหลดออก หากคุณเห็น "ลบออกจากคลัง" แสดงว่าคุณได้เพิ่มรายการนั้นผ่านทาง Apple Music แตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบออกจากอุปกรณ์และคลังเพลง iCloud ของคุณทั้งหมด

ลบรายการใน iTunes

 1. ใน iTunes บน Mac หรือ PC ให้คลิกขวาหรือกด Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการลบ หากคุณเห็น ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. เลือกลบออกจากคลัง แล้วคลิกลบเพลง
 3. คลิกย้ายไปยังถังขยะหรือย้ายไปยังถังรีไซเคิล หรือหากคุณต้องการเก็บรายการดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ลบออกจาก iTunes ให้คลิกเก็บไฟล์

หากต้องการดูรายการสำเนาในคลัง iTunes ไปที่คลัง แล้วเลือกไฟล์ > คลัง > แสดงรายการสำเนา


ลบเพลงในการตั้งค่า iOS

บน iPhone คุณสามารถลบเพลงออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ในการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. เลื่อนไปที่เพลง แล้วแตะที่เพลงนั้น
 3. ปัดไปทางซ้ายบนศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงใดๆ
 4. แตะลบ

จากเมนูนี้ คุณยังสามารถลบเพลงทั้งหมดได้เช่นกัน ใต้คำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายบนเพลงทั้งหมดแล้วแตะลบ

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณไม่ได้ทำให้เพลงฟังแบบออฟไลน์ได้ เพลงนั้นจะถูกแคชโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ อุปกรณ์จะลบแคช และเพลงที่ถูกแคชไว้ หากจำเป็นต้องใช้พื้นที่

หากคุณไม่สามารถลบเพลงของคุณ

คุณอาจซิงค์เพลงหรือมิวสิควิดีโอด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการซื้อ iTunes แสดงในแอพ Apple Music แต่คุณไม่ต้องการลบ คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์


ลบภาพยนตร์และรายการทีวี

ในแอพ Apple TV* คุณสามารถลบภาพยนตร์และรายการทีวีที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากคอนเทนต์ที่ซื้อแล้ว แสดงว่ารายการถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ

*แอพ Apple TV ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ดูว่าแอพ Apple TV มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่

 

ลบรายการในแอพ Apple TV

 1. ในแอพ Apple TV ให้แตะคลังที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะดาวน์โหลดแล้ว* หากคุณไม่เห็นดาวน์โหลดแล้ว แสดงว่าไม่มีวิดีโอที่ได้รับการดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. ปัดซ้ายบนภาพยนตร์หรือรายการทีวี
 3. แตะ ลบ 

หากต้องการลบหลายรายการ ให้แตะแก้ไขแล้วแตะรายการ จากนั้นแตะลบที่มุมขวาบน

*คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะวิดีโอที่อยู่ในคลังของคุณเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ Apple TV

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีในการตั้งค่า

 1. บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. แตะแอพ Apple TV แล้วแตะตรวจดูวิดีโอ iTunes หากคุณไม่เห็น "ตรวจดูวิดีโอ iTunes" แสดงว่าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดรายการใดๆ ไว้ในเครื่อง
 3. ค้นหาภาพยนตร์ รายการทีวี หรือตอนที่คุณต้องการลบ แล้วปัดซ้ายบนรายการนั้น และแตะลบ

ดูวิธีลบภาพยนตร์และราคาทีวีใน iTunes บน Mac หรือ PC

หากคุณไม่สามารถลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีของคุณ

คุณอาจซิงค์โฮมวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการที่ซื้อจาก iTunes Store ในคลาวด์แสดงในแอพ Apple TV คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์ ภาพยนตร์ที่เช่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดช่วงเวลาการเช่าดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: