ลบเพลง ภาพยนตร์ แอพ และรายการทีวี ออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

หากคุณดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก iTunes Store ไปยังอุปกรณ์ iOS คุณสามารถนำคอนเทนต์นั้นออกได้

ลบเพลงและมิวสิควิดีโอ

ในแอพเพลง คุณสามารถลบเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ และมิวสิควิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลดรูปเมฆสีชมพู ถัดจากคอนเทนต์ของคุณ แสดงว่ารายการถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ

 

ลบรายการในแอพเพลง

คุณสามารถลบรายการเดียวในแอพเพลง

 1. ในแอพเพลง ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการลบ หากคุณเห็น ไอคอนดาวน์โหลดรูปเมฆสีชมพู ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. กดลงน้ำหนักค้างไว้ที่รายการที่คุณต้องการลบ
 3. ในเมนูที่ปรากฏขึ้นมา ให้แตะลบหรือย้ายจากคลัง ถังขยะสีชมพู
 4. เมื่อระบบแจ้งให้ยืนยัน ให้แตะเอารายการดาวน์โหลดออก หากคุณเห็น "ลบออกจากคลัง" แสดงว่าคุณได้เพิ่มรายการนั้นผ่านทาง Apple Music แตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบออกจากอุปกรณ์และคลังเพลง iCloud ของคุณทั้งหมดโดยสมบูรณ์

ลบเพลงในการตั้งค่า

คุณสามารถลบเพลงทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ในการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. เลื่อนไปที่เพลง แล้วแตะที่เพลงนั้น
 3. ใต้คำแนะนำ ให้ปัด "เพลงทั้งหมด" ไปทางซ้าย
 4. แตะลบ

จากเมนูนี้ คุณยังสามารถปัดศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงไปทางซ้าย แล้วแตะลบเพื่อลบรายการนั้นออกจากอุปกรณ์ได้ด้วย

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณไม่ได้ทำให้เพลงฟังแบบออฟไลน์ได้ เพลงนั้นจะถูกแคชโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ อุปกรณ์จะลบแคช และเพลงที่ถูกแคชไว้ หากจำเป็นต้องใช้พื้นที่

หากคุณไม่สามารถลบเพลงของคุณ

คุณอาจซิงค์เพลงหรือมิวสิควิดีโอด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการซื้อ iTunes แสดงในแอพเพลง แต่คุณไม่ต้องการลบ คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์

 

ลบภาพยนตร์และรายการทีวี

ใน Apple TV App1 หรือในแอพวิดีโอ คุณสามารถลบภาพยนตร์และรายการทีวีที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลดรูปเมฆสีฟ้า ถัดจากคอนเทนต์ที่ซื้อแล้ว นั่นหมายความว่ารายการถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ


1 Apple TV App มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น ดู
หากแอพ TV สามารถใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 

ลบรายการในแอพ TV

 1. ในแอพ TV ให้แตะคลังที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะดาวน์โหลดแล้ว2
 2. ค้นหาภาพยนตร์หรือตอนที่คุณต้องการลบ
 3. หากคุณต้องการลบภาพยนตร์ ให้แตะ ปุ่มดาวน์โหลดแล้ว หากคุณต้องการลบตอนของรายการ TV ให้กดลงน้ำหนักค้างไว้ที่ชื่อตอน
 4. แตะเอารายการดาวน์โหลดออก ถังขยะสีฟ้า

หากคุณมีแอพวิดีโอแทนที่จะเป็นแอพ TV ให้ลบภาพยนตร์ออกด้วยการแตะแก้ไขที่มุมขวาบนของแท็บภาพยนตร์ และลบตอนของรายการทีวีด้วยการปัดซ้ายบนชื่อตอน


2 คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะวิดีโอที่อยู่ในคลังของคุณเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple TV App

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีในการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. แตะแอพ TV หรือแอพวิดีโอ แล้วแตะตรวจดูวิดีโอ iTunes หากคุณไม่เห็น "ตรวจดูวิดีโอ iTunes" แสดงว่าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดรายการใดๆ ไว้ในเครื่อง
 3. ค้นหาภาพยนตร์ รายการทีวี หรือตอนที่คุณต้องการลบ แล้วปัดซ้ายบนรายการนั้น และแตะลบ

นอกจากนี้คุณยังอาจสามารถลบรายการในแอพ TV หรือวิดีโอ

หากคุณไม่สามารถลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีของคุณ

คุณอาจซิงค์โฮมวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการซื้อ iTunes Store ในคลาวด์แสดงใน Apple TV App หรือแอพวิดีโอ คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์ ภาพยนตร์ที่เช่าจาก iTunes Store จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดช่วงเวลาการเช่า

 

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Mac

หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการรายการอีกครั้งหลังจากที่ลบออกไปแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่คุณเคยซื้อได้อีกครั้ง

 

วันที่เผยแพร่: