ลบเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีออกจากอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก iTunes Store ไปยังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android คุณสามารถนำคอนเทนต์นั้นออกได้

ลบเพลงและมิวสิควิดีโอ

คุณสามารถลบเพลง อัลบั้ม เพลย์ลิสต์ และมิวสิควิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากคอนเทนต์ของคุณ แสดงว่ารายการนั้นถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ

ลบรายการในแอพ Apple Music

คุณสามารถลบรายการเดี่ยวๆ ในแอพเพลงบนอุปกรณ์ iOS หรือในแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android

 1. ในแอพ Apple Music ให้ค้นหารายการที่คุณต้องการลบ หากคุณเห็น ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. กดที่รายการที่คุณต้องการลบค้างไว้
 3. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะเอาออก
  iPhone ที่แสดงปุ่มเอาออกที่ด้านบนของเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. เมื่อระบบแจ้งให้ยืนยัน ให้แตะเอารายการดาวน์โหลดออก หากคุณเห็น "ลบออกจากคลัง" แสดงว่าคุณได้เพิ่มรายการนั้นผ่านทาง Apple Music แตะ "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบออกจากอุปกรณ์และคลังเพลง iCloud ของคุณทั้งหมดโดยสมบูรณ์

ลบรายการใน iTunes

 1. ใน iTunes บน Mac หรือ PC ให้คลิกขวาหรือกด Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการลบหากคุณเห็น ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. เลือกลบออกจากคลัง แล้วคลิกลบเพลง
 3. คลิกย้ายไปยังถังขยะหรือย้ายไปยังถังรีไซเคิล หรือหากคุณต้องการเก็บรายการดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ลบออกจาก iTunes ให้คลิกเก็บไฟล์

หากต้องการดูรายการสำเนาในคลัง iTunes ไปที่คลัง แล้วเลือกไฟล์ > คลัง > แสดงรายการสำเนา

ลบเพลงในการตั้งค่า iOS

บน iPhone คุณสามารถลบเพลงทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ในการตั้งค่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. เลื่อนไปที่เพลง แล้วแตะที่เพลงนั้น
 3. ใต้คำแนะนำ ให้ปัด "เพลงทั้งหมด" ไปทางซ้าย
  iPhone ที่แสดงปุ่มลบ
 4. แตะลบ

จากเมนูนี้ คุณยังสามารถปัดศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงไปทางซ้าย แล้วแตะลบเพื่อลบรายการนั้นออกจากอุปกรณ์ได้ด้วย

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณไม่ได้ทำให้เพลงฟังแบบออฟไลน์ได้ เพลงนั้นจะถูกแคชโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ อุปกรณ์จะลบแคช และเพลงที่ถูกแคชไว้ หากจำเป็นต้องใช้พื้นที่


หากคุณไม่สามารถลบเพลงของคุณ

คุณอาจซิงค์เพลงหรือมิวสิควิดีโอด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการซื้อ iTunes แสดงในแอพ Apple Music แต่คุณไม่ต้องการลบ คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์


ลบภาพยนตร์และรายการทีวี

ใน Apple TV App1 หรือในแอพวิดีโอ คุณสามารถลบภาพยนตร์และรายการทีวีที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากคอนเทนต์ที่ซื้อแล้ว แสดงว่ารายการถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ

1. Apple TV App มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น ดู หากแอพ TV สามารถใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ลบรายการในแอพ TV

 1. ในแอพ TV ให้แตะคลังที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะดาวน์โหลดแล้ว2
 2. ค้นหาภาพยนตร์หรือตอนที่คุณต้องการลบ
 3. หากคุณต้องการลบภาพยนตร์หรือทุกตอนของซีซั่นรายการทีวี ให้แตะ "ดาวน์โหลดแล้ว" หากคุณต้องการลบตอนของรายการ TV ทีละตอน ให้กดลงน้ำหนักค้างไว้ที่ชื่อตอน
  iPhone ที่แสดงปุ่มดาวน์โหลดแล้วอยู่ใต้คำอธิบายของรายการทีวี
 4. แตะเอารายการดาวน์โหลดออก ปุ่มเอารายการดาวน์โหลดออก 

หากคุณมีแอพวิดีโอแทนที่จะเป็นแอพ TV ให้ลบภาพยนตร์ออกด้วยการแตะแก้ไขที่มุมขวาบนของแท็บภาพยนตร์ และลบตอนของรายการทีวีด้วยการปัดซ้ายบนชื่อตอน

2. คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะวิดีโอที่อยู่ในคลังของคุณเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple TV App

ลบภาพยนตร์และรายการทีวีในการตั้งค่า

 1. บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone
 2. แตะแอพ TV หรือแอพวิดีโอ แล้วแตะตรวจดูวิดีโอ iTunes หากคุณไม่เห็น "ตรวจดูวิดีโอ iTunes" แสดงว่าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดรายการใดๆ ไว้ในเครื่อง
  iPhone ที่แสดงส่วนคำแนะนำ ซึ่งมี
 3. ค้นหาภาพยนตร์ รายการทีวี หรือตอนที่คุณต้องการลบ แล้วปัดซ้ายบนรายการนั้น และแตะลบ

นอกจากนี้คุณยังอาจสามารถลบรายการในแอพ TV หรือวิดีโอ

ดูวิธีลบภาพยนตร์และราคาทีวีใน iTunes บน Mac หรือ PC


หากคุณไม่สามารถลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีของคุณ

คุณอาจซิงค์โฮมวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีด้วยตนเองจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไว้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยใช้ USB ปิดการซิงค์ใน iTunes เพื่อลบรายการ

หากคุณไม่ต้องการให้รายการซื้อ iTunes Store ในคลาวด์แสดงใน Apple TV App หรือแอพวิดีโอ คุณสามารถซ่อนรายการนั้นได้ ดูวิธีซ่อนรายการที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์ ภาพยนตร์ที่เช่าจาก iTunes Store จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดช่วงเวลาการเช่าดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: