ลบเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีออกจากอุปกรณ์ของคุณ

ลบคอนเทนต์ที่คุณดาวน์โหลดไปยัง iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรืออุปกรณ์ Android

ลบเพลงและมิวสิควิดีโอ

 • หากต้องการลบแอพออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ใช้แอพ Apple Music หรือแอพการตั้งค่า
 • หากต้องการลบแอพออกจาก Mac หรืออุปกรณ์ Android ให้ใช้แอพ Apple Music

วิธีลบรายการในแอพ Apple Music

 1. เปิดแอพ Apple Music และค้นหารายการที่คุณต้องการลบ หากคุณเห็นปุ่มดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ ไม่ใช่ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อรายการจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ รายการนั้นจะไม่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ
 2. บน Mac ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการ จากนั้นคลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ที่ปรากฏขึ้น
  หรือบน iPhone, iPad หรือโทรศัพท์ Android ให้กดรายการที่คุณต้องการลบค้างไว้ 
 3. แตะหรือคลิกลบออก
  iPhone ที่แสดงเมนูที่รวมถึงลบออก
 4. จากเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกลบออกหรือลบรายการที่ดาวน์โหลดออก หรือเลือก "ลบออกจากคลัง" เพื่อลบรายการออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้กับ Apple Music

วิธีลบเพลงในการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพการตั้งค่า 
 2. แตะทั่วไป แล้วแตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPad
 3. เลื่อนไปที่เพลง แล้วแตะที่เพลงนั้น
 4. ปัดไปทางซ้ายบนศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงใดๆ หรือหากคุณต้องการลบเพลงทั้งหมด ให้ปัดไปทางซ้ายบนเพลงทั้งหมด
 5. แตะลบ
  iPhone ที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปัดไปทางซ้ายบนศิลปินที่ชื่อ The Jonas Brothers และตัวเลือกในการลบปรากฏขึ้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเพลงที่คุณซื้อ

หากคุณลบรายการออกจากอุปกรณ์ และคุณไม่ต้องการให้รายการนั้นสตรีมไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือปรากฏในคลาวด์ ให้ซ่อนรายการ

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์และสาย USB เพื่อซิงค์เพลงหรือมิวซิควิดีโอกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยตนเอง ให้ปิดการซิงค์

ลบภาพยนตร์และรายการทีวี

 • หากต้องการลบวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ใช้แอพ Apple Music หรือแอพการตั้งค่า
 • หากต้องการลบวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดไปยัง Mac ให้ใช้แอพ Apple TV

ลบรายการในแอพ Apple TV

 1. เปิดแอพ Apple TV
 2. แตะหรือคลิกคลัง
 3. หากต้องการลบรายการจาก Mac ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรายการ คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นคลิกลบรายการที่ดาวน์โหลด
  หากต้องการลบรายการบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะดาวน์โหลดแล้ว ปัดไปทางซ้ายบนรายการนั้น แตะลบ แล้วแตะลบรายการที่ดาวน์โหลด
  iPhone ที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปัดไปทางซ้ายบนภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่คุณดาวน์โหลด และตัวเลือกในการลบปรากฏขึ้น

ลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีในการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพการตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป แล้วแตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPad
 3. เลื่อนหาแล้วแตะที่ทีวี จากนั้นแตะ "ตรวจสอบรายการที่ดาวน์โหลดจาก Apple TV" หากคุณไม่เห็น "ตรวจสอบรายการที่ดาวน์โหลดจาก Apple TV" แสดงว่าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดรายการใดๆ ไว้ในเครื่อง
 4. ค้นหาภาพยนตร์ รายการทีวี หรือตอนที่คุณต้องการลบ แล้วปัดซ้ายบนรายการนั้น และแตะลบ
  iPhone ที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปัดไปทางซ้ายบนภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่คุณดาวน์โหลด และตัวเลือกในการลบปรากฏขึ้น

หากคุณไม่สามารถลบภาพยนตร์หรือรายการทีวีของคุณ

หากคุณเห็นปุ่มดาวน์โหลด ถัดจากรายการนั้น แสดงว่ารายการดังกล่าวถูกจัดเก็บในคลาวด์ และไม่ได้ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้รายการปรากฏในคลาวด์ ให้ซ่อนรายการ

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์และสาย USB เพื่อซิงค์ภาพยนตร์และรายการทีวีกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยตนเอง ให้ปิดการซิงค์

ภาพยนตร์ที่เช่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดช่วงเวลาการเช่า

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: