ใช้ "ห้ามรบกวน" บน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสมบัติ "ห้ามรบกวน" ให้คุณปิดเสียงสายที่โทรเข้ามา เสียงเตือน และการแจ้งเตือนต่างๆ ที่คุณได้รับในขณะที่อุปกรณ์ล็อคอยู่ คุณยังสามารถตั้งเวลา "ห้ามรบกวน" และอนุญาตให้บางคนโทรติดต่อคุณได้อีกด้วย

เปิดหรือปิด "ห้ามรบกวน"

เมื่อเปิดโหมดห้ามรบกวน จะมีไอคอนพระจันทร์เสี้ยว ไอคอนห้ามรบกวน ในแถบสถานะ การเปิดหรือปิด "ห้ามรบกวน" มีสองวิธี ดังนี้

ไปที่การตั้งค่า > ห้ามรบกวน เพื่อเปิดคุณสมบัติ "ห้ามรบกวน" ด้วยตัวเอง หรือตั้งเวลา

 

เปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือบน iPad จากนั้นแตะไอคอนรูปพระจันทร์เสี้ยวค้างไว้ ไอคอนห้ามรบกวน เพื่อปรับการตั้งค่าห้ามรบกวนของคุณอย่างรวดเร็ว หรือแตะไอคอนรูปพระจันทร์เสี้ยว ไอคอนห้ามรบกวน เพื่อเปิดหรือปิดโหมดห้ามรบกวน

หากคุณตั้งปลุกไว้ในแอพนาฬิกา การปลุกจะปิดลงเมื่อคุณเปิดโหมดห้ามรบกวน ดูวิธีตั้งค่าและจัดการการตั้งปลุก

เปลี่ยนการตั้งค่า

หากมีช่วงเวลาไหนที่คุณไม่อยากถูกรบกวน คุณก็สามารถตั้งเวลาได้ แตะการตั้งค่า > ห้ามรบกวน จากนั้นเปิดใช้งาน "กำหนดเวลา" แล้วตั้งเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเวลาที่คุณต้องการรับการเตือน สายโทร และการแจ้งเตือนได้ดังนี้

  • ปิดเสียง: เลือกปิดเสียงสายโทรศัพท์และการแจ้งเตือนตลอดเวลาหรือเฉพาะเวลาที่อุปกรณ์ล็อคอยู่
  • อนุญาตสายโทรจาก: อนุญาตสายโทรจากทุกคน ไม่อนุญาตเลย อนุญาตเฉพาะชื่อในรายการโปรด หรือกลุ่มรายชื่อบางกลุ่มที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์หรือ iCloud
  • สายโทรซ้ำ: หากมีคนโทรหาคุณสองครั้งภายในสามนาที สายที่สองจะดังขึ้น

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: