ตั้งค่า Apple ID ใน iTunes

หากยังไม่มี Apple ID เรียนรู้วิธีการสร้างและตั้งค่า Apple ID ใน iTunes เพื่อให้คุณสามารถซื้อสินค้าใน iTunes Store และใช้บริการอื่นๆ ของ Apple ได้ทั้งหมด

หากต้องการซื้อและดาวน์โหลดจาก iTunes Store คุณต้องมี Apple ID Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Apple ถ้าคุณเคยใช้บริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud, Mac App Store หรือเคยซื้อจาก Apple Online Store แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID เดียวกันนั้น

ก่อนที่คุณจะสร้าง Apple ID ใหม่ ให้ตรวจสอบว่าคุณมี Apple ID แล้วหรือไม่ หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch

สร้าง Apple ID ใน iTunes

 1. เปิด iTunes หากคุณยังไม่มี iTunes คุณสามารถดาวน์โหลดได้
 2. จากเมนู Store  เลือก สร้าง Apple ID แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 3. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple
 4. กรอกแบบฟอร์มเพื่อสร้าง Apple ID ใหม่ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ ในแบบฟอร์ม ยังมีคำถามเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณ รวมทั้งขอที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณให้ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนดังกล่าว
 5. หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ดำเนินการต่อ
 6. หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่าที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วกับ Apple ID ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ Apple ID ที่มีอยู่แทน
 7. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลในการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิก ดำเนินการต่อ เราจะเรียกเก็บเงินต่อเมื่อคุณทำการซื้อเท่านั้น
 8. ยืนยันที่อยู่อีเมล ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล

หลังจากที่ยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store และบริการอื่นๆ ของ Apple ด้วย Apple ID ใหม่ได้

สร้าง Apple ID บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. จากหน้าจอโฮม แตะ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store
 2. แตะ สร้าง Apple ID ใหม่ หากมีการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID แล้ว และคุณต้องการสร้าง Apple ID ใหม่เพื่อใช้ใน iTunes Store และ App Store คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์ Apple ID เพื่อสร้าง Apple ID ใหม่
 3. เลือกประเทศสำหรับร้านค้าที่ตรงกับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในวิธีการชำระเงินของคุณ จากนั้นให้แตะ ถัดไป
 4. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple แล้วแตะ ตกลง
 5. กรอกแบบฟอร์มเพื่อสร้าง Apple ID ใหม่ แล้วแตะ ถัดไป ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ ในแบบฟอร์ม ยังมีคำถามเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณ รวมทั้งขอที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณให้ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนดังกล่าว
 6. ถ้าคุณกำลังสร้างบัญชีด้วย Apple ID ที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณ คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าที่อยู่อีเมลของคุณมี Apple ID อยู่แล้ว เพียงแตะ ดำเนินการต่อ แล้วแตะ ใช้บัญชีที่มีอยู่ บนหน้าจอต่อไป
 7. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลในการเรียกเก็บเงิน แล้วแตะ เสร็จสิ้น คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะทำการซื้อ
 8. ยืนยันที่อยู่อีเมล ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล เรียนรู้สิ่งที่ควรทำเมื่อจำเป็นต้องตั้งค่าอีเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่ยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store และ App Store รวมถึงบริการอื่นๆ ของ Apple ด้วย Apple ID ใหม่ได้

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชี เช่น Apple ID, ข้อมูลการชำระเงิน หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แล้วแตะ Apple ID ของคุณ เมื่อได้รับข้อความแจ้ง แตะ ดูบัญชี

ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อตรวจสอบยืนยัน

หากต้องการลงชื่อออกจาก iTunes Store และ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อออก

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: