วิธีสร้าง Apple ID ใหม่

ด้วย Apple ID คุณจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และบริการของ Apple ทั้งหมดได้ เช่น iCloud, App Store และอื่นๆ อีกมากมาย

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมี Apple ID หรือลืมว่าคืออะไร หากต้องการค้นหา Apple ID ของคุณ ให้ป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณที่ iforgot.apple.com

ดูวิธีสร้าง Apple ID สำหรับบุตรหลาน


สร้าง Apple ID บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์หรือตั้งค่าภายหลังใน App Store

สร้าง Apple ID เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์

 1. แตะ "Forgot password or don't have an Apple ID?" ("ลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ใช่ไหม")
 2. แตะสร้าง Apple ID ฟรี
  สร้าง Apple ID เมื่อตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่
 3. เลือกวันเกิดแล้วป้อนชื่อของคุณ แตะถัดไป
 4. แตะ "ใช้อีเมลปัจจุบันของคุณ" หรือแตะ "รับอีเมล iCloud ได้ฟรี"
 5. โปรดทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ตั้งค่าภูมิภาคอุปกรณ์บนของคุณ และตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย หากคุณเลือกข้ามขั้นตอนนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณทำขั้นตอนนี้ในภายหลังในการตั้งค่า

สร้าง Apple ID โดยใช้ App Store บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เปิด App Store แล้วแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ 
 2. แตะสร้าง Apple ID ใหม่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อออกจาก iCloud แล้ว
  สร้างApple ID ใน App Store บน iPhone
 3. โปรดทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อระบุที่อยู่อีเมล สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และตั้งค่าภูมิภาคบนอุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแตะถัดไป คุณยังสามารถเลือกไม่มีได้อีกด้วย ดูสิ่งที่ควรทำหากตัวเลือก “ไม่มี” ไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้า 
 5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยตรวจสอบยืนยันตัวตนและกู้คืนบัญชีของคุณในกรณีที่จำเป็น แตะถัดไป
 6. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store, App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

สามารถสร้าง Apple ID บนอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่าได้


สร้าง Apple ID บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ ใน macOS เวอร์ชั่นเก่ากว่า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณจากแถบด้านข้าง ใน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้
 3. คลิกสร้าง Apple ID จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อระบุที่อยู่อีเมล สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และตั้งค่าภูมิภาคบนอุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
  บน Mac ให้สร้าง Apple ID ในการตั้งค่าระบบ
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกดำเนินการต่อ คุณยังสามารถเลือกไม่มีได้อีกด้วย ดูสิ่งที่ควรทำหากตัวเลือก “ไม่มี” ไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้า
 5. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้ 

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

สามารถสร้าง Apple ID บน Mac ที่ใช้ OS X Capitan หรือใหม่กว่าได้


สร้าง Apple ID บน PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้า แล้วคลิกสร้าง Apple ID ใหม่
 3. โปรดทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อระบุที่อยู่อีเมล สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และตั้งค่าภูมิภาคบนอุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกดำเนินการต่อ คุณยังสามารถเลือก “ไม่มี” และดูสิ่งที่ควรทำหากตัวเลือก “ไม่มี” ไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้า
 5. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น


สร้าง Apple ID บนอุปกรณ์เครื่องอื่น

ในการสร้าง Apple ID บน Apple TV, อุปกรณ์ Android, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุบนหน้าจอและป้อนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ และวิธีการชำระเงิน หากคุณตั้งค่าแอป Apple TV บนทีวีอัจฉริยะ ระบบอาจนำคุณไปที่ activate.apple.com เพื่อสร้าง Apple ID นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง Apple ID ของคุณบนเว็บได้อีกด้วย

สร้าง Apple ID บนเว็บ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วคลิกสร้าง Apple ID ของคุณ
  ภาพหน้าจอของ appleid.apple.com ซึ่งมีโลโก้ Apple อยู่ตรงกลางหน้าจอล้อมรอบด้วยวงกลมสีซ้อนกัน
 2. โปรดทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อระบุที่อยู่อีเมล สร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และตั้งค่าภูมิภาคบนอุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 4. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อสมัครรับข้อมูลอัปเดตของ Apple หากคุณต้องการ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณได้รับข่าวสาร ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุดจาก Apple อยู่เสมอ
 5. คลิกดำเนินการต่อ
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

หากคุณเห็นข้อความระบุว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iTunes

หากคุณสร้าง Apple ID ใหม่บนเว็บและเห็นข้อความระบุว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iTunes ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ของคุณ


ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: