วิธีสร้าง Apple ID ใหม่

ใช้ Apple ID เดียวกันเพื่อเพลิดเพลินไปกับบริการทั้งหมดของ Apple สิ่งที่คุณต้องมีคือชื่อเต็ม วันเกิด ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมี Apple ID หรือลืมว่าคืออะไร หากต้องการค้นหา Apple ID ของคุณ ให้ป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณที่ iforgot.apple.com 

สร้าง Apple ID บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

สร้าง Apple ID เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์

 1. แตะ "Forgot password or don't have an Apple ID?" ("ลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ใช่ไหม")
 2. แตะสร้าง Apple ID ฟรี
 3. เลือกวันเกิดแล้วป้อนชื่อของคุณ แตะถัดไป
 4. แตะ "ใช้อีเมลปัจจุบันของคุณ" หรือแตะ "รับอีเมล iCloud ได้ฟรี"
 5. เมื่อระบบถาม ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณและตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย หากคุณเลือกข้ามขั้นตอนนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณทำขั้นตอนนี้ในภายหลังในการตั้งค่า 

สร้าง Apple ID โดยใช้ App Store บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. เปิด App Store แล้วแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ 
 2. แตะสร้าง Apple ID ใหม่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกดังกล่าว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อออกจาก iCloud แล้ว
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วแตะถัดไป คุณสามารถเลือก "ไม่มี" ได้เช่นกัน สิ่งที่ควรทำหากตัวเลือกไม่มีไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้า 
 5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยตรวจสอบยืนยันตัวตนและกู้คืนบัญชีของคุณในกรณีที่จำเป็น แตะถัดไป
 6. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล 

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store, App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น


สร้าง Apple ID บน Mac

คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่ใน App Store หรือในการตั้งค่าอุปกรณ์ 

 1. เปิด App Store
 2. คลิกลงชื่อเข้า จากนั้นคลิกสร้าง Apple ID หากคุณไม่เห็นตัวเลือกดังกล่าว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อออกจาก iCloud แล้ว

 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกดำเนินการต่อ คุณสามารถเลือก "ไม่มี" ได้เช่นกัน และดูสิ่งที่ควรทำหากตัวเลือก "ไม่มี" ไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เราจะเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อคุณทำการซื้อเท่านั้น
 5. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ App Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้ 

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น


สร้าง Apple ID บน PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้า แล้วคลิกสร้าง Apple ID ใหม่
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกดำเนินการต่อ คุณสามารถเลือก "ไม่มี" ได้เช่นกัน และดูสิ่งที่ควรทำหากตัวเลือก "ไม่มี" ไม่แสดงขึ้น หรือคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เราจะเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อคุณทำการซื้อเท่านั้น 
 5. ตรวจสอบอีเมลเพื่อดูอีเมลยืนยันจาก Apple แล้วยืนยันที่อยู่อีเมล

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น


สร้าง Apple ID บนอุปกรณ์เครื่องอื่น

ในการสร้าง Apple ID บน Apple TV, อุปกรณ์ Android, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุบนหน้าจอและป้อนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ และวิธีการชำระเงิน หากคุณตั้งค่าแอพ Apple TV บนสมาร์ททีวี ระบบอาจนำคุณไปที่ activate.apple.com เพื่อสร้าง Apple ID นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง Apple ID ของคุณบนเว็บได้อีกด้วย

สร้าง Apple ID บนเว็บ

 1. ไปที่หน้าบัญชี Apple ID และคลิกสร้าง Apple ID ของคุณ
 2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้จะเป็น Apple ID ใหม่ของคุณ*
 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 4. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อสมัครรับข้อมูลอัพเดทของ Apple หากคุณต้องการ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณได้รับข่าวสาร ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุดจาก Apple อยู่เสมอ
 5. คลิกดำเนินการต่อ
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 

หลังจากที่คุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลแล้ว คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store และบริการอื่นๆ ของ Apple เช่น iCloud ได้

* ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณอาจต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ +86 สำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ภายหลัง หรือเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

หากคุณเห็นข้อความระบุว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iTunes

หากคุณสร้าง Apple ID ใหม่บนเว็บและเห็นข้อความระบุว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iTunes ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ของคุณ


ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: