เกี่ยวกับเสียงของ MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro เมื่อเสียบปลั๊ก

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ที่มีพอร์ต USB-C หรือพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) จะส่งเสียงสัญญาณเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่าคุณกำลังเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับคอมพิวเตอร์

หาก Mac ปิดอยู่ในขณะที่คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ คีย์บอร์ดและแทร็คแพดจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ หลังจากเสียงสัญญาณ คุณสามารถกดปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม Touch ID เพื่อเปิดเครื่อง Mac ของคุณ

ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ของ Apple ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

วันที่เผยแพร่: