เกี่ยวกับเสียงสัญญาณของ MacBook หรือ MacBook Pro เมื่อเสียบปลั๊ก

MacBook (ปี 2015 หรือใหม่กว่า) และ MacBook Pro (ปี 2016 หรือใหม่กว่า) จะส่งเสียงสัญญาณเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่าคุณกำลังเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับคอมพิวเตอร์

หาก Mac ปิดอยู่ในขณะที่คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ คีย์บอร์ดและแทร็คแพดจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ หลังจากเสียงสัญญาณ คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเริ่มเปิดเครื่อง MacBook หรือ MacBook Pro

จะดีที่สุด หากใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ของ Apple ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

วันที่เผยแพร่: