แปลงเพลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นด้วยแอพ Apple Music หรือ iTunes สำหรับ Windows

ดูวิธีการแปลงเพลงให้เป็นไฟล์รูปแบบอื่นและเก็บสำเนาต้นฉบับไว้

คุณสามารถใช้แอพ Apple Music บน Mac หรือ iTunes สำหรับ Windows เพื่อแปลงไฟล์เพลงระหว่างรูปแบบที่บีบอัดและไม่มีการบีบอัด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้าไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดลงในคลังเพลงเป็นไฟล์ที่บีบอัดเพื่อประหยัดพื้นที่ดิสก์ ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่บีบอัดคือ MP3 และ Apple Lossless Encoder ส่วนตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดคือ AIFF หรือ WAV

คุณจะไม่รู้สึกถึงคุณภาพเสียงที่ลดลงในกรณีต่อไปนี้ 

 • แปลงไปมาระหว่างรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัด
 • เปลี่ยนจากรูปแบบที่มีการบีบอัดเป็นรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัด

คุณอาจสังเกตถึงคุณภาพเสียงที่ลดลงในกรณีต่อไปนี้

 • แปลงไปมาระหว่างรูปแบบที่บีบอัด
 • แปลงจากรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัดเป็นบีบอัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบีบอัดเสียง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากคุณต้องการให้เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบอื่น ให้นำเข้าจากแหล่งต้นฉบับอีกครั้ง โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสรูปแบบใหม่

คุณสามารถแปลงรูปแบบของเพลงที่อยู่ในคลังเพลง ในโฟลเดอร์ หรือบนดิสก์ของคุณ

แปลงเพลงในคลังเพลงของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

บน Mac

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. ในแถบเมนู เลือกเพลง > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บไฟล์ จากนั้นคลิกการตั้งค่าการนำเข้า
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง
 5. คลิกตกลง
 6. เลือกเพลงในคลังที่คุณต้องการแปลง
 7. เลือก ไฟล์ > แปลง แล้วเลือกสร้างเวอร์ชั่น [รูปแบบ]

ไฟล์เพลงใหม่จะปรากฏในคลังของคุณถัดจากไฟล์ต้นฉบับ

บน PC

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. ในแถบเมนู เลือกแก้ไข > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกการตั้งค่าการนำเข้า
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง
 5. คลิกตกลง
 6. เลือกเพลงในคลังที่คุณต้องการแปลง
 7. เลือก ไฟล์ > แปลง แล้วเลือกสร้างเวอร์ชั่น [รูปแบบ]

ไฟล์เพลงใหม่จะปรากฏในคลังของคุณถัดจากไฟล์ต้นฉบับ

แปลงเพลงจากไฟล์ในโฟลเดอร์หรือดิสก์

คุณสามารถนำเข้าเพลงลงในแอพ Apple Music หรือ iTunes สำหรับ Windows และแปลงเพลงไปพร้อมกันได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างสำเนาของไฟล์ที่ถูกแปลงในคลังเพลงตามการตั้งค่าของคุณในแอพ Apple Music หรือ iTunes สำหรับ Windows

หากต้องการแปลงเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือบนดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เพลงเก่าๆ ที่ซื้อไว้จะได้รับการเข้ารหัสในรูปแบบ Protected AAC เพื่อป้องกันไม่ให้แปลงไฟล์ได้

บน Mac

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. ในแถบเมนู เลือกเพลง > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บไฟล์ จากนั้นคลิกการตั้งค่าการนำเข้า
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง 
 5. คลิกตกลง
 6. บนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กดปุ่ม Option ค้างไ ว้แล้วเลือกไฟล์ > แปลง > แปลงเป็น [การตั้งค่าการนำเข้า]
 7. เลือกโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่มีเพลงที่คุณต้องการนำเข้าและแปลง

เพลงที่อยู่ในรูปแบบต้นฉบับและเพลงที่แปลงจะปรากฏในคลังของคุณ

บน PC

 1. เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. ในแถบเมนู เลือกแก้ไข > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกการตั้งค่าการนำเข้า
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง 
 5. คลิกตกลง
 6. บนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ > แปลง > แปลงเป็น [การตั้งค่าการนำเข้า]
 7. เลือกโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่มีเพลงที่คุณต้องการนำเข้าและแปลง

เพลงที่อยู่ในรูปแบบต้นฉบับและเพลงที่แปลงจะปรากฏในคลังของคุณ

ดูเพิ่มเติม

หากคุณแปลงไฟล์ด้วยแอพ Apple Music หรือ iTunes สำหรับ Windows ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แอพ Apple Music และ iTunes สำหรับ Windows จะสร้างไฟล์ที่แปลงจากสำเนาต้นฉบับ

เกี่ยวกับการบีบอัด

การแปลงเพลงเป็นรูปแบบบีบอัดบางประเภทอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหาย เพราะรูปแบบบีดอัดเหล่านี้ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมาก คุณจึงสามารถจัดเก็บเพลงได้มากขึ้น แต่คุณภาพเสียงอาจไม่ดีเท่าต้นฉบับซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่บีบอัด

คุณอาจฟังแล้วไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพลงแบบบีดอัดและไม่บีบอัด ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเพลง ลำโพงหรือหูฟัง หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เล่นเพลง

หากคุณบีบอัดเพลงหนึ่งแล้วเพลงสูญเสียข้อมูลไป คุณจะไม่สามารถคลายการบีบอัดเพื่อกู้คืนข้อมูลที่สูญเสียไปได้ หากคุณแปลงเพลงจากรูปแบบบีบอัดเป็นรูปแบบไม่บีบอัด คุณภาพของเพลงจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งไฟล์ที่ได้จะกินพื้นที่ดิสก์มากขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแปลงเพลงจากรูปแบบ MP3 (บีบอัด) เป็น AIFF (ไม่บีบอัด) เพลงนั้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่เสียงไม่ต่างจากไฟล์บีบอัดเลย ดังนั้น หากต้องการได้ประโยชน์จากรูปแบบไม่บีบอัดมากที่สุด คุณควรนำเข้าเพลงเป็นรูปแบบเหล่านี้ตั้งแต่แรก

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

คุณสามารถใช้แอพ Apple Music และ iTunes สำหรับ Windows ในการผลิตเนื้อหาซ้ำ โดยอนุญาตให้คุณผลิตซ้ำเฉพาะเนื้อหาต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาที่คุณได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการผลิตซ้ำ

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการคัดลอกเอกสารใดๆ คุณควรติดต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media

วันที่เผยแพร่: