แปลงเพลงให้เป็นไฟล์รูปแบบอื่นด้วย iTunes

ดูวิธีการแปลงเพลงให้เป็นไฟล์รูปแบบอื่นและเก็บสำเนาต้นฉบับไว้

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อแปลงไฟล์เพลงระหว่างรูปแบบบีบอัดและแบบไม่บีบอัดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้าไฟล์แบบไม่บีบอัดบางไฟล์ลงใน iTunes เป็นไฟล์บีบอัดเพื่อประหยัดพื้นที่ดิสก์ ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่มีการบีบอัดคือ MP3 และ Apple Lossless Encoder ส่วนตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดคือ AIFF หรือ WAV

คุณจะไม่รู้สึกถึงคุณภาพเสียงที่ลดลงในกรณีต่อไปนี้ 

 • แปลงไปมาระหว่างรูปแบบไม่บีบอัด
 • แปลงจากรูปแบบบีบอัดเป็นไม่บีบอัด

คุณอาจรู้สึกถึงคุณภาพเสียงที่ลดลงในกรณีต่อไปนี้

 • แปลงไปมาระหว่างรูปแบบบีบอัด
 • แปลงจากรูปแบบไม่บีบอัดเป็นบีบอัด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบีบอัดเสียง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากคุณต้องการให้เพลงของคุณอยู่ในรูปแบบอื่น ให้นำเข้าจากแหล่งต้นฉบับอีกครั้ง โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสรูปแบบใหม่

คุณสามารถแปลงรูปแบบของเพลงที่อยู่ในคลัง iTunes, โฟลเดอร์ หรือดิสก์ของคุณก็ได้

แปลงเพลงที่อยู่ในคลัง iTunes อยู่แล้ว

 1. เปิด iTunes
 2. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
  Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นคลิก นำเข้าการตั้งค่า บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง 
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 6. จากคลัง ให้เลือกเพลงที่คุณต้องการแปลงหนึ่งเพลงขึ้นไป
 7. เลือก ไฟล์ > แปลง แล้ว สร้างเวอร์ชั่น [รูปแบบ] รูปแบบที่แสดงจะเป็นรูปแบบที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก Apple Lossless Encoder ให้เลือก สร้างเวอร์ชั่น Apple Lossless

ไฟล์เพลงใหม่จะปรากฏในคลังของคุณถัดจากไฟล์ต้นฉบับ

แปลงเพลงจากไฟล์ในโฟลเดอร์หรือดิสก์

คุณสามารถนำเข้าเพลงลงใน iTunes และแปลงเพลงไปพร้อมกันได้ โดยวิธีนี้จะสร้างสำเนาไฟล์ที่แปลงแล้วไว้ในคลัง iTunes ของคุณตามการตั้งค่าใน iTunes

หากต้องการแปลงเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือในดิสก์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด iTunes
 2. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
  Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นคลิก นำเข้าการตั้งค่า บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง
 4. คลิกเมนูที่อยู่ถัดจาก นำเข้าโดยใช้ แล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสที่คุณต้องการแปลงเพลง 
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 6. ขณะที่กดปุ่ม Option (Mac) หรือ Shift (Windows) บนคีย์บอร์ดค้างไว้ ให้เลือก ไฟล์ > แปลง > แปลงเป็น [การตั้งค่าการนำเข้า] รูปแบบที่แสดงจะเป็นรูปแบบที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก Apple Lossless Encoder ให้เลือก แปลงเป็น Apple Lossless
 7. เลือกโฟลเดอร์หรือดิสก์ที่มีเพลงที่คุณต้องการนำเข้าและแปลง iTunes จะแปลงเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือในดิสก์นั้น 

เพลงที่อยู่ในรูปแบบต้นฉบับและเพลงที่แปลงจะปรากฏในคลังของคุณ

เพลงเก่าๆ ที่ซื้อไว้จะได้รับการเข้ารหัสในรูปแบบ Protected AAC เพื่อป้องกันไม่ให้แปลงไฟล์ได้ ดูวิธีอัพเกรดไฟล์เหล่านี้ แล้วแปลงเป็นรูปแบบอื่น

ดูเพิ่มเติม

หากคุณแปลงไฟล์ด้วย iTunes ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ iTunes จะสร้างไฟล์ที่แปลงจากสำเนาของต้นฉบับ

เกี่ยวกับการบีบอัด

การแปลงเพลงเป็นรูปแบบบีบอัดบางประเภทอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหาย เพราะรูปแบบบีดอัดเหล่านี้ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมาก คุณจึงสามารถจัดเก็บเพลงได้มากขึ้น แต่คุณภาพเสียงอาจไม่ดีเท่าต้นฉบับซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่บีบอัด

คุณอาจฟังแล้วไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพลงแบบบีดอัดและไม่บีบอัด ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเพลง ลำโพงหรือหูฟัง หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เล่นเพลง

หากคุณบีบอัดเพลงหนึ่งแล้วเพลงสูญเสียข้อมูลไป คุณจะไม่สามารถคลายการบีบอัดเพื่อกู้คืนข้อมูลที่สูญเสียไปได้ หากคุณแปลงเพลงจากรูปแบบบีบอัดเป็นรูปแบบไม่บีบอัด คุณภาพของเพลงจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งไฟล์ที่ได้จะกินพื้นที่ดิสก์มากขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแปลงเพลงจากรูปแบบ MP3 (บีบอัด) เป็น AIFF (ไม่บีบอัด) เพลงนั้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่เสียงไม่ต่างจากไฟล์บีบอัดเลย ดังนั้น หากต้องการได้ประโยชน์จากรูปแบบไม่บีบอัดมากที่สุด คุณควรนำเข้าเพลงเป็นรูปแบบเหล่านี้ตั้งแต่แรก

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ iTunes เพื่อผลิตคอนเทนต์ซ้ำได้ โดยอนุญาตให้คุณผลิตซ้ำเฉพาะคอนเทนต์ต่อไปนี้

 • คอนเทนต์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • คอนเทนต์ที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • คอนเทนต์ที่คุณได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผลิตซ้ำได้

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการคัดลอกคอนเทนต์ใดๆ ก็ตาม คุณควรติดต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการของ iTunes Store

วันที่เผยแพร่: