ดูวิธีบังคับรีสตาร์ท iPod ของคุณ

หาก iPod ของคุณไม่ตอบสนอง ให้ลองบังคับรีสตาร์ทเครื่อง

บังคับรีสตาร์ท iPod touch ของคุณ

ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของคุณ ดังต่อไปนี้

iPod touch (รุ่นที่ 7)

กดทั้งปุ่มด้านบนและปุ่มลดเสียงค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

บังคับรีสตาร์ท iPod touch (รุ่นที่ 6) และรุ่นก่อนหน้า

กดทั้งปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่

บังคับรีสตาร์ท iPod nano ของคุณ

ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของคุณ ดังต่อไปนี้

iPod nano (รุ่นที่ 7)

กดทั้งปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะปิด จากนั้นรอสองถึงสามวินาทีให้อุปกรณ์ของคุณรีสตาร์ท หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เสียบ iPod ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วลองอีกครั้ง 

iPod nano (รุ่นที่ 6)

กดทั้งปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มลดเสียงค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เสียบ iPod ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วลองอีกครั้ง 

iPod nano (รุ่นที่ 5) และรุ่นก่อนหน้า

เลื่อนสวิตช์ Hold ให้พอดีในตำแหน่งปลดล็อค จากนั้นกดปุ่มเมนูและปุ่มกลางค้างไว้ (หรือปุ่มเลือก) เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่

บังคับรีสตาร์ท iPod shuffle ของคุณ

บังคับรีสตาร์ท iPod classic ของคุณ

  1. เลื่อนสวิตช์ Hold ให้พอดีในตำแหน่งปลดล็อค
  2. กดปุ่มเมนูและปุ่มกลางค้างไว้ (หรือปุ่มเลือก) เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: