ดูวิธีบังคับรีสตาร์ท iPod ของคุณ

หาก iPod ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่ม ให้ดูสิ่งที่ควรทำ 

เลือกอุปกรณ์ของคุณ

เลือกรุ่นของคุณจากรายการหรือค้นหารุ่น iPod ของคุณ

บังคับรีสตาร์ท iPod touch

หาก iPod touch ของคุณไม่ตอบสนอง คุณสามารถบังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณได้โดยกดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บังคับรีสตาร์ท iPod nano ของคุณ

ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของคุณ ดังต่อไปนี้

iPod nano (รุ่นที่ 7)

กดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะปิด จากนั้นรอสองถึงสามวินาทีให้อุปกรณ์ของคุณรีสตาร์ท หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เสียบ iPod ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แล้วลองอีกครั้ง 

iPod nano (รุ่นที่ 6)

กดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มลดเสียงค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เสียบ iPod ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้วลองอีกครั้ง 

iPod nano (รุ่นที่ 5 หรือก่อนหน้า)

เลื่อนสวิตช์พักให้พอดีในตำแหน่งปลดล็อค จากนั้นกดปุ่มเมนูและปุ่มกลางค้างไว้ (หรือปุ่มเลือก) เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บังคับรีสตาร์ท iPod classic

  1. เลื่อนสวิตช์พักให้พอดีในตำแหน่งปลดล็อค
  2. กดปุ่มเมนูและปุ่มกลางค้างไว้ (หรือปุ่มเลือก) เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

บังคับรีสตาร์ท iPod รุ่นอื่นๆ

สำหรับวิธีบังคับรีสตาร์ท iPod mini และรุ่นก่อนหน้า iPod classic เช่น iPod (ล้อเลื่อน), iPod (ล้อสัมผัส), iPod (ขั้วต่อแท่นวาง) และรุ่นอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลื่อนสวิตช์พักให้พอดีในตำแหน่งปลดล็อค
  2. จากนั้นทำตามคำแนะนำสำหรับรุ่นของคุณ ดังต่อไปนี้
    • สำหรับรุ่น iPod mini ให้กดปุ่มเมนูและปุ่มกลางค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หรือโลโก้ iPod คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำ
    • สำหรับรุ่นอื่นๆ ให้กดปุ่มเล่น/หยุดพักและปุ่มเมนูค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาที หรือจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หรือโลโก้ iPod คุณอาจต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำ 

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

 

วันที่เผยแพร่: