ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมวิดีโอหรือสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณ

ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมวิดีโอหรือแชร์คอนเทนต์จากอุปกรณ์ Apple ไปยัง Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ สตรีมวิดีโอ แชร์รูปภาพของคุณ หรือสะท้อนสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณ


ภาพเคลื่อนไหวบน iOS จะแสดงตัวเลือก AirPlay ที่ปรากฏขึ้น Office จะถูกเลือก จากนั้นการ์ดการแจ้งเตือนจะยืนยัน

สตรีมวิดีโอจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่
 2. ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการสตรีม
 3. แตะ  ในแอพของของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพ คุณอาจต้องแตะไอคอนอื่นก่อน * ในแอพรูปภาพ ให้แตะ  จากนั้นแตะ 
 4. เลือก Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีม ให้แตะ  ในแอพที่คุณกำลังสตรีมอยู่ จากนั้นแตะ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจากรายการ

*แอพวิดีโอบางแอพอาจไม่รองรับ AirPlay หากคุณไม่สามารถใช้ AirPlay กับแอพวิดีโอได้ ให้ตรวจสอบ App Store สำหรับ tvOS เพื่อดูว่าแอพนั้นใช้งานบน Apple TV ได้หรือไม่

หากวิดีโอสตรีมไปยังอุปกรณ์ AirPlay โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ของคุณอาจสตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay โดยอัตโนมัติไปยัง Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ที่คุณใช้เป็นประจำ หากคุณเปิดแอพวิดีโอแล้วเห็น  ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าได้มีการเลือกอุปกรณ์ AirPlay แล้ว

หากต้องการใช้ AirPlay กับอุปกรณ์อื่น ให้แตะ จากนั้นแตะอุปกรณ์อื่นหรือแตะ "iPhone" เพื่อหยุดการสตรีมด้วย AirPlay

สตรีมวิดีโอจาก Mac ของคุณ

 1. เชื่อมต่อ Mac กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่ 
 2. บน Mac ให้เปิดแอพหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการสตรีมวิดีโอ
 3. ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ ให้คลิก 
 4. เลือก Apple TV หรือสมาร์ททีวี ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีมวิดีโอ ให้คลิก  ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ แล้วเลือกปิด AirPlay

ภาพเคลื่อนไหวบน iOS จะแสดงศูนย์ควบคุม จากนั้นการสะท้อนหน้าจอจะถูกเลือกและการ์ดจะปรากฏขึ้น Office จะถูกเลือก และมีข้อความแจ้งสำหรับรหัส AirPlay ปรากฏขึ้น

สะท้อนหน้าจอ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้การสะท้อนภาพหน้าจอเพื่อดูหน้าจอทั้งหน้าของ iPhone, iPad หรือ iPod touch บน Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้

 1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้หรือไม่
 2. เปิดศูนย์ควบคุม โดยทำดังนี้
  • บน iPhone X หรือใหม่กว่าหรือ iPad ที่ใช้ iPadOS หรือใหม่กว่า ให้ปัดลงจากมุมบนขวาของหน้าจอ
  • บน iPhone 8 หรือเก่ากว่าหรือ iOS 11 หรือเก่ากว่า ให้ปัดขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอ 
 3. แตะ การสะท้อนหน้าจอ
 4. เลือก Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้จากรายการ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 5. หากรหัสผ่าน AirPlay ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ป้อนรหัสผ่านนั้นในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ

ทีวีของคุณจะใช้แนวและอัตราส่วนภาพของหน้าจออุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ หากต้องการปรับหน้าจออุปกรณ์ที่สะท้อนให้พอดีกับหน้าจอทีวีของคุณ ให้เปลี่ยนอัตราส่วนภาพหรือการตั้งค่าการซูมของทีวี

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ให้เปิดศูนย์ควบคุม แตะการสะท้อนภาพหน้าจอ แล้วแตะหยุดสะท้อนภาพ หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

สะท้อนและขยายจอแสดงผลของ Mac

เมื่อมี Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ คุณจะสามารถสะท้อนจอแสดงผลทั้งจอของ Mac ไปยังทีวีของคุณ หรือใช้ทีวีของคุณเป็นจอแสดงผลแยกต่างหากได้

ภาพหน้าจอของ macOS จะแสดงตัวเลือกเมนู AirPlay ที่เลือก และสะท้อนจอภาพ Retina ในตัวจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ถัดจากนั้น

 1. เชื่อมต่อ Mac กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่ 
 2. บน Mac ของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าจอ หากคุณไม่เห็น  ให้ไปที่เมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > จอแสดงผล แล้วเลือก "แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน"
 3. เลือก Apple TV หรือสมาร์ททีวีที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 4. หากรหัส AirPlay ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้นบน Mac ของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าหรือหยุดสะท้อนหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนไปบนทีวีของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นให้เลือกสะท้อนจอแสดงผลในตัวเครื่องเพื่อปรับขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนให้ตรงกับขนาดจริงของเดสก์ท็อป หรือเลือกสะท้อน Apple TV เพื่อปรับให้ตรงกับขนาดของทีวี

AirPlay ยังอนุญาตให้คุณใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอสำหรับ Mac ของคุณด้วย เพียงคลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกใช้เป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอหรือหยุดใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกปิด AirPlay หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะท้อนหรือขยายจอแสดงผลของ Mac

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย AirPlay

วันที่เผยแพร่: