วิธีสตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay และสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ไปยัง Apple TV

ใช้ AirPlay เพื่อดูรายการใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณผ่าน Apple TV โดยตรง สตรีมวิดีโอ แชร์รูปภาพของคุณ หรือสะท้อนทุกสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของอุปกรณ์ด้วย AirPlay

สตรีมวิดีโอจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณผ่าน AirPlay

 1. เปิดแอพที่คุณต้องการใช้กับ AirPlay
 2. แตะ  ในบางแอพ เช่น แอพรูปภาพ ให้แตะ จากนั้นแตะ AirPlay
 3. เลือก Apple TV ของคุณ หากคุณไม่เห็น Apple TV ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์ iOS เชื่อมต่ออยู่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Apple TV ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีม ให้แตะ  ในแอพที่คุณกำลังสตรีมอยู่ จากนั้นแตะ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจากรายการ

สตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay จาก Mac ของคุณ

 1. บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอพที่คุณต้องการสตรีมวิดีโอ
 2. ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ ให้คลิก 
 3. เลือก Apple TV ของคุณ หากคุณไม่เห็น Apple TV ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi ที่ Mac เชื่อมต่ออยู่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Apple TV ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีมวิดีโอ ให้คลิก  ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ แล้วเลือกปิด AirPlay

สะท้อนหน้าจอ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้การสะท้อนภาพหน้าจอเพื่อดูหน้าจอทั้งหน้าของอุปกรณ์ iOS บน Apple TV

 1. บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้เปิดศูนย์ควบคุมแล้วแตะการสะท้อนภาพหน้าจอ
 2. เลือก Apple TV ของคุณจากรายการ หากคุณไม่เห็น Apple TV ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi ที่อุปกรณ์ iOS เชื่อมต่ออยู่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Apple TV ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 3. หากรหัสผ่าน AirPlay ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ป้อนรหัสผ่านนั้นบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ทีวีของคุณจะใช้แนวและอัตราส่วนภาพของหน้าจออุปกรณ์ iOS ของคุณ หากต้องการปรับหน้าจออุปกรณ์ iOS ที่สะท้อนให้พอดีกับหน้าจอทีวีของคุณ ให้เปลี่ยนอัตราส่วนภาพหรือการตั้งค่าการซูมของทีวี

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS ให้เปิดศูนย์ควบคุม แตะการสะท้อนภาพหน้าจอ แล้วแตะหยุดสะท้อนภาพ หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

สะท้อนและขยายจอแสดงผลของ Mac

เมื่อมี Apple TV คุณจะสามารถสะท้อนจอแสดงผลทั้งจอของ Mac ไปยังทีวีของคุณ หรือใช้ทีวีของคุณเป็นจอแสดงผลอีกจอได้

 1. บน Mac ของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าจอ
 2. เลือก Apple TV ของคุณ หากคุณไม่เห็น Apple TV ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi ที่ Mac เชื่อมต่ออยู่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Apple TV ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 3. หากรหัส AirPlay ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้นบน Mac ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนไปบนทีวีของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นให้เลือกสะท้อนจอแสดงผลในตัวเครื่องเพื่อปรับขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนให้ตรงกับขนาดจริงของเดสก์ท็อป หรือเลือกสะท้อน Apple TV เพื่อปรับให้ตรงกับขนาดของทีวี

AirPlay ยังอนุญาตให้คุณใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอสำหรับ Mac ของคุณด้วย เพียงคลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกใช้เป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอหรือหยุดใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกปิด AirPlay หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะท้อนหรือขยายจอแสดงผลของ Mac

วันที่เผยแพร่: