วิธีสตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay และสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์

ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมวิดีโอหรือแชร์คอนเทนต์จากอุปกรณ์ Apple ไปยัง Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ สตรีมวิดีโอ แชร์รูปภาพของคุณ หรือสะท้อนสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณ


สตรีมวิดีโอจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณผ่าน AirPlay

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่
 2. ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการ AirPlay
 3. แตะ  ในแอพของของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพ คุณอาจต้องแตะไอคอนอื่นก่อน * ในแอพรูปภาพ ให้แตะ จากนั้นแตะ 
 4. เลือก Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีม ให้แตะ  ในแอพที่คุณกำลังสตรีมอยู่ จากนั้นแตะ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจากรายการ

*แอพวิดีโอบางแอพบน iOS อาจไม่รองรับ AirPlay หากคุณไม่สามารถใช้ AirPlay กับแอพวิดีโอได้ ให้ตรวจสอบ App Store สำหรับ tvOS เพื่อดูว่าแอพนั้นใช้งานบน Apple TV ได้หรือไม่

หากวิดีโอสตรีมไปยังอุปกรณ์ AirPlay โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ iOS ของคุณอาจสตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay โดยอัตโนมัติไปยัง Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ที่คุณใช้เป็นประจำ หากคุณเปิดแอพวิดีโอแล้วเห็น  ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าได้มีการเลือกอุปกรณ์ AirPlay แล้ว

หากต้องการใช้ AirPlay กับอุปกรณ์อื่น ให้แตะ จากนั้นแตะอุปกรณ์อื่นหรือแตะ "iPhone" เพื่อหยุดการสตรีมด้วย AirPlay

สตรีมวิดีโอผ่าน AirPlay จาก Mac ของคุณ

 1. เชื่อมต่อ Mac กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่ 
 2. บน Mac ให้เปิดแอพหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการสตรีมวิดีโอ
 3. ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ ให้คลิก 
 4. เลือก Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

หากต้องการหยุดสตรีมวิดีโอ ให้คลิก  ในแถบควบคุมการเล่นวิดีโอ แล้วเลือกปิด AirPlay

สะท้อนหน้าจอ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้การสะท้อนภาพหน้าจอเพื่อดูหน้าจอทั้งหน้าของอุปกรณ์ iOS บน Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดศูนย์ควบคุม โดยทำดังนี้
  • บน iPhone X หรือใหม่กว่าหรือ iPad ที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า: ให้ปัดลงจากมุมบนขวาของหน้าจอ
  • บน iPhone 8 หรือเก่ากว่าหรือ iOS 11 หรือเก่ากว่า: ให้ปัดขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอ 
 3. แตะ การสะท้อนหน้าจอ
 4. เลือก Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้จากรายการ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 5. หากรหัสผ่าน AirPlay ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ป้อนรหัสผ่านนั้นบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ทีวีของคุณจะใช้แนวและอัตราส่วนภาพของหน้าจออุปกรณ์ iOS ของคุณ หากต้องการปรับหน้าจออุปกรณ์ iOS ที่สะท้อนให้พอดีกับหน้าจอทีวีของคุณ ให้เปลี่ยนอัตราส่วนภาพหรือการตั้งค่าการซูมของทีวี

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS ให้เปิดศูนย์ควบคุม แตะการสะท้อนภาพหน้าจอ แล้วแตะหยุดสะท้อนภาพ หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

สะท้อนและขยายจอแสดงผลของ Mac

เมื่อมี Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ คุณจะสามารถสะท้อนจอแสดงผลทั้งจอของ Mac ไปยังทีวีของคุณ หรือใช้ทีวีของคุณเป็นจอแสดงผลแยกต่างหากได้

 1. เชื่อมต่อ Mac กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้เชื่อมต่ออยู่ 
 2. บน Mac ของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าจอ หากคุณไม่เห็น  ให้ไปที่เมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ > จอแสดงผล แล้วเลือก "แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน"
 3. เลือก Apple TV หรือทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
 4. หากรหัส AirPlay ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้นบน Mac ของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าหรือหยุดสะท้อนหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนไปบนทีวีของคุณ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นให้เลือกสะท้อนจอแสดงผลในตัวเครื่องเพื่อปรับขนาดเดสก์ท็อปที่สะท้อนให้ตรงกับขนาดจริงของเดสก์ท็อป หรือเลือกสะท้อน Apple TV เพื่อปรับให้ตรงกับขนาดของทีวี

AirPlay ยังอนุญาตให้คุณใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอสำหรับ Mac ของคุณด้วย เพียงคลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกใช้เป็นจอแสดงผลแยกต่างหาก

หากต้องการหยุดสะท้อนหน้าจอหรือหยุดใช้ทีวีเป็นจอแสดงผลอีกจอ ให้คลิก  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกปิด AirPlay หรือกดปุ่มเมนูบน Apple TV Remote ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะท้อนหรือขยายจอแสดงผลของ Mac

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย AirPlay

วันที่เผยแพร่: