ลบและติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Windows 7 ขึ้นไปอีกครั้ง

ดูวิธีถอนการติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องออกจาก Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10 โดยสมบูรณ์

ในบางกรณีที่พบได้ไม่บ่อย คุณอาจจำเป็นต้องลบ iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องก่อนจะติดตั้ง iTunes อีกครั้ง หรือติดตั้ง iTunes จาก Microsoft Store หาก AppleCare แนะนำให้คุณถอนการติดตั้ง iTunes มีบทความหรือหน้าต่างโต้ตอบการเตือน คุณสามารถทำได้ด้วยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

สื่อที่คุณซื้อจาก iTunes Store หรือเพลงที่คุณนำเข้าจาก CD จะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เพลงของฉันตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะไม่ถูกลบออกเมื่อคุณลบ iTunes แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากที่คลัง iTunes ของคุณจะสูญหายเมื่อทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ แต่การสร้างข้อมูลสำรองของคลัง iTunes ของคุณเป็นประจำ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ควรทำเสมอ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการดาวน์โหลหรืออัพเดท iTunes จาก Microsoft Store โปรดติดต่อ Microsoft เพื่อขอรับความช่วยเหลือ หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือติดตั้ง iTunes สำหรับ Windows และคุณได้ดาวน์โหลดแอพนี้มาจากเว็บไซต์ของ Apple ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ลบ iTunes และคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ถอนการติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไปนี้

 1. iTunes
 2. รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple
 3. บริการช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple
 4. Bonjour
 5. การสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple 32 บิต
 6. การสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple 64 บิต

ในบางระบบ คุณอาจเห็นการสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple หรือ iTunes สองเวอร์ชั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หากคุณเห็นสองเวอร์ชั่น อย่าลืมถอนการติดตั้งทั้งสองเวอร์ชั่น

อย่าถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้โดยไม่เรียงตามลำดับที่ระบุเอาไว้ หรือเลือกถอนการติดตั้งเฉพาะบางรายการ ซึ่งการทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดได้ หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์แล้ว คุณอาจได้รับแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ รอเพื่อที่จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จนกว่าคุณจะลบคอมโพเนนต์ทั้งหมดเสร็จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes และคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องถูกถอนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว

ในกรณีส่วนใหญ่ การลบ iTunes และคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องออกจากแผงควบคุมจะเป็นการลบไฟล์รองรับทั้งหมดที่เป็นของโปรแกรมเหล่านั้น ในบางกรณีที่พบได้ไม่บ่อย ไฟล์เหล่านั้นอาจถูกปล่อยทิ้งไว้ หลังจากที่คุณลบ iTunes และคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อค้นหาและลบไฟล์รองรับเพิ่มเติมใดๆ

 1. กดปุ่ม Windows และ R บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิดคำสั่ง Run
 2. ในหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ดังนี้
  %programfiles%
 3. คลิกตกลง เพื่อเปิดโฟลเดอร์ Program Files
 4. ลบโฟลเดอร์ต่อไปนี้ หากมีอยู่
  iTunes
  Bonjour
  iPod

  หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่า "ไม่สามารถลบ iPodService.exe เนื่องจากมีผู้อื่นหรือโปรแกรมอื่นใช้งานอยู่" ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ด้านล่างของบทความนี้ ก่อนดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่เหลือด้านล่าง
 5. เปิดโฟลเดอร์ Common Files แล้วเปิดโฟลเดอร์ Apple
 6. ลบโฟลเดอร์ต่อไปนี้ หากมีอยู่
  บริการช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  การสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple
  CoreFP
 7. เปิด Local Disk (C:) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดดิสก์ใดก็ตามที่โปรแกรมของคุณถูกติดตั้งไว้

  หากคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 13
  หากคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 8

 8. เปิดโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรม (x86)
 9. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้แล้วลบ หากมีอยู่ 
  iTunes
  Bonjour
  iPod
 10. เปิดโฟลเดอร์ Common Files แล้วเปิดโฟลเดอร์ Apple
 11. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้แล้วลบ หากมีอยู่
  บริการช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  การสนับสนุนแอพพลิเคชั่น Apple
  CoreFP
 12. เปิดดิสก์ภายใน (C:) ที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดดิสก์ใดก็ได้ที่ระบบปฏิบัติการของคุณติดตั้งอยู่
 13. คลิกขวาที่ถังรีไซเคิล แล้วเลือกล้างถังรีไซเคิล

ติดตั้ง iTunes และคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่า iTunes ถูกถอนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ (หากยังไม่ได้ทำ) จากนั้นดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ PC ของคุณ ดังนี้

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

หากคุณเห็นข้อความเตือน "iPodService.exe"

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากข้อความ "ไม่สามารถลบ iPodService.exe เนื่องจากมีผู้อื่นหรือโปรแกรมอื่นใช้งานอยู่" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะลบโฟลเดอร์ iPod

 1. โปรดตรวจสอบว่า iTunes และยูทิลิตี้ตัวอัพเดท iPod ไม่ได้เปิดอยู่
 2. กดปุ่ม Control, Alt และ Delete บนคีย์บอร์ดค้างไว้
 3. เลือกเริ่มตัวจัดการงาน
 4. คลิกที่แท็บกระบวนการ
 5. ค้นหา iPodService.exe ในรายการ
 6. คลิก iPodService.exe แล้วเลือกจบกระบวนการ
 7. ออกจากตัวจัดการงาน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: