การจำกัดของการสะกดคำและการค้นหาคำนิยามสำหรับอุปกรณ์ iOS

iOS 8.1.3 มีตัวเลือกการกำหนดค่าโปรไฟล์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติการสะกดคำและคำนิยามในอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้

คุณสามารถใช้ค่าคีย์เพื่อปิดการเข้าถึงคุณสมบัติต่อไปนี้ในอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้:

  • การค้นหาคำนิยามของคำที่ไฮไลต์
  • ตรวจสอบการสะกดคำและแก้ไขการสะกดคำโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ป้อน
  • แป้นพิมพ์เดาคำศัพท์

คีย์เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเพย์โหลดโปรไพล์การจำกัด ซึ่งปรากฏเป็นเอกสารที่เอกสารอ้างอิงการกำหนดค่าโปรไฟล์คีย์

คีย์ พิมพ์ ค่า
allowDefinitionLookup บูลีน ที่ดูแลอยู่เท่านั้น
หากตั้งค่าเป็น false จะเป็นการปิดการค้นหาคำนิยาม
ค่าเริ่มต้นคือ true
allowSpellCheck บูลีน ที่ดูแลอยู่เท่านั้น
หากตั้งค่าเป็น false จะเป็นการแก้ไขการสะกดคำของแป้นพิมพ์
ค่าเริ่มต้นคือ true
allowAutoCorrection บูลีน ที่ดูแลอยู่เท่านั้น
หากตั้งค่าเป็น false จะเป็นการปิดการแก้ไขการสะกดคำป้อนโดยแป้นพิพม์โดยอัตโนมัติที่
ค่าเริ่มต้นคือ true
allowPredictiveKeyboard บูลีน ที่ดูแลอยู่เท่านั้น
หากตั้งค่าเป็น false จะเป็นการปิดแป้นพิมพ์เดาคำศัพท์
ค่าเริ่มต้นคือ true

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ดูที่เอกสารอ้างอิงเรื่องการใช้ iOS

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตัวเลือกเหล่านี้ไว้ใน Apple Configurator หรือตัวจัดการโปรไฟล์ หากคุณใช้โซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการ MDM ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกเหล่านี้

ติดตั้งโปรไฟล์แบบกำหนดเอง

ถึงแม้ว่าขณะนี้ข้อกำหนดเหล่านี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตัวเลือกเหล่านี้ไว้ใน Apple Configurator หรือตัวจัดการโปรไฟล์ แต่คุณก็สามารถสร้างโปรไฟล์แล้วติดตั้งในอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้โดยใช้ Apple Configurator โซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของบริษัทอื่นบางตัวอาจช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยตรงหรือนำเข้าโปรไฟล์แบบกำหนดเองได้เช่นตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านล่าง ติดต่อผู้ให้บริการ MDM ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้

โปรไฟล์ตัวอย่าง

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์แบบกำหนดเองโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่น TextEdit

ในตัวอย่างนี้ ตัวเลือกทั้งสี่ตัวถูกปิดไว้ และสามารถเอาโปรไฟล์ออกได้ หากคุณต้องการเปิดตัวเลือกไว้หนึ่งหรือสองตัว ให้เปลี่ยนข้อความจาก <false/> เป็น <true/> หลังจากคีย์ที่เหมาะสมแล้วจึงบันทึกเอกสาร

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เอาโปรไฟล์ออก ให้เปลี่ยนข้อความจาก <false/> เป็น <true/> หลังคีย์ PayloadRemovalDisallowed

  1. คัดลอกข้อความด้านล่าง โดยเริ่มจาก <?xml จนถึง </plist>
  2. สร้างเอกสารใหม่ใน TextEdit
  3. เลือก รูปแบบ > สร้างรูปแบบข้อความแบบปกติ
  4. วางข้อความลงในหน้าต่างว่างของ TextEdit
  5. บันทึกเอกสารเป็น "Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig"
  6. เมื่อได้รับแจ้งเตือน ให้ยืนยันว่าคุณต้องการใช้นามสกุล “.mobileconfig”

หลังจากคุณนำเข้าโปรไฟล์การกำหนดค่าไปที่ Apple Configurator คุณจะสามารถ ติดตั้งในอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ หากคุณใช้โซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของบริษัทอื่น โปรดปรึกษาผู้ให้บริการ MDM ของคุณเพื่อขอขั้นตอนวิธีนำเข้าและติดตั้งโปรไฟล์

ตัวอย่าง

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: