หากคุณไม่สามารถรับข้อความจาก iPhone ได้

คุณอาจไม่สามารถรับ SMS หรือข้อความที่มีผู้ส่งถึงคุณจาก iPhone เนื่องจากข้อความเหล่านั้นยังคงถูกส่งเป็น iMessage

เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้ iMessage บน iPhone แล้วย้ายซิมการ์ดหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple (เช่น โทรศัพท์ Android, Windows หรือ BlackBerry) หากคุณไม่ได้ปิดหรือปิดใช้งาน iMessage ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple อุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นจะยังพยายามใช้ iMessage เพื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่

หากคุณไม่ได้รับ SMS หรือข้อความจากผู้ส่งที่ใช้ iPhone หรือหากคุณไม่สามารถส่ง SMS หรือข้อความถึงผู้รับที่เคยใช้ iPhone ให้ดูสิ่งที่ควรทำต่อไปนี้ 

หากคุณยังมีเครื่อง iPhone อยู่

  1. ใส่ซิมการ์ดที่คุณถ่ายโอนจาก iPhone กลับเข้าไปใน iPhone ของคุณ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ (อย่างเช่น 3G หรือ LTE)
  3. แตะการตั้งค่า > ข้อความ แล้วปิด iMessage
  4. แตะการตั้งค่า > FaceTime และปิด FaceTime

หากคุณไม่มี iPhone หรือไม่สามารถปิด iMessage ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ยกเลิกการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับ iMessage

  • การส่งข้อความว่า "หยุด" ไปที่ 48369 (STOP to 48369)
  • การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ
  • การเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: