หาก Mac ของคุณเปิดไม่ได้

ดูวิธีการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับจอแสดงผล อุปกรณ์จ่ายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ ของ Mac หากเครื่องเปิดไม่ได้

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับจอแสดงผล

หาก Mac ดูเหมือนเปิดไม่ได้ อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่แต่จอแสดงผลไม่ทำงาน หากต้องการดูว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับจอแสดงผลหรือไม่ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจสอบสัญญาณเหล่านี้ที่บ่งบอกว่า Mac เปิดอยู่ แม้ว่าจอแสดงผลจะยังมืดอยู่ก็ตาม

 • คุณอาจได้ยินเสียงเริ่มต้นระบบ
 • คุณอาจได้ยินเสียงพัดลมหรือไดรฟ์
 • หาก Mac มีไฟ LED แสดงสถานะพักเครื่อง ไฟดังกล่าวอาจเปิดอยู่
 • หากโน้ตบุ๊ค Mac มีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ ไฟดังกล่าวอาจเปิดอยู่
 • เมื่อคุณกดปุ่ม Caps Lock ไฟที่ปุ่มจะเปิด

หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่กล่าวมานี้เกิดขึ้น และ Mac ของคุณยังเชื่อมต่ออยู่กับจอแสดงผลภายนอก ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือสำหรับปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอบนจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac หรือไม่เช่นนั้น ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับกำลังไฟ

หาก Mac เปิดไม่ได้ และคุณได้ตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้มาจากจอแสดงผลแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและอะแดปเตอร์ต่อกับ Mac แน่นดีแล้ว และเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เสียบโคมไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับใช้งานได้
 2. ลองสายไฟหรืออะแดปเตอร์แบบอื่นหากเต้ารับใช้งานได้แต่ Mac ยังไม่เปิดเครื่อง 
 3. หากคุณใช้โน้ตบุ๊ค Mac โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟและสายที่ถูกต้องและดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์ MagSafe เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟทิ้งไว้นานพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้เพียงพอ

ตรวจสอบปัญหาอื่นๆ

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณระบุได้ว่าไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับกำลังไฟและจอแสดงผลแล้ว

 1. ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เสียบกับ Mac อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ได้แก่ เครื่องพิมพ์ ฮับ USB และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ
 2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เป็นเวลาสิบวินาที แล้วกดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อดูว่า Mac เปิดได้หรือไม่
 3. รีเซ็ตตัวควบคุมการจัดการระบบ (SMC)
 4. หากคุณเพิ่งติดตั้งหน่วยความจำหรือไดรฟ์ใน Mac ให้ตรวจสอบว่าเข้ากันได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง หากเป็นไปได้ ให้ติดตั้งหน่วยความจำหรือไดรฟ์เดิมอีกครั้ง เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่

หาก Mac ของคุณยังไม่เริ่มต้นระบบหลังจากคุณลองขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple คุณยังสามารถเข้าไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: