หาก Mac ของคุณไม่เปิดขึ้นหรือไม่เริ่มต้นระบบ

หาก Mac ของคุณไม่เปิดทำงาน หรือเปิดแต่เริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

กดปุ่มเปิดปิด บน Mac ของคุณจากนั้นตรวจสอบสัญญาณไฟดังนี้

หาก Mac ของคุณไม่มีสัญญาณไฟ ให้เริ่มโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการจ่ายไฟ โดยทำดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณไม่เสียหายและเสียบเข้ากับ Mac และเต้าเสียบไฟที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเต้าเสียบ ให้ทดสอบโดยใช้โคมไฟหรืออุปกรณ์อื่น 
  • หากคุณใช้โน้ตบุ๊ก Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้สายไฟและอะแดปเตอร์ที่ถูกต้อง และเสียบปลั๊กไว้นานพอที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ MagSafe หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C

จากนั้นลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่า Mac ของคุณจะมีสัญญาณไฟหรือไม่

  • กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นกดอีกครั้ง หากวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ทำซ้ำหลังจากถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริมออกจาก Mac ของคุณ รวมถึงเครื่องพิมพ์, ไดรฟ์, ฮับ USB และอุปกรณ์พกพา (คุณอาจมีปัญหากับอุปกรณ์เหล่านั้นเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่อง หรือกับสายของอุปกรณ์นั้น)
  • หากไม่มีสิ่งใดปรากฏบนจอแสดงผลของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มความสว่างแล้ว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac มีปุ่มเพิ่มความสว่าง อยู่บนคีย์บอร์ดในตัว หากคุณใช้จอแสดงผลภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอเปิดอยู่และไม่มี{ปัญหาอื่นๆ
  • รีเซ็ตตัวควบคุมการจัดการระบบ (SMC)

หาก Mac ของคุณเปิดขึ้นแต่เริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้อาจช่วยได้ หากคุณต้องการปิด Mac ของคุณก่อน ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาที 

หาก Mac ของคุณยังคงไม่เปิดทำงานหรือไม่เริ่มต้นระบบ หรือคุณไม่สามารถติดตั้ง macOS อีกครั้งหรือไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple, Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ในขณะเดียวกันหาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์และคุณมีดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น คุณสามารถเชื่อมต่อดิสก์นั้นกับ Mac ของคุณ และเริ่มต้นระบบจากดิสก์นั้นแทนดิสก์เริ่มต้นระบบปัจจุบันของคุณ

วันที่เผยแพร่: