หาก Mac ของคุณเปิดไม่ติด

หาก Mac ของคุณดูเหมือนจะไม่เปิดขึ้นมาหลังจากที่คุณกดปุ่มเปิดปิด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Mac ของคุณอาจเปิดอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะปิดอยู่แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับไฟ AC และจอแสดงผลที่ใช้งานได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. กดปุ่มเปิด/ปิดบน Mac ของคุณค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีจากนั้นปล่อย หาก Mac ของคุณเปิดอยู่ การดำเนินการนี้จะบังคับให้ปิด
  2. หากคุณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ บน Mac ของคุณให้กดและปล่อยปุ่มเปิด/ปิดตามปกติ
  3. หากตอนนี้ Mac ของคุณเปิดขึ้น แต่ไม่เสร็จสิ้นการเริ่มต้นระบบให้ทำตามขั้นตอนสำหรับเมื่อ Mac ของคุณไม่เริ่มการทำงานเลย
  4. หาก Mac ของคุณยังไม่เปิดขึ้นมา โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: