หาก Mac ของคุณไม่เปิดขึ้นหรือไม่เริ่มต้นระบบ

หาก Mac ของคุณไม่เปิดทำงาน หรือเปิดแต่เริ่มต้นระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

ตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกำลังไฟ

กดปุ่มเปิดปิดบน Mac ของคุณ (Mac ทุกเครื่องมีปุ่มเปิดปิด) จากนั้นตรวจสอบสัญญาณกำลังไฟดังนี้

หาก Mac ของคุณไม่มีสัญญาณไฟ ให้เริ่มโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการจ่ายไฟ โดยทำดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณไม่เสียหายและเสียบเข้ากับ Mac และเต้าเสียบไฟที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเต้าเสียบ ให้ทดสอบโดยใช้โคมไฟหรืออุปกรณ์อื่น
  • หากคุณใช้โน้ตบุ๊ก Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้สายไฟและอะแดปเตอร์ที่ถูกต้อง และเสียบปลั๊กไว้นานพอที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้ใช้งานได ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe
  • หากคุณใช้จอแสดงผลภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอเปิดอยู่และไม่มี{ปัญหาการแสดงผลอื่นๆ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac มีปุ่มเพิ่มความสว่าง อยู่บนคีย์บอร์ดในตัว

จากนั้นลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่า Mac ของคุณจะมีสัญญาณไฟหรือไม่ก็ตาม

  • กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นกดอีกครั้ง
  • ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจาก Mac รวมถึงเครื่องพิมพ์, ไดรเวอร์, ฮับ USB หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (คุณอาจมีปัญหากับอุปกรณ์เหล่านั้นเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่อง หรือกับสายของอุปกรณ์นั้น) กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาทีอีกครั้ง จากนั้นกดอีกครั้ง
  • รีเซ็ตตัวควบคุมการจัดการระบบ (SMC)

ตรวจสอบปัญหาการเริ่มต้นระบบอื่นๆ

  • หาก Mac ของคุณเปิดติด แต่เริ่มต้นระบบไม่เสร็จ คุณอาจทำตามขั้นตอนตามหน้าจอที่คุณเห็นบนจอแสดงผลของคุณ
  • หากคุณเพิ่งติดตั้งหน่วยความจำหรือฮาร์ดดิสก์ (หรือ SSD) ให้ตรวจสอบว่าเข้ากันได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ ให้ถอดออกและทดสอบกับหน่วยความจำหรือดิสก์เดิม

หาก Mac ของคุณไม่เปิดติดหรือไม่เริ่มต้นระบบ

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple, Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

วันที่เผยแพร่: