หาก รูปภาพ ไม่สามารถเปิดคลังที่คุณได้ย้ายไปแล้ว

รูปภาพ จะแจ้งให้คุณทราบ หากคุณพยายามเปิดคลัง iPhoto หรือ Aperture ที่คุณได้ย้ายไปแล้ว 

หากคุณพยายามเปิดคลัง iPhoto หรือ Aperture หลังจากที่คุณได้แปลงเป็นคลัง รูปภาพ แล้ว คุณจะเห็นข้อความว่า รูปภาพ "ไม่สามารถเปิดคลังที่ย้ายไปแล้ว"

คลิก เปิดรูปภาพ เพื่อดูคลังในแอพ รูปภาพ หรือคุณสามารถเปิดคลังเดิมใน iPhoto 9.6.1 หรือ Aperture 3.6

วันที่เผยแพร่: