กู้คืนจากการอัปเกรดที่หยุดลงกลางคันเมื่ออัปเดต ผู้จัดการโปรไฟล์

หาก Server.app ไม่ตอบสนองเมื่ออัปเกรดเป็น OS X Server (Yosemite) คุณอาจต้องลบไฟล์เก่าที่เป็นไฟล์ชั่วคราวออก

หาก Server.app หยุดลงระหว่างขั้นตอนการอัปเกรดผู้จัดการโปรไฟล์ คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

  1. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หาก Server.app ไม่ได้ปิดลงตามปกติ ให้ใช้ บังคับออก เพื่อปิดแอป
  2. หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณเริ่มต้นระบบ ให้สลับไปยัง Finder แล้วเลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์
  3. ป้อนพาธนี้ในหน้าต่างที่ปรากฏ แล้วคลิก ไป

    /Library/Server/ProfileManager/Config/ServiceData/Data/

  4. ค้นหาโฟลเดอร์ชื่อ "tmp" ในโฟลเดอร์ข้อมูล แล้วลากไปที่ถังขยะ
  5. เปิดแอป Server.app แล้วปล่อยให้แอปอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของคุณจนเสร็จ
วันที่เผยแพร่: