ใช้โหมดเครื่องบินบน iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch

คุณสามารถใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดคุณสมบัติไร้สายบนอุปกรณ์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

iPhone และ Apple Watch แสดงการเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน

เปิดโหมดเครื่องบิน

เปิดศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPod touch หรือบน iPad จากนั้นแตะปุ่มโหมดเครื่องบิน ไอคอนโหมดเครื่องบินของ iPhone คุณยังสามารถเปิดโหมดนี้ได้โดยไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกโหมดเครื่องบิน

บน Apple Watch ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้จนกว่าจะเห็นศูนย์ควบคุม จากนั้นปัดขึ้นแล้วแตะปุ่มโหมดเครื่องบินดูไอคอนโหมดเครื่องบิน คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า แล้วแตะโหมดเครื่องบิน

คุณสามารถตั้งค่า iPhone และ Apple Watch ของคุณเพื่อสะท้อนการตั้งค่าโหมดเครื่องบินของอุปกรณ์อื่นได้ ไปที่แอพ  Watch ใน iPhone จากนั้นแตะทั่วไป > โหมดเครื่องบิน > เชื่อมข้อมูล iPhone

เมื่อคุณเปิดโหมดเครื่องบิน ระบบจะปิดวิทยุทั้งหมดยกเว้นบลูทูธ หากคุณปิดบลูทูธขณะที่คุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน อุปกรณ์ของคุณจะจดจำลักษณะการทำงานนี้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโหมดเครื่องบิน

ใช้ Wi-Fi และบลูทูธในโหมดเครื่องบิน

หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถใช้ Wi-Fi และบลูทูธขณะอยู่ในโหมดเครื่องบิน เพียงแค่เปิดทั้งสองระบบแบบแยกจากกัน

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

  1. เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอโฮม
  2. แตะไอคอน Wi-Fi  หรือไอคอนบลูทูธ

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi หรือการตั้งค่า > บลูทูธ

บน Apple Watch:

  1. สำหรับ Wi-Fi ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้จนกว่าจะเห็นศูนย์ควบคุม
  2. ปัดขึ้นแล้วแตะไอคอน Wi-Fi 

คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi สำหรับบลูทูธ ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ

หากคุณเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธขณะที่อยู่ในโหมดเครื่องบิน โหมดเหล่านี้จะเปิดใช้งานในครั้งถัดไปที่เข้าสู่โหมดเครื่องบิน เว้นแต่คุณจะปิดใช้งานในโหมดเครื่องบิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีควบคุม Wi-Fi และบลูทูธจากศูนย์ควบคุมบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

วันที่เผยแพร่: