ใช้โหมดเครื่องบินบน iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch

โหมดเครื่องบินจะปิดการทำงานคุณสมบัติการทำงานไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสายการบิน

   

เปิดโหมดเครื่องบิน

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอโฮม แล้วแตะ ไอคอนโหมดเครื่องบินบน iPhone นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > โหมดเครื่องบิน แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดได้อีกด้วย

ใน Apple Watch ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะดูไอคอนโหมดเครื่องบิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่าแล้วแตะที่โหมดเครื่องบิน จากนั้นแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิด

คุณสามารถตั้งค่า iPhone และ Apple Watch ของคุณเพื่อสะท้อนการตั้งค่าโหมดเครื่องบินของอุปกรณ์อื่นได้ ไปที่แอพ Apple Watch ใน iPhone จากนั้นแตะทั่วไป > โหมดเครื่องบิน > เชื่อมข้อมูล iPhone

ใช้ Wi-Fi และบลูทูธในโหมดเครื่องบิน

หากสายการบินอนุญาตให้ทำได้ คุณสามารถใช้ Wi-Fi และบลูทูธขณะที่อยู่ในโหมดเครื่องบินได้ เพียงแค่เปิดทั้งสองระบบแบบแยกจากกัน ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธด้วยศูนย์ควบคุมได้ เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอโฮม แล้วแตะ   หรือ  คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi หรือการตั้งค่า > บลูทูธ ได้อีกด้วย หากต้องการใช้ Wi-Fi และบลูทูธบน Apple Watch ของคุณ เพียงแค่ปิดโหมดเครื่องบิน 

หากคุณเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธในขณะที่โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ Wi-Fi หรือบลูทูธจะเปิดในครั้งถัดไปที่คุณใช้โหมดเครื่องบิน ยกเว้นว่าคุณจะปิดทั้งสองอย่างเมื่อคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีควบคุม Wi-Fi และบลูทูธจากศูนย์ควบคุมบน iPhone, iPad และ iPod touch ที่มี iOS 11 ขึ้นไป

วันที่เผยแพร่: