ใช้โหมดเครื่องบินบน iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch

โหมดเครื่องบินจะปิดการทำงานคุณสมบัติการทำงานไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสายการบิน

เปิดโหมดเครื่องบิน

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้เปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ ไอคอนโหมดเครื่องบินบน iPhone นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > โหมดเครื่องบิน แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดได้อีกด้วย

บน Apple Watch ให้แตะที่ด้านล่างของหน้าจอไว้จนกว่าคุณจะเห็นศูนย์ควบคุม แล้วปัดขึ้นและแตะ ไอคอนโหมดเครื่องบินบนนาฬิกา นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า แล้วแตะโหมดเครื่องบินเพื่อเปิด

คุณสามารถตั้งค่า iPhone และ Apple Watch ของคุณเพื่อสะท้อนการตั้งค่าโหมดเครื่องบินของอุปกรณ์อื่นได้ ไปที่แอพ Apple Watch บน iPhone จากนั้นแตะทั่วไป > โหมดเครื่องบิน > เหมือนกับ iPhone

ด้วย iOS 13 และ iPadOS เมื่อคุณเปิดโหมดเครื่องบิน วิทยุทั้งหมดจะถูกปิด ยกเว้นบลูทูธ หากคุณปิดบลูทูธขณะที่คุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน อุปกรณ์ของคุณจะจดจำลักษณะการทำงานนี้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโหมดเครื่องบิน

ใช้ Wi-Fi และบลูทูธในโหมดเครื่องบิน

หากสายการบินอนุญาตให้ทำได้ คุณสามารถใช้ Wi-Fi และบลูทูธขณะที่อยู่ในโหมดเครื่องบินได้ เพียงแค่เปิดทั้งสองระบบแบบแยกจากกัน ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธด้วยศูนย์ควบคุมได้ เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอโฮม แล้วแตะ   หรือ  คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi หรือการตั้งค่า > บลูทูธ หากต้องการใช้ Wi-Fi และบลูทูธบน Apple Watch ของคุณ เพียงแค่ปิดโหมดเครื่องบิน 

หากคุณเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธในขณะที่โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ Wi-Fi หรือบลูทูธจะเปิดในครั้งถัดไปที่คุณใช้โหมดเครื่องบิน ยกเว้นว่าคุณจะปิดทั้งสองอย่างเมื่อคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน

 

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีควบคุม Wi-Fi และบลูทูธจากศูนย์ควบคุมบน iPhone, iPad และ iPod touch ที่มี iOS 11 ขึ้นไป

วันที่เผยแพร่: