ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับค้นหา iPhone ของฉัน

ดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อคุณไม่เห็นอุปกรณ์ในรายการ หรือคุณพบอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด หรือมีการเตือนว่าอุปกรณ์ของคุณออฟไลน์ 

ฉันไม่เห็นอุปกรณ์ของตัวเองในค้นหา iPhone ของฉัน

หากไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณใน iCloud.com หรือในแอพค้นหา iPhone ของฉัน หลังจากที่ทำตามคำแนะนำแต่ละข้อต่อไปนี้แล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้ง ดังนี้

 • ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์แล้ว โดยสำหรับ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า หากคุณเห็น "ลงชื่อเข้า [อุปกรณ์] ของคุณ" ให้แตะที่ข้อความนี้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ สำหรับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 • แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > ค้นหา iPhone ของฉัน เปิดค้นหา iPhone ของฉัน หากปิดอยู่ จากนั้นแตะอนุญาต
 • ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ใด อุปกรณ์เครื่องที่ไม่แสดงในรายการอาจลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หรือค้นหา iPhone ของฉันด้วย Apple ID อื่น หากต้องการตรวจสอบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ค้นหา iPhone ของฉันหรือ iCloud.com ด้วยบัญชี Apple ID อื่น จากนั้นให้มองหาอุปกรณ์ของคุณ
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi อยู่ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหา Mac หรือ Apple Watch จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก (ไม่ใช่ Ethernet) หากคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ให้เปิดโหมดเครื่องบิน แล้วปิดอีกครั้ง หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดอีกครั้ง
 • แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ตรวจสอบว่าเปิดตั้งค่าโดยอัตโนมัติแล้ว ซึ่งจะตั้งค่าวันที่และเวลาตามเขตเวลาของคุณให้โดยอัตโนมัติ

Apple ID เดียวกันสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับค้นหา iPhone ของฉันได้สูงสุด 100 เครื่อง หากคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์หลังจากที่ลงทะเบียนครบ 100 เครื่องแล้ว ให้เอาอุปกรณ์ออกก่อนหนึ่งเครื่อง


ฉันเห็นอุปกรณ์ของตัวเองในค้นหา iPhone ของฉัน แต่ออฟไลน์อยู่

ค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud แสดง iPhone ของ John

หากคุณเห็น "ออฟไลน์", "ไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง" หรือ "บริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิด" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจออฟไลน์อยู่เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เครื่องปิดอยู่ แบตเตอรี่หมด หรือเวลาผ่านไปเกิน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดถูกส่งไปยัง Apple (หากส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดเปิดอยู่) เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ คุณจะเห็นแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตรงมุมขวาบนของบานหน้าต่างข้อมูล 
 • อุปกรณ์ที่ใช้คุณสมบัติค้นหา iPhone ของฉันได้หรือ Mac ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จักหรือเครือข่ายข้อมูล รอสองถึงสามนาที แล้วลองอีกครั้ง
 • คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสมบัตินี้ไม่ได้เปิดให้บริการ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกฎหมายท้องถิ่น

แต่คุณยังคงสามารถเล่นเสียง ส่งข้อความ ขอให้ล็อคเครื่อง หรือสั่งลบข้อมูลในอุปกรณ์ iOS ได้โดยใช้ค้นหา iPhone ของฉัน อุปกรณ์ของคุณได้รับคำสั่งหลังจากที่คุณเปิดเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ให้บริการอาจปิดใช้งานซิมการ์ดหรือบัญชีของคุณ ซึ่งจะทำให้บริการของ iPhone เครื่องนั้นถูกปิดไปด้วย และทำให้คุณไม่สามารถค้นหา เล่นเสียง ส่งข้อความ ขอให้ล็อคเครื่อง หรือสั่งลบข้อมูลในอุปกรณ์ iOS นั้นโดยใช้ค้นหา iPhone ของฉันได้อีก แต่เราสามารถช่วยคุณเรียนรู้วิธีการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดที่ทราบของอุปกรณ์ได้เป็นเวลา 1 วัน หากเครื่องออฟไลน์อยู่ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับค้นหา iPhone ของฉันเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง คุณจะไม่สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดที่ทราบได้


วงกลมตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ได้

หากอุปกรณ์กำลังพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำมากขึ้น วงกลมตำแหน่งที่ตั้งอาจมีขนาดใหญ่ ให้รอสักครู่แล้วรีเฟรชแผนที่อีกครั้ง แต่หากวงกลมตำแหน่งที่ตั้งยังคงมีขนาดใหญ่อยู่ แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi หรือ GPS ได้


ฉันเห็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว

ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, AirPods หรือ Mac ให้กับผู้อื่น ให้ลงชื่อออกจาก iCloud แล้วลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดออก เมื่อคุณลงชื่อออกจาก iCloud ในเครื่องนั้นแล้ว iCloud จะปิดค้นหา iPhone ของฉัน และลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการ 

หากอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ คุณก็สามารถลบออกได้ โดยไปที่ iCloud.com และคลิก ไอคอนลบ ทางด้านขวาของชื่ออุปกรณ์ หรือจากแอพค้นหา iPhone ของฉันบนอุปกรณ์ iOS ให้ปัดที่ชื่ออุปกรณ์แล้วแตะเอาออก

ค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud แสดง Apple Watch ของ John

หากอุปกรณ์ของคุณกลับมาออนไลน์และค้นหา iPhone ของฉันเปิดอยู่ อุปกรณ์เครื่องนั้นจะปรากฏในรายการอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ


อุปกรณ์ของฉันเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของเจ้าของรายเดิม

หากระบบขอให้คุณระบุ Apple ID และรหัสผ่านของเจ้าของรายเดิมเมื่อคุณตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือรหัสเมื่อคุณเปิด Apple Watch แสดงว่าอุปกรณ์นั้นยังคงเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของเจ้าของเดิม ซึ่งมีการล็อคการเข้าใช้เครื่องด้วยคุณสมบัติค้นหา iPhone ของฉัน โปรดติดต่อเจ้าของรายเดิมและขอให้ปิดค้นหา iPhone ของฉันและลบอุปกรณ์ออกจากบัญชีของเจ้าของรายเดิม


ฉันไม่สามารถเปิดคุณสมบัติค้นหา Mac ของฉัน

หากคุณไม่สามารถเปิดคุณสมบัติค้นหา Mac ของฉันได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่าระบบ iCloud หากคุณเห็น "ต้องมีการอนุญาตการดูแลระบบ" แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบบน Mac เครื่องนั้น ให้ออกจากระบบบัญชีของคุณ กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ แล้วลองเปิดค้นหา Mac ของฉัน
 2. ตรวจสอบดูว่าระบบการกู้คืนของคุณอัพเดทแล้ว หากคุณเห็น "ต้องอัพเดทระบบการกู้คืน" ในการตั้งค่าระบบ iCloud แสดงว่าคุณต้องอัพเดท Mac จากเมนู Apple ให้เลือกรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งรายการอัพเดทฮาร์ดดิสก์กู้คืนสำหรับ macOS เวอร์ชั่นของคุณแล้ว
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชั่นกู้คืนบน Mac ของคุณไม่ได้รับความเสียหาย ลองตรวจสอบและซ่อมแซมพาร์ติชั่นด้วยยูทิลิตี้ดิสก์


ดูเพิ่มเติม

หากคุณใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการซึ่งผูกอยู่กับสถาบันการศึกษา จะไม่มีตัวเลือกค้นหา iPhone ของฉันในบัญชีของคุณ คุณจะไม่เห็นค้นหา iPhone ของฉันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของสถาบันคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: