หากค้นหา iPhone ของฉันออฟไลน์หรือไม่ทำงาน

ดูข้อมูลช่วยเหลือเมื่อคุณไม่เห็นอุปกรณ์ในรายการ หรือคุณพบอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด หรือมีการเตือนว่าอุปกรณ์ของคุณออฟไลน์

แอพค้นหาของฉันจะรวมค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไว้ในแอพเดียวสำหรับ iOS 13 หรือใหม่กว่า iPadOS และ macOS Catalina หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาแอพนี้ ให้ใช้การค้นหาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือใช้ Spotlight บน Mac คุณยังสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งหรือค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายบน iCloud.com ได้อีกด้วย

หากคุณมี iOS 13, iPadOS, macOS Catalina หรือ watchOS 6 แอพค้นหาของฉันจะรวมค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไว้ในแอพเพียงแอพเดียว ตั้งค่าแอพค้นหาของฉันและเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ฉันไม่เห็นอุปกรณ์ของตัวเองในค้นหาของฉัน

คุณไม่เห็นอุปกรณ์บน iCloud.com หรือในค้นหาของฉันใช่หรือไม่ หลังจากทำตามคำแนะนำแต่ละรายการต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง

 • ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์แล้ว โดยสำหรับ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า หากคุณเห็น "ลงชื่อเข้า [อุปกรณ์] ของคุณ" ให้แตะที่ข้อความนี้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ สำหรับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 • สำหรับ iOS 13 ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ค้นหาของฉัน > ค้นหา iPhone ของฉัน สำหรับ iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > ค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน หากค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันปิดอยู่ ให้เปิดใช้งาน จากนั้นแตะอนุญาต
 • ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ใด อุปกรณ์เครื่องที่ไม่แสดงในรายการอาจลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หรือค้นหาของฉันด้วย Apple ID อื่น หากต้องการตรวจสอบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ค้นหาของฉันหรือ iCloud.com ด้วยบัญชี Apple ID อื่นแล้วมองหาอุปกรณ์ของคุณ
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi อยู่ ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาตำแหน่งของ Mac หรือ Apple Watch อุปกรณ์นั้นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก (ไม่ใช่อีเธอร์เน็ต) หากคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ให้เปิดโหมดเครื่องบิน แล้วปิดอีกครั้ง หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดอีกครั้ง คุณสามารถเปิดใช้การค้นหาออฟไลน์บน iOS 13 เพื่อดูอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ออฟไลน์อยู่
 • แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอัตโนมัติเปิดไว้ ซึ่งจะตั้งค่าวันที่และเวลาตามเขตเวลาของคุณให้โดยอัตโนมัติ
 • หากอุปกรณ์ของคุณมี iOS 13 ให้ตั้งค่าค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันแทน

คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ส่วนตัวได้สูงสุด 100 เครื่องสำหรับค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันด้วย Apple ID เดียวกันได้ หากคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์หลังจากที่ลงทะเบียนครบ 100 เครื่องแล้ว ให้เอาอุปกรณ์ออกก่อนหนึ่งเครื่อง ดูวิธีที่ผู้ดูแลระบบจัดการค้นหาของฉันในองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา


ฉันเห็นอุปกรณ์ของตัวเองในค้นหาของฉัน แต่อุปกรณ์ออฟไลน์อยู่

หากคุณเห็น "ออฟไลน์", "ไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง" หรือ "บริการหาตำแหน่งที่ตั้งปิด" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจออฟไลน์อยู่เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เครื่องปิดอยู่ แบตเตอรี่หมด หรือเวลาผ่านไปเกิน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดถูกส่งไปยัง Apple (หากส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดเปิดอยู่) เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ คุณจะเห็นแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตรงมุมขวาบนของบานหน้าต่างข้อมูล 
 • อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับคุณสมบัติค้นหาของฉันไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จักหรือเครือข่ายข้อมูล รอสองถึงสามนาที แล้วลองอีกครั้ง
 • คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสมบัตินี้ไม่ได้เปิดให้บริการ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคหรือกฎหมายท้องถิ่น

แต่คุณยังสามารถเล่นเสียง ส่งข้อความ ขอให้ล็อคเครื่อง หรือเริ่มลบข้อมูลในอุปกรณ์ iOS ของคุณได้โดยใช้ค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน อุปกรณ์ของคุณได้รับคำสั่งหลังจากที่คุณเปิดเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ให้บริการอาจปิดใช้งานซิมการ์ดหรือบัญชีของคุณ ซึ่งจะทำให้บริการของ iPhone เครื่องนั้นถูกปิดไปด้วย และทำให้ไม่สามารถค้นหา เล่นเสียง ส่งข้อความ ขอให้ล็อคเครื่อง หรือเริ่มลบข้อมูลในอุปกรณ์ iOS นั้นโดยใช้ค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันได้ แต่เราสามารถช่วยคุณเรียนรู้วิธีการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดที่ทราบของอุปกรณ์ได้เป็นเวลา 1 วัน หากเครื่องของคุณออฟไลน์อยู่ หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง คุณจะไม่สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดที่ทราบได้

วงกลมตำแหน่งที่ตั้งกว้างเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ได้

หากอุปกรณ์กำลังพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำมากขึ้น วงกลมตำแหน่งที่ตั้งอาจมีขนาดใหญ่ ให้รอสักครู่แล้วรีเฟรชแผนที่อีกครั้ง แต่หากวงกลมตำแหน่งที่ตั้งยังคงมีขนาดใหญ่อยู่ แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจไม่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi หรือ GPS ได้

ฉันเห็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว

ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch AirPods หรือ Mac ให้กับผู้อื่น ให้ลงชื่อออกจาก iCloud แล้วลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดออก เมื่อคุณลงชื่อออกจาก iCloud ในเครื่องนั้นแล้ว iCloud จะปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน และลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการ 

หากอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ คุณก็สามารถลบออกได้ ไปที่ iCloud.com คลิกชื่อของคุณ จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัญชี เลือกอุปกรณ์ของคุณในส่วนอุปกรณ์ของฉัน จากนั้นคลิก ไอคอนลบ ที่ด้านขวาของชื่ออุปกรณ์ หรือเปิดแอพค้นหาของฉันบนอุปกรณ์ iOS จากนั้นปัดที่ชื่ออุปกรณ์แล้วแตะเอาออก

หากอุปกรณ์ของคุณกลับมาออนไลน์และค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันเปิดอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติในรายการอุปกรณ์


อุปกรณ์ของฉันเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของเจ้าของรายเดิม

หากระบบขอให้คุณระบุ Apple ID และรหัสผ่านของเจ้าของรายเดิมเมื่อคุณตั้งค่า iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac หรือถามรหัสเมื่อคุณเปิด Apple Watch แสดงว่าอุปกรณ์นั้นยังคงเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของเจ้าของเดิมด้วยคุณสมบัติล็อคการเข้าใช้เครื่อง โปรดติดต่อเจ้าของรายเดิมและขอให้ปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน และลบอุปกรณ์ออกจากบัญชีของเจ้าของรายเดิม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อคการเข้าใช้เครื่องในอุปกรณ์ iOS, Apple Watch หรือ Mac ของคุณ 


ฉันไม่สามารถเปิดคุณสมบัติค้นหา Mac ของฉัน

หากคุณไม่สามารถเปิดคุณสมบัติค้นหา Mac ของฉันได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่าระบบ iCloud (การตั้งค่าระบบ > Apple ID จากนั้นคลิก iCloud) หากคุณเห็น "ต้องมีการอนุญาตการดูแลระบบ" แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบบน Mac เครื่องนั้น ให้ออกจากระบบบัญชีของคุณ กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ แล้วลองเปิดค้นหา Mac ของฉัน
 2. ตรวจสอบดูว่าระบบการกู้คืนของคุณอัพเดทแล้ว หากคุณเห็น "ต้องอัพเดทระบบการกู้คืน" ในการตั้งค่าระบบ iCloud แสดงว่าคุณต้องอัพเดท Mac จากเมนู Apple ให้เลือกรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งรายการอัพเดทฮาร์ดดิสก์กู้คืนสำหรับ macOS เวอร์ชั่นของคุณแล้ว
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชั่นกู้คืนบน Mac ของคุณไม่ได้รับความเสียหาย ลองตรวจสอบและซ่อมแซมพาร์ติชั่นด้วยยูทิลิตี้ดิสก์


ดูเพิ่มเติม

หากคุณใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการซึ่งผูกอยู่กับสถาบันการศึกษา จะไม่มีตัวเลือกค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันในบัญชีของคุณ คุณจะไม่เห็นค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของสถาบันคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: