ใช้ AirPods และอุปกรณ์เสริม Bluetooth กับ Apple Watch

ดูวิธีการจับคู่หูฟัง Bluetooth เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และอุปกรณ์อื่นๆ กับ Apple Watch

จับคู่อุปกรณ์เสริม Bluetooth

 1. ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม Bluetooth ให้อยู่ในโหมดการจับคู่ โดยทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น
 2. บน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > บลูทูธ Apple Watch จะค้นหาอุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 3. เลือกอุปกรณ์เสริมบลูทูธของคุณ 
 4. หากระบบขอ ให้ป้อนรหัสผ่านหรือ PIN

     

ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เสริม Bluetooth

 1. แตะการตั้งค่า > บลูทูธ บน Apple Watch
 2. แตะ ที่อยู่ติดกับอุปกรณ์เสริมของคุณ
 3. แตะเลิกใช้อุปกรณ์

 

เชื่อมต่อกับ AirPods

เมื่อคุณตั้งค่า AirPods ด้วย iPhone ของคุณ AirPods จะเชื่อมต่อกับ Apple Watch และ iPhone พร้อมกัน และจะเล่นเสียงจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องโดยอัตโนมัติ ดูวิธีการตั้งค่า AirPods และวิธีการเล่นเพลงบน Apple Watch 

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth หรือเชื่อมต่อใหม่ไม่ได้ ให้ทำดังนี้

 1. หากคุณเห็น เครื่องบิน บนหน้าปัดนาฬิกา แสดงว่าโหมดเครื่องบินเปิดอยู่ บน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > โหมดเครื่องบิน แล้วปิดโหมดนี้ 
 2. ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมของคุณชาร์จไฟเต็มแล้ว และเปิดเครื่องอยู่
 3. หากคุณเห็นอุปกรณ์เสริมในการตั้งค่า > บลูทูธบน Apple Watch แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์เสริม
 4. ลองจับคู่อุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

โปรดติดต่อผู้ผลิต หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อหรือการใช้อุปกรณ์เสริม Bluetooth กับ Apple Watch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: