จัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อในแอพเมลใน Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ

แอพเมลปรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อบางรายการโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้อีเมลของคุณใช้งานได้อยู่เสมอ

ใน OS X Yosemite v10.10 ขึ้นไป แอพเมลจะดำเนินการต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อส่งหรือรับอีเมลได้ การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในการตั้งค่าเมล

 • ลองใช้พอร์ตหมายเลขอื่นๆ สำหรับโปรโตคอลอีเมลแต่ละรายการ (IMAP, POP, SMTP)
 • ลองใช้หรือไม่ใช้การเข้ารหัส TLS หรือ SSL
 • ลองใช้วิธีการรับรองความถูกต้องวิธีอื่นๆ (รหัสผ่าน, MD5, NTLM, Kerberos, ไม่มี)
 • ลองใช้ชื่อผู้ใช้อีเมลของคุณโดยมีและไม่มีชื่อโดเมนของบัญชีของคุณ

แอพเมลจะไม่ปรับการตั้งค่าที่ใช้งานอยู่ ดังนั้นจึงควรเปิดคุณสมบัตินี้ไว้

วิธีควบคุมคุณสมบัตินี้ใน macOS Sierra

 1. ในแอพเมล ให้เลือกเมล > การตั้งค่า แล้วคลิกบัญชี
 2. เลือกบัญชีอีเมลของคุณจากรายการ
 3. คลิกแท็บการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
 4. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย “จัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ” เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
  หากคุณไม่เห็นช่องทำเครื่องหมาย ระบบจะจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

การตั้งค่าบัญชีเมล: แท็บการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

วิธีควบคุมคุณสมบัตินี้ใน OS X El Capitan หรือ Yosemite

สำหรับเมลขาเข้า

 1. ในแอพเมล ให้เลือกเมล > การตั้งค่า แล้วคลิกบัญชี
 2. เลือกบัญชีอีเมลของคุณจากรายการ
 3. คลิกแท็บขั้นสูง 
 4. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย “ตรวจหาและเก็บการตั้งค่าบัญชีโดยอัตโนมัติ” เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
  หากช่องทำเครื่องหมายมีสีจาง ระบบจะจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

การตั้งค่าบัญชีเมล: แท็บขั้นสูง

สำหรับอีเมลขาออก

 1. ในแอพเมล ให้เลือกเมล > การตั้งค่า แล้วคลิกบัญชี
 2. เลือกบัญชีอีเมลของคุณจากรายการ
 3. คลิกแท็บข้อมูลบัญชี
 4. จากเมนูป๊อปอัพเซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP) ให้เลือกแก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 5. ตรวจสอบว่าได้เลือกเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของบัญชีนั้นในรายการแล้ว
 6. คลิกแท็บขั้นสูง
 7. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย “ตรวจหาและเก็บการตั้งค่าบัญชีโดยอัตโนมัติ” เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
  หากช่องทำเครื่องหมายเป็นสีจาง ระบบจะจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

 

วันที่เผยแพร่: