ฉันมีบัตรของขวัญประเภทใด

Apple มีบัตรของขวัญอยู่สามแบบ ได้แก่ บัตรของขวัญ Apple Store, บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music

 

 

บัตรของขวัญ Apple Store

บัตรของขวัญ Apple Store สามารถใช้ได้ใน Apple Online Store1 หรือ Apple Retail Store คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้ทางด้านหลังของบัตรเหล่านี้

  • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินของบัตรของขวัญของคุณ
  • ข้อความที่บอกว่าสามารถใช้บัตรได้ใน Apple Online Store หรือร้านค้าปลีกของ Apple เท่านั้น หรือบอกว่าคุณไม่สามารถแลกใช้สิทธิ์ใน iTunes Store
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

บัตรของขวัญ Apple Store จะเป็นสีเดียว (สีเทา สีขาว สีเงิน หรือสีทอง) ทางด้านหน้า

     

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes สามารถใช้ใน iTunes Store, Apple Books หรือ App Store ได้ คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้ทางด้านหลังของบัตรเหล่านี้

  • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญของคุณได้
  • ข้อความที่บอกว่าสามารถใช้บัตรได้กับแอพ เกม เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และ iCloud
  • ลิงก์ไปยัง https://support.apple.com/th-th/HT201195 ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ดูวิธีแลกใช้สิทธิ์และใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ของคุณ

ที่ด้านหน้าบัตรของขวัญ App Store และ iTunes มี  และคำว่า App Store & iTunes อยู่บนพื้นหลังสีฟ้า

 

     

บัตรของขวัญ Apple Music

บัตรของขวัญ Apple Music สามารถใช้เพื่อชำระค่าสมาชิก Apple Music ในปัจจุบัน หรือเริ่มการสมัครสมาชิกใหม่ได้ คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้ทางด้านหลังของบัตรเหล่านี้

  • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญของคุณได้
  • ข้อความที่บอกว่าบัตรสามารถใช้ได้กับการสมัครสมาชิก Apple Music แบบรายบุคคล รวมถึงแอพ เกม ภาพยนตร์ และอื่นๆ
  • ลิงก์ไปยัง https://support.apple.com/th-th/HT201195 ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ดูวิธีแลกใช้สิทธิ์และใช้บัตรของขวัญ Apple Music ของคุณ

บัตรของขวัญ Apple Music มี MUSIC อยู่ที่ด้านหน้า และจำนวนเดือนที่บัตรใช้ได้อยู่ด้านหลัง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังคงไม่แน่ใจว่าคุณมีบัตรประเภทใด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple โดยใช้คำแนะนำที่ด้านหลังบัตรของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

 

1 ในฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ บัตรของขวัญ Apple Store สามารถใช้ได้ใน Apple Retail Store เท่านั้น

วันที่เผยแพร่: