สมัครใช้บริการ iTunes Match

iTunes Match จะเก็บเพลงไว้ใน iCloud แม้จะเป็นเพลงที่คุณนำเข้ามาจากแหล่งอื่นๆ เช่น ซีดี และช่วยให้คุณเข้าถึงจากอุปกรณ์ทุกเครื่องได้ตลอดเวลา iTunes Match มีการสมัครใช้บริการเป็นรายปี

เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ iTunes Match ของคุณ

เมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือเปิด iTunes Match แล้ว อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ Apple ID ของคุณสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้ถึง 10 เครื่อง (รวมกัน โดยมีคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 5 เครื่อง) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์กับ Apple ID

หลังจากที่คุณสมัครรับข้อมูลกับ iTunes Match แล้ว Genius ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคลัง iTunes กับ Apple ID ของคุณ คุณไม่สามารถปิดใช้งาน Genius ในขณะที่ใช้ iTunes Match

การสมัครใช้บริการ iTunes Match จะเพิ่มเพลงของคุณลงใน คลังเพลง iCloud โดยใช้ iTunes เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงเพลงจากอุปกรณ์อื่นๆ ทุกเครื่องของคุณ ให้ เปิดคลังเพลง iCloud บนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คลังเพลง iCloud ของคุณยังอาจมีเพลงที่มาจากการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณอีกด้วย เรียนรู้ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง iTunes Match กับ Apple Music

ความต้องการขั้นต่ำของ iTunes Match

 • iTunes 10.5.2 หรือใหม่กว่าบน Mac หรือ PC
 • iOS 5.0.1 หรือใหม่กว่า บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

บน Mac หรือ PC ของคุณ

 1. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด
 2. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก ร้าน > iTunes Match
  Windows: เปิดแถบเมนู iTunes โดยกดปุ่ม Control และ B บนแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือก ร้าน > iTunes Match เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเมนูใน iTunes สำหรับ Windows
 3. คลิกปุ่มสมัคร
 4. กล่องโต้ตอบ "เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครรับ iTunes Match" จะปรากฏขึ้น

  หากคุณมี Apple ID ที่ใช้ในการซื้อสินค้าใน iTunes Store อยู่แล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น คลิก สมัคร เรียนรู้วิธีการ ใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับสินค้าที่ซื้อใน iTunes Store และ iCloud

  ถ้าคุณยังไม่มี Apple ID คลิก สร้างบัญชี เพื่อสร้าง บัญชี

 5. คุณอาจถูกขอให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง คลิก สมัครใช้บริการ คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าในการชำระค่าบริการสมัครใช้ iTunes Match ได้ แต่คุณต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในไฟล์เมื่อลงทะเบียน
 6. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ iTunes Match iTunes จะสแกนคลัง iTunes ของคุณเพื่อหารายการที่ตรงกัน
 7. ตัวแสดงสถานะจะทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของ การสแกนได้ และคุณยังสามารถหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการ สแกนต่อด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ โดยการคลิก ปุ่ม หยุด หรือ เริ่ม หากคุณขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้าดับระหว่างกระบวนการการจับคู่และอัพโหลด iTunes จะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติจากที่ค้างไว้ในครั้งต่อไปที่คุณเปิด iTunes 
 8. เมื่อ iTunes สแกน จับคู่ และอัพโหลดเพลงที่ตรงกันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เสร็จ

ไอคอนดาวน์โหลด   จะปรากฏถัดจากรายการที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก iCloud หากปุ่มดาวน์โหลดไม่ปรากฏ นั่นหมายความว่ารายการมีอยู่แล้วในคลัง iTunes ของคุณ

 

     

เปิด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อคุณสมัครใช้ iTunes Match จากอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้วเพลงในเครื่องของคุณ (เพลงที่อยู่บนอุปกรณ์) จะไม่ได้รับการจับคู่หรืออัพโหลดไปยังคลังเพลง iCloud เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID บนคอมพิวเตอร์ เพื่อจับคู่และอัพโหลดคลังเพลงในเครื่องของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ใช้ iOS 7.1 หรือสูงกว่า  
 2. แตะ การตั้งค่า > เพลง
 3. แตะ "สมัครใช้ iTunes Match"
 4. คุณอาจถูกขอให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง แตะ สมัครใช้บริการ คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าในการชำระค่าบริการสมัครใช้ iTunes Match ได้ แต่คุณต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในไฟล์เมื่อลงทะเบียน
 5. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ iTunes Match คุณจะได้รับข้อความบนหน้าจอที่ระบุว่าคุณได้ทำการสมัครใช้ iTunes Match เรียบร้อยแล้ว

ปิดการต่ออายุ iTunes Match อัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว iTunes Match จะต่ออายุการสมัครใช้บริการของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครหนึ่งปีสิ้นสุดลง คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือยกเลิกการสมัครใช้ iTunes Match ได้โดยการปิด การต่ออายุอัตโนมัติ บน Mac หรือ PC หรือบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

บน Mac หรือ PC ของคุณ

คลิกเพื่อเปิด iTunes และลงชื่อเข้าในข้อมูลบัญชีของคุณ หรือทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เปิด iTunes
 2. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. คลิกชื่อของคุณ แล้วเลือก ข้อมูลบัญชี จากเมนู
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

บนหน้าจอ ข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อนไปที่ iTunes ในส่วน Cloud
 2. ที่ด้านขวาของ iTunes Match ให้คลิก ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

 

     

เปิด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. เลือก การตั้งค่า > iTunes และ App Store
 2. หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ให้แตะช่อง Apple ID แล้วป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วแตะ เสร็จ บนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
 3. แตะ Apple ID ของคุณ
 4. แตะ ดู Apple ID
 5. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง
 6. เลื่อนลงไปที่ iTunes ในส่วน Cloud
 7. ปิด การต่ออายุ iTunes Match

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match

 • iTunes Match จะจำกัดเพลงสูงสุดที่ 100,000 เพลง 
 • รายการซื้อใน iTunes Store ที่ใช้ Apple ID เดียวกันกับที่ใช้สำหรับ iTunes Match จะไม่นับรวมกับขีดจำกัด 100,000 เพลง
 • คอนเทนต์ที่ไม่ตรงกันจะถูกอัพโหลดในแบบที่เป็น เวลาในการอัพโหลดจะแตกต่างกันไปตามปริมาณข้อมูลที่อัพโหลดและความเร็วของเครือข่ายเฉพาะที่
 • ไฟล์เพลงที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 MB จะไม่ถูกอัพโหลดไปยัง iCloud
 • ไฟล์เพลงที่มีความยาวเกินสองชั่วโมงจะไม่ถูกอัพโหลดไปยัง iCloud
 • เพลงที่มี DRM (Digital Rights Management - การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) จะไม่ได้รับการจับคู่หรืออัพโหลดไปยัง iCloud เว้นแต่คอมพิวเตอร์จะได้รับอนุญาตสำหรับการเล่นคอนเทนต์นั้น

เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์

 • เพลงที่เข้ารหัสในรูปแบบ Alac WAV หรือ AIFF จะได้รับการแปลงรหัสเป็นไฟล์ AAC 256 Kbps แยกต่างหากชั่วคราวในระบบ ก่อนจะอัพโหลดไปยัง iCloud ไฟล์ต้นฉบับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • เพลงที่เข้ารหัสในรูปแบบ AAC หรือ MP3 ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพบางอย่างจะไม่สามารถจับคู่หรืออัพโหลดไปยัง iCloud ได้
 • เพลงที่เข้ารหัสเป็น MP3 หรือ AAC ที่จับคู่กับ iTunes Store แล้ว จะพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ AAC 256 Kbps จาก iCloud ได้ 
 • เพลงที่จับคู่ในคลังในตัวเครื่องจะไม่ถูกแปลงรหัสเป็นไฟล์ AAC 256 Kbps โดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้การแปลงรหัสแบบคุณภาพสูง ให้ ดาวน์โหลดเพลงที่จับคู่แล้วจาก iCloud

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: