สมัครใช้งาน iTunes Match

iTunes Match จะจัดเก็บเพลงไว้ใน iCloud แม้จะเป็นเพลงที่คุณนำเข้ามาจากแหล่งอื่นๆ เช่น ซีดี และช่วยให้คุณเข้าถึงจากอุปกรณ์ทุกเครื่องได้ตลอดเวลา iTunes Match มีการสมัครใช้งานเป็นรายปี

เกี่ยวกับการสมัครใช้งาน iTunes Match ของคุณ

เมื่อคุณสมัครใช้งานหรือเปิด iTunes Match แล้ว อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ Apple ID ของคุณสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 10 เครื่อง (รวมกัน โดยมีคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดห้าเครื่อง) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์กับ Apple ID

การสมัครใช้งาน iTunes Match จะเพิ่มเพลงของคุณลงในคลังเพลง iCloud โดยใช้ iTunes เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงเพลงจากอุปกรณ์อื่นๆ ทุกเครื่องของคุณ ให้เปิดคลังเพลง iCloud ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คลังเพลง iCloud ของคุณยังอาจมีเพลงที่มาจากการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณอีกด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง iTunes Match กับ Apple Music

ความต้องการขั้นต่ำของ iTunes Match

 • iTunes 10.5.2 ขึ้นไปใน Mac หรือพีซีของคุณ
 • iOS 5.0.1 ขึ้นไป ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใน Mac หรือพีซีของคุณ

 1. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. คลิก iTunes Store
 3. ภายใต้ ลิงก์ด่วน ทางด้านขวาของหน้าต่าง ให้คลิก iTunes Match
 4. คลิกปุ่มสมัครรับ
 5. กล่องโต้ตอบ "ลงชื่อเข้าใช้เพื่อสมัครรับ iTunes Match" จะปรากฏขึ้น ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าจาก iTunes Store
 6. ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการการเรียกเก็บเงินของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ให้คลิก สมัครรับ คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าในการชำระค่าสมัครใช้งาน iTunes Match ได้ แต่คุณยังต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบด้วย
 7. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ iTunes Match iTunes จะสแกนคลัง iTunes ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อหารายการที่ตรงกัน

  ตัวแสดงสถานะจะทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการสแกนได้ และคุณยังสามารถหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการสแกนต่อด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ โดยการคลิกปุ่มหยุด หรือปุ่มเริ่ม หากคุณขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้าดับระหว่างกระบวนการการจับคู่และอัพโหลด iTunes จะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติจากที่ค้างไว้ในครั้งต่อไปที่คุณเปิด iTunes

 8. หลังจากที่ iTunes ดำเนินการสแกน จับคู่ และอัพโหลดเพลงใดๆ ที่ไม่ตรงกันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

คุณจะเห็นไอคอนดาวน์โหลด  ถัดจากรายการที่พร้อมให้ดาวน์โหลดจาก iCloud หากคุณไม่เห็นไอคอนดาวน์โหลด แสดงว่ารายการดังกล่าวอยู่ในคลัง iTunes ภายในเครื่องของคุณแล้วเรียบร้อย

 

     

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อคุณสมัครใช้งาน iTunes Match จากอุปกรณ์ iOS แล้วเพลงในเครื่องของคุณ (เพลงที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ) จะไม่ได้รับการจับคู่หรืออัพโหลดไปยังคลังเพลง iCloud ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ในคอมพิวเตอร์เพื่อจับคู่และอัพโหลดคลังเพลงในเครื่องของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณใช้งาน iOS 7.1 ขึ้นไป 
 2. แตะ การตั้งค่า > เพลง
 3. แตะ "สมัครใช้งาน iTunes Match"
 4. ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการการเรียกเก็บเงินของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง ให้แตะ สมัครรับ คุณสามารถใช้เครดิตร้านค้าในการชำระค่าสมัครใช้งาน iTunes Match ได้ แต่คุณยังต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบด้วย
 5. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ iTunes Match คุณจะได้รับข้อความบนหน้าจอที่ระบุว่าคุณได้สมัครใช้งาน iTunes Match แล้ว

ปิดการต่ออายุ iTunes Match อัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น การสมัครใช้งาน iTunes Match จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อการสมัครใช้งานแบบหนึ่งปีสิ้นสุดลง คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานหรือเลิกสมัครใช้งาน iTunes Match ได้โดยการปิด การต่ออายุอัตโนมัติ ใน Mac หรือพีซี หรือใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใน Mac หรือพีซีของคุณ

คลิกเพื่อเปิด iTunes แล้วลงชื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลบัญชีของคุณ หรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก บัญชี > ดูบัญชีของฉัน

  หากคุณใช้ Windows อยู่ แล้วไม่เห็นแถบเมนู ให้เรียนรู้วิธีเปิด
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกที่ ดูบัญชี

ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อนไปที่ส่วน iTunes ในคลาวด์
 2. ที่ด้านขวาของ iTunes Match ให้คลิก ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

 

     

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. แตะ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ
 3. แตะ ดู Apple ID ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากได้รับแจ้งจากระบบ
 4. เลื่อนไปที่ iTunes ในส่วนคลาวด์
 5. ปิด การต่ออายุ iTunes Match

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match

 • iTunes Match จะจำกัดเพลงสูงสุดที่ 100,000 เพลง 
 • สินค้าที่ซื้อใน iTunes Store โดยใช้ Apple ID เดียวกันกับที่ใช้สำหรับ iTunes Match จะไม่นับรวมกับขีดจำกัด 100,000 เพลง
 • คอนเทนต์ที่ไม่ตรงกันจะถูกอัพโหลดในแบบที่เป็น เวลาในการอัพโหลดจะแตกต่างกันไปตามปริมาณข้อมูลที่อัพโหลดและความเร็วของเครือข่ายเฉพาะที่
 • ไฟล์เพลงที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 MB จะไม่ถูกอัพโหลดไปยัง iCloud
 • ไฟล์เพลงที่มีความยาวเกินสองชั่วโมงจะไม่ถูกอัพโหลดไปยัง iCloud
 • เพลงที่มี DRM (Digital Rights Management หรือการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) จะไม่ได้รับการจับคู่หรืออัพโหลดไปยัง iCloud เว้นแต่คอมพิวเตอร์จะได้รับอนุญาตให้เล่นคอนเทนต์นั้น
 • หลังจากที่คุณสมัครใช้งาน iTunes Match แล้ว Genius จะเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคลัง iTunes กับ Apple ID ของคุณ คุณไม่สามารถปิดใช้งาน Genius ในขณะที่ใช้ iTunes Match ได้

เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์

 • เพลงที่เข้ารหัสในรูปแบบ ALAC, WAV หรือ AIFF จะถูกแปลงรหัสเป็นไฟล์ AAC 256 Kbps แยกต่างหากชั่วคราวในระบบ ก่อนจะอัพโหลดไปยัง iCloud ส่วนไฟล์ต้นฉบับจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม
 • เพลงที่เข้ารหัสในรูปแบบ AAC หรือ MP3 ที่ไม่ตรงกับเกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนดไว้จะไม่ถูกจับคู่หรืออัพโหลดไปยัง iCloud
 • เพลงที่เข้ารหัสเป็น MP3 หรือ AAC ที่จับคู่กับ iTunes Store แล้ว จะได้รับการดำเนินการให้พร้อมดาวน์โหลดเป็นไฟล์ AAC แบบ 256 Kbps จาก iCloud 
 • เพลงที่จับคู่กับคลังภายในเครื่องจะไม่ถูกแปลงรหัสเป็นไฟล์ AAC แบบ 256 Kbps โดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้การแปลงรหัสแบบคุณภาพสูง ให้ดาวน์โหลดเพลงที่จับคู่แล้วจาก iCloud

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: