วิธีใช้ AirDrop บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ใช้ AirDrop เพื่อแชร์และรับรูปภาพ เอกสาร และอีกมากมายกับอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับอยู่ใกล้เคียงและอยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธและ Wi-Fi
 • ตรวจสอบว่าคุณและผู้รับเปิด Wi-Fi และบลูทูธอยู่ ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล หากมีใครเปิดไว้
 • ตรวจสอบว่าผู้รับตั้งค่า AirDrop ให้รับคอนเทนต์จาก "เฉพาะรายชื่อ" หากตั้งค่าแล้ว และคุณอยู่ในรายชื่อของผู้รับ พวกเขาต้องมีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่ในบัตรรายชื่อของพวกเขาจึงจะสามารถใช้ AirDrop ได้
 • หากคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ควรแจ้งให้ผู้รับตั้งค่าการรับคอนเทนต์ด้วย AirDrop เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถรับไฟล์ได้

คุณสามารถตั้งค่าการรับด้วย AirDrop เป็น เฉพาะรายชื่อหรือปิดการรับ เพื่อควบคุมผู้ที่จะสามารถเห็นอุปกรณ์ของคุณ และส่งคอนเทนต์ให้คุณใน AirDrop ได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้ AirDrop

 1. เปิดแอพ แตะแชร์ หรือปุ่มแชร์  หากคุณแชร์รูปภาพจากแอพรูปภาพ คุณสามารถปัดซ้ายหรือขวา แล้วเลือกหลายรูปได้
 2. แตะผู้ใช้ AirDrop* ที่คุณต้องการแชร์คอนเทนต์ด้วย หรือคุณสามารถใช้ AirDrop ระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณเอง หากไม่เห็นผู้ใช้ AirDrop หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

* หากผู้ที่คุณแชร์คอนเทนต์ด้วยอยู่ในรายชื่อของคุณ คุณจะเห็นภาพพร้อมชื่อของพวกเขา หากพวกเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ คุณจะเห็นเพียงแค่ชื่อของพวกเขาโดยไม่มีภาพ 

วิธียอมรับ AirDrop

เมื่อมีคนแชร์คอนเทนต์บางอย่างกับคุณโดยใช้ AirDrop คุณจะเห็นการแจ้งเตือนพร้อมตัวอย่าง คุณสามารถแตะยอมรับหรือปฏิเสธได้

หากคุณแตะยอมรับ AirDrop จะส่งคอนเทนต์เข้ามาภายในแอพเดียวกันกับที่ส่งคอนเทนต์นั้นมา ตัวอย่างเช่น รูปภาพจะปรากฏในแอพรูปภาพ และเว็บไซต์ต่างๆ จะเปิดใน Safari ลิงก์สำหรับแอพจะเปิดใน App Store เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดหรือซื้อแอพนั้นได้

หากคุณส่งคอนเทนต์บางอย่างให้ตัวคุณเองด้วย AirDrop เช่น รูปภาพจาก iPhone ไปยัง Mac ของคุณ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกยอมรับหรือปฏิเสธ คอนเทนต์นั้นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องด้วย Apple ID เดียวกัน


วิธีปรับการตั้งค่า AirDrop

หากต้องการเลือกผู้ที่จะสามารถเห็นอุปกรณ์ของคุณและส่งคอนเทนต์ให้คุณใน AirDrop ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แตะทั่วไป
 2. แตะ AirDrop จากนั้นเลือกตัวเลือก

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือก AirDrop ในศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย วิธีการมีดังนี้

 1. บน iPhone X หรือใหม่กว่า หรือ iPad ที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS ให้ปัดลงจากมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม บน iPhone 8 หรือก่อนหน้า ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
 2. กดลงน้ำหนักหรือแตะที่บัตรการตั้งค่าเครือข่ายที่มุมซ้ายบนค้างไว้
 3. แตะปุ่ม AirDrop ค้างไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ปิดการรับ: คุณจะไม่ได้รับคำขอ AirDrop 
  • เฉพาะรายชื่อ: เฉพาะผู้ที่อยู่ในรายชื่อเท่านั้นที่จะเห็นอุปกรณ์ของคุณ
  • ทุกคน: อุปกรณ์ Apple ทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ AirDrop จะเห็นอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณเห็น "ปิดการรับ" และไม่สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนได้ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ
 2. แตะจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว
 3. แตะแอพที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบว่าเปิด AirDrop อยู่

วันที่เผยแพร่: