ข้อมูล Postmaster สำหรับเมล iCloud

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการเซิร์ฟเวอร์เมลที่ส่งอีเมลไปยังเมล iCloud

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณกำลังใช้อีเมล iCloud และต้องการ ความช่วยเหลือในการส่งหรือรับอีเมล

มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไรสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก

คุณควรใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ เมื่อคุณส่งเมลจำนวนมากให้กับลูกค้าเมล iCloud

 • ส่งถึงเฉพาะผู้รับที่สมัครรับอีเมลของคุณอย่างชัดเจน (ไม่ใช่การซื้อในรายการ การเช่าในรายการ หรือส่วนผนวกอีเมล)
 • เสนอลิงก์ยกเลิกการสมัครรับ เพื่อให้ผู้รับสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทันที
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลสอดคล้องกับRFC 5322
 • เผยแพร่ DNS แบบย้อนกลับกับโดเมนของคุณ เพื่อช่วยระบุที่อยู่ IP ของคุณ
 • ใช้การส่งที่อยู่ IP และโดเมนที่สอดคล้องกันสำหรับอีเมลจำนวนมากของคุณ แต่ทำการตลาดเซ็กเมนต์และสตรีมอีเมลแบบทรานแซคชัน
 • ใช้ จาก: ชื่อและที่อยู่ ที่สอดคล้องกัน เพื่อระบุแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจน
 • ใช้ Sender Policy Framework (SPF) และ DomainKeys Identified Mail (DKIM) ในการรับรองความถูกต้องของอีเมลของคุณ
 • ติดตามข้อผิดพลาด SMTP แบบชั่วคราวและถาวรจากเซิร์ฟเวอร์เมลของเรา และดำเนินการอย่างสอดคล้อง
 • มีนโยบายมาตรฐานสำหรับการจัดการที่อยู่ที่ตีกลับมา
 • ลบสมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหวออกจากรายชื่อของคุณเป็นระยะๆ
 • อย่าเปิดใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วในรายการการยกเลิกการสมัครรับหรือการระงับใช้ซ้ำอีกครั้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่เว็บไซต์ Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) และศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการสื่อสาร

เมล iCloud มีรายการที่อนุญาตสำหรับผู้ส่งครั้งละจำนวนมากหรือไม่

เราไม่มี แต่เราติดตามความน่าเชื่อถือของผู้ส่งโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของ IP และโดเมน การตรวจสอบเนื้อหา และข้อติชมของผู้ใช้ แล้วเราจะทำการตัดสินใจในการคัดกรองของเรา

เมล iCloud มีบริการลูปข้อติชมหรือไม่

เราไม่มีลูปข้อติชม (FeedBack Loop - FBL) เราขอแนะนำให้ผู้ส่งอีเมลจำนวนมากจัดการกับรายชื่อสมาชิก เพื่อให้มีเฉพาะสมาชิกที่มีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลของคุณต่อไป ต่อไปนี้ คือวิธีการต่างๆ ในการรักษาไว้ดูแลรายชื่อสมาชิกของคุณ

 • ระงับสมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือไม่มีส่วนร่วมออกจากรายการส่งเมลของคุณเป็นระยะๆ
 • ลบที่อยู่ที่ตีกลับอย่างสม่ำเสมอ
 • ตอบสนองคำขอยกเลิกการสมัครรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การรับรองความถูกต้องของอีเมล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของอีเมลในเมล iCloud

ที่อยู่ IP ที่ส่งสำหรับเมล iCloud คือที่อยู่ใด

โดเมนเมล iCloud ทั้งหมด (mac.com, me.com และ icloud.com) มีบันทึก SPF ที่เผยแพร่ ตรวจสอบบันทึก SPF ของเรา เพื่อดูช่วง IP ปัจจุบันที่เราใช้สำหรับเมลขาออก

เมล iCloud ใช้การรับรองความถูกต้องของอีเมลหรือไม่

เมล iCloud จะรับรองความถูกต้องของอีเมลขาเข้าทั้งหมดโดยใช้ SPF และ DKIM นอกจากนี้เรายังเผยแพร่เรคคอร์ด SPF สำหรับโดเมนของเรา และเซ็นรับรองอีเมลขาออกทั้งหมดด้วย DKIM

เมล iCloud รองรับ DMARC หรือไม่

หากโดเมนที่ใช้ส่งเผยแพร่นโยบาย Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) เมล iCloud จะยอมรับนโยบายของโดเมนนั้น และโดเมนเมล iCloud ทั้งหมดยังมีนโยบาย DMARC ("p=quarantine")* ซึ่งระบุให้ผู้ให้บริการอีเมลทราบว่าอีเมลจากที่อยู่อีเมล iCloud ที่ไม่ผ่านการรับรองความถูกต้องของอีเมลโดยใช้ SPF และ DKIM ควรส่งไปที่โฟลเดอร์ถังขยะของผู้รับ

*นโยบายนี้มีผลใช้งานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2018

ปัญหาการส่ง

ใช้คำแนะนำด้านล่างนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับจะได้รับอีเมลของคุณ

เหตุใดข้อความของเราจึงไม่ไปที่กล่องขาเข้าของผู้รับ

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก เพื่อให้อีเมลของคุณไม่ถูกมองว่าเป็นอีเมลขยะ เมล iCloud จะตรวจหาและบล็อกเมลขยะโดยอัตโนมัติ ก่อนจะไปถึงกล่องขาเข้า เราดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมลที่มีสิทธิ์ถูกต้องและเป็นที่พึงประสงค์ทั้งหมดจะไปถึงผู้ใช้ของเรา แต่บางครั้งอีเมลเหล่านั้นอาจถูกกรองเป็นขยะ

หากคุณใช้เมล iCloud คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบขยะจากบัญชีเมล iCloud ของคุณ

ฉันจะแก้ไขปัญหาการจัดส่งไปยังเมล iCloud ได้อย่างไร

เมื่อปฏิเสธทรานแซคชัน SMTP เซิร์ฟเวอร์เมลของเราจะสร้างข้อผิดพลาด SMTP ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่การเชื่อมต่อหรือข้อความของคุณถูกปฏิเสธ ในการค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกอีเมลของคุณ ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ยังรวมถึง URL ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

หากคุณทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา และได้ตรวจสอบไฟล์บันทึกอีเมลของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยและจัดการกับปัญหาการส่งได้ คุณสามารถติดต่อทีมงาน Postmaster ของเราได้โดยส่งอีเมลถึง icloudadmin@apple.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัทของคุณ
 • โดเมนอีเมลของคุณ
 • ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์เมลที่ได้รับผลกระทบ
 • ข้อผิดพลาด SMTP ที่คุณได้รับจากเซิร์ฟเวอร์เมล iCloud
 • คำอธิบายอย่างละเอียดของปัญหา รวมทั้งช่วงเวลาที่เริ่มเกิดปัญหา

เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: