หากคุณมีกิจกรรมที่ซ้ำกันบนปฏิทิน iCloud

หากคุณเห็นปฏิทินหรือกิจกรรมที่ซ้ำกันบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC หลังจากการตั้งค่าปฏิทิน iCloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ซ่อนและเลิกซ่อนปฏิทินบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

หากต้องการซ่อนและเลิกซ่อนปฏิทินในแอพปฏิทินบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะปฏิทิน
 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายของปฏิทินในรายการปฏิทินเพื่อแสดงหรือซ่อนกิจกรรมของปฏิทิน

หากต้องการซ่อนและเลิกซ่อนปฏิทินในแอพปฏิทินบน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกดู > แสดงรายการปฏิทิน
 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายของปฏิทินในรายการปฏิทินเพื่อแสดงหรือซ่อนกิจกรรมของปฏิทิน หากต้องการแสดงหรือซ่อนกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด ให้กดปุ่ม Command ขณะที่คุณเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายของปฏิทิน

ซ่อนและเลิกซ่อนปฏิทินวันหยุดและวันเกิด

หากต้องการซ่อนและเลิกซ่อนวันหยุดและวันเกิดในแอพปฏิทินบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะวันหยุดและวันเกิดเพื่อรวมวันหยุดราชการและวันเกิดจากรายชื่อพร้อมกับกิจกรรมของคุณ
 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกแสดงปฏิทินวันหยุดหรือแสดงปฏิทินวันเกิด

หากต้องการซ่อนและเลิกซ่อนวันหยุดและวันเกิดในแอพปฏิทินบน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกปฏิทิน > การตั้งค่า แล้วคลิกทั่วไป 
 2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกแสดงปฏิทินวันเกิด

หากคุณเห็นกิจกรรมวันเกิดหลายรายการของผู้ติดต่อรายหนึ่งบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ตรวจสอบว่าคุณมีบัตรรายชื่อของบุคคลนั้นมากกว่าหนึ่งใบหรือไม่ เปิดแอพรายชื่อ แตะช่องค้นหาที่ด้านบน แล้วป้อนชื่อของผู้ติดต่อ หากคุณเห็นผลลัพธ์หลายรายการสำหรับผู้ติดต่อเดียวกัน ให้แตะที่ผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไขเพื่อจัดการ ลบ หรือรวมข้อมูลผู้ติดต่อ

ลบปฏิทินในเครื่องบน Mac หรือ Windows PC

หากต้องการลบปฏิทินในเครื่องบน Mac ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ทำสำเนาข้อมูลปฏิทิน iCloud
 2. ในส่วนบน Mac ของฉัน ให้คลิกปฏิทินที่คุณต้องการลบ 
 3. คุณสามารถลบปฏิทินด้วยสองวิธี ดังนี้
  • เลือก แก้ไข > ลบ
  • คลิกขวา แล้วเลือกลบ

หากต้องการลบปฏิทินในเครื่องบน PC ให้ทำดังนี้

 1. ทำสำเนาข้อมูลปฏิทิน iCloud
 2. ในปฏิทินของฉันบน PC ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่ต้องการลบ แล้วเลือก ลบปฏิทิน Outlook จะไม่อนุญาตให้คุณลบปฏิทินเริ่มต้น แต่คุณควรสามารถลบปฏิทินอื่นๆ ที่คุณมีสิทธิ์ลบออกได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: