ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปฏิทินซ้ำกันบน iCloud

หากคุณเห็นปฏิทินหรือกิจกรรมที่ซ้ำกันบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC หลังจากการตั้งค่าปฏิทิน iCloud ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รีเฟรชปฏิทินของคุณ

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 7 หรือใหม่กว่า ให้เปิดแอพปฏิทิน แล้วแตะ "ปฏิทิน" ที่ด้านล่างหน้าจอ เพื่อดูรายการปฏิทินของคุณ ใช้นิ้วปัดลงบนรายการนั้นเพื่อรีเฟรช
 • บน Mac ให้เปิดปฏิทินแล้วเลือก ดู > รีเฟรชปฏิทิน
 • บน PC ที่ใช้ Windows ให้ไปที่แถบเครื่องมือ Outlook แล้วคลิกปุ่ม รีเฟรช ในส่วนของ iCloud

หากคุณยังคงเห็นปฏิทินที่ซ้ำกัน ให้ค้นหาปัญหาของคุณด้านล่างเพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือ

ลบปฏิทินที่ซ้ำกันบน Mac ของคุณ

หากต้องการลบปฏิทินที่ซ้ำกันในแอพปฏิทินบน Mac ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ซ่อนปฏิทินบน Mac

 1. เปิดปฏิทิน หากไม่เห็นรายการของปฏิทินที่คุณมีอยู่ ให้คลิกปุ่มปฏิทินที่มุมซ้ายบน
 2. ค้นหาส่วนที่ชื่อ "บน Mac ของฉัน" 
 3. เปรียบเทียบกิจกรรมที่อยู่ในส่วน "บน Mac ของฉัน" กับกิจกรรมในปฏิทิน iCloud 
 4. หากปฏิทินใน iCloud แสดงกิจกรรมของคุณครบทั้งหมด และปฏิทินบนเครื่อง Mac แสดงเฉพาะรายการที่ซ้ำกัน คุณสามารถซ่อนปฏิทินบน Mac หากต้องการซ่อนปฏิทิน ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ในส่วนที่ชื่อ "บน Mac ของฉัน"

ลบปฏิทินบน Mac ของคุณ

หากคุณเลือกลบปฏิทินบน Mac ให้ลบเฉพาะปฏิทินที่อยู่ในส่วน "บน Mac ของฉัน" อย่าลบปฏิทินบนในส่วนอื่นๆ เช่น iCloud, การสมัครใช้บริการ, อื่นๆ หรือบริการอื่นๆ ของปฏิทิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบปฏิทินบน Mac

 1. ทำสำเนาข้อมูลปฏิทิน iCloud
 2. ในส่วน "บน Mac ของฉัน" ให้คลิกปฏิทินที่คุณต้องการลบ 
 3. คุณสามารถลบปฏิทินด้วยสองวิธี ดังนี้
  • เลือก แก้ไข > ลบ
  • คลิกขวา แล้วเลือกลบ

ดูวิธีลบกิจกรรมที่ซ้ำกันในแอพปฏิทิน

ลบปฏิทินที่ซ้ำกันบน PC ที่ใช้ Windows

หากต้องการซ่อนหรือลบปฏิทินที่ซ้ำกันบน PC ที่ใช้ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ซ่อนปฏิทินบน PC ที่ใช้ Windows

 1. เปิด Outlook และคลิก ปฏิทิน หากคุณไม่พบรายการปฏิทิน ให้ขยายบานหน้าต่างโดยคลิกปุ่มลูกศรขวาที่อยู่เหนือปุ่มบานหน้าต่างนำทาง (Outlook 2007) ปุ่มโฟลเดอร์ (Outlook 2010) หรือปุ่มโฟลเดอร์ทั้งหมด (Outlook 2013 และใหม่กว่า)
 2. จากบานหน้าต่างการดูด้านซ้าย ให้ค้นหาส่วนที่ชื่อ "ปฏิทินของฉัน" ใน Microsoft Outlook คุณจะพบกับปฏิทินในเครื่องได้ใน "ปฏิทินของฉัน" หรือที่เรียกว่าไฟล์ Outlook DATA ตามค่าเริ่มต้น ควรมีการเลือกช่องนี้ไว้แล้วเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงปฏิทินในเครื่องของคุณ
 3. เปรียบเทียบกิจกรรมใน "ปฏิทินของฉัน" กับกิจกรรมในปฏิทิน iCloud 
 4. หากปฏิทินใน iCloud แสดงกิจกรรมของคุณทั้งหมด และปฏิทินบน PC แสดงเฉพาะรายการที่ซ้ำกัน ให้ซ่อนปฏิทินบน PC หากต้องการซ่อนปฏิทิน ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากปฏิทิน หากกิจกรรมบางอย่างบน PC ไม่ได้อยู่ใน iCloud ให้ลองนำเข้ากิจกรรมของคุณไปยัง iCloud ด้วยตนเอง เปิด iCloud สำหรับ Windows แล้วยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เมล รายชื่อ ปฏิทิน และงาน" แล้วคลิก ปรับใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นอีกครั้งแล้วคลิก ปรับใช้

ลบปฏิทินในเครื่องบน PC ที่ใช้ Windows

 1. ทำสำเนาข้อมูลปฏิทิน iCloud
 2. ใน "ปฏิทินของฉัน" บน PC ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่ต้องการลบ แล้วเลือก ลบปฏิทิน Outlook จะไม่อนุญาตให้คุณลบปฏิทินเริ่มต้น แต่คุณควรสามารถลบปฏิทินอื่นๆ ที่คุณมีสิทธิ์ลบออกได้

หากคุณเห็นปฏิทิน Google ที่ซ้ำกันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณเห็นข้อมูลปฏิทิน Google ที่ซ้ำกันในปฏิทิน iCloud ของคุณ คุณสามารถซ่อนหรือลบปฏิทิน Google ของคุณได้

ซ่อนปฏิทิน Google

 1. เปิดปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ค้นหาส่วน Gmail
 4. แตะ Gmail ทั้งหมด เพื่อซ่อนปฏิทิน Gmail ทั้งหมดของคุณ หรือแตะปฏิทิน Gmail เฉพาะเพื่อซ่อนปฏิทินนี้

ลบปฏิทิน Google

ไปที่การตั้งค่า > ปฏิทิน > บัญชี แตะ Gmail แล้วปิดปฏิทิน

หากคุณไม่เห็นปฏิทิน "บน Mac ของฉัน" ใน macOS

หากต้องการดูส่วน "บน Mac ของฉัน" ในแอพปฏิทินใน macOS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดปฏิทิน
 2. เลือกปฏิทินใดๆ ในส่วนที่ชื่อ "อื่นๆ" เช่น วันเกิด
 3. คลิกขวานอกส่วนตัวเลือกที่เลือก แล้วเลือก ปฏิทินใหม่ การทำเช่นนี้จะสร้างปฏิทินในเครื่องภายใต้ส่วน "บน Mac ของฉัน"

จัดการปฏิทินวันหยุดและวันเกิด

คุณสามารถค้นหาปฏิทินสำหรับวันหยุด วันเกิด และกิจกรรมอื่นๆ ที่พบในแอพในส่วนที่ชื่อ "อื่นๆ" ในรายการปฏิทิน หากคุณไม่ต้องการดูปฏิทินเหล่านี้ คุณสามารถซ่อนปฏิทินเหล่านี้ได้

ซ่อนปฏิทินวันหยุดหรือวันเกิดบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac

หากต้องการซ่อนวันหยุดในแอพปฏิทินบนอุปกรณ์ iOS ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. แตะปฏิทินที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วนที่ชื่อ "อื่นๆ" แล้วแตะ US Holidays หรือวันเกิด เพื่อซ่อน

หากต้องการซ่อนวันหยุดในแอพปฏิทินบน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพปฏิทิน
 2. ไปที่รายการปฏิทินที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง และค้นหาส่วนที่ชื่อ "อื่นๆ"
 3. ยกเลิกการเลือก US Holidays หรือวันเกิด

จัดการวันเกิดที่ซ้ำกันบนอุปกรณ์ iOS

หากคุณเห็นกิจกรรมวันเกิดหลายรายการสำหรับรายชื่อหนึ่งราย ให้ตรวจสอบว่าคุณมีบัตรรายชื่อสำหรับบุคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งบัตรหรือไม่ เปิดแอพรายชื่อ แตะช่องค้นหาที่ด้านบน แล้วป้อนชื่อของผู้ติดต่อ หากคุณเห็นผลลัพธ์หลายรายการสำหรับผู้ติดต่อเดียวกัน ให้แตะที่ผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไขเพื่อจัดการ ลบ หรือรวมข้อมูลผู้ติดต่อ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: