หาก Mac ของคุณค้างอยู่บนหน้าจอ 'กำลังตั้งค่า Mac ของคุณ'

ในบางกรณี Mac ของคุณอาจไม่สามารถออกจากผู้ช่วยการตั้งค่า แม้ว่าการตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

เมื่อคุณติดตั้ง macOS หรือเปิด Mac เครื่องใหม่ Mac ของคุณจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติไปที่ผู้ช่วยตั้งค่าซึ่งจะขอรายละเอียด เช่น ประเทศ ภาษา เครือข่าย Wi-Fi และอื่นๆ ขั้นตอนสุดท้ายของผู้ช่วยตั้งค่าคือการตั้งค่า Mac ของคุณ

ขั้นตอนนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที หากไม่เสร็จสมบูรณ์ Mac ของคุณอาจไม่สามารถออกจากผู้ช่วยตั้งค่า แม้ว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มเปิดปิดบน Mac ของคุณค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่า Mac ของคุณจะปิดลง จากนั้นให้เปิด Mac ของคุณอีกครั้ง Mac ของคุณควรเริ่มต้นระบบตามปกติ

วันที่เผยแพร่: