การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ต่อ iPhone หรือ iPod

บริการสำหรับความเสียหายจากของเหลวต่อ iPhone หรือ iPod จะไม่ครอบคลุมโดยการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

ตรวจดูว่าของเหลวทำความเสียหายต่อ iPhone หรือ iPod ของคุณหรือไม่

หากของเหลวทำให้ iPhone หรือ iPod ของคุณเสียหาย (เช่น กาแฟหรือน้ำอัดลม) บริการสำหรับความเสียหายจากของเหลวจะไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple แต่คุณอาจได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เครื่อง iPhone และ iPod ส่วนใหญ่ที่ผลิตหลังปี 2006 จะมีแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลวในตัวที่จะแสดงว่าอุปกรณ์มีการสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำหรือไม่

เครื่อง iPhone และ iPod ส่วนใหญ่จะมีแถบวัดความชื้น (LCI) ที่คุณสามารถเห็นได้จากด้านนอก

LCI จะทำงานเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ ปกติแล้วสีของแถบแสดงสถานะจะเป็นสีขาวหรือสีเงิน แต่เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด โดยที่ LCI จะไม่ทำงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นหรืออุณหภูมิที่อยู่ภายในข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

หากต้องการทราบว่า LCI ในอุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับของเหลวหรือไม่ ให้หาผลิตภัณฑ์ของคุณในตารางด้านล่างนี้และหาตำแหน่งของ LCI ในอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเห็น LCI ได้ ให้ใช้แว่นขยายที่มีไฟส่องแล้วเอียงไฟหรืออุปกรณ์จนกว่าคุณจะเห็น LCI

ตารางนี้จะแสดงตำแหน่งของแถบแสดงสถานะ และลักษณะของแถบแสดงสถานะหลังจากที่สัมผัสกับของเหลวแล้ว ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งของแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลว
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X
iPhone 8, iPhone 8 Plus
iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s,  iPhone SE
iPhone 4, iPhone 4s
iPhone 3G, iPhone 3GS

iPhone

iPod touch*

iPod nano*

iPod classic  iPod classic
iPod shuffle (รุ่นที่ 3)  iPod shuffle (รุ่นที่ 3)

หากคุณไม่แน่ใจว่าการสัมผัสของเหลวเป็นสาเหตุของปัญหาของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ แม้ว่าคุณจะเห็น LCI เป็นสีแดงก็ตาม ให้ติดต่อ AppleCare หรือผู้ให้บริการ iPhone ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

*iPod nano (รุ่นที่ 7) และ iPod touch (รุ่นที่ 5) จะไม่มีแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลวที่สามารถมองเห็นได้

วันที่เผยแพร่: