การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ต่อ iPhone หรือ iPod

บริการสำหรับความเสียหายจากของเหลวต่อ iPhone หรือ iPod จะไม่ครอบคลุมโดยการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

ตรวจดูว่าของเหลวทำความเสียหายต่อ iPhone หรือ iPod ของคุณหรือไม่

หากของเหลวทำให้ iPhone หรือ iPod ของคุณเสียหาย (เช่น กาแฟหรือน้ำอัดลม) บริการสำหรับความเสียหายจากของเหลวจะไม่รวมอยู่ในการคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple แต่คุณอาจได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เครื่อง iPhone และ iPod ส่วนใหญ่ที่ผลิตหลังปี 2006 จะมีแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลวในตัวที่จะแสดงว่าอุปกรณ์มีการสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำหรือไม่

เครื่อง iPhone และ iPod ส่วนใหญ่จะมีแถบวัดความชื้น (LCI) ที่คุณสามารถเห็นได้จากด้านนอก

LCI จะทำงานเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ ปกติแล้วสีของแถบแสดงสถานะจะเป็นสีขาวหรือสีเงิน แต่เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงความชื้นหรืออุณหภูมิที่อยู่ภายในข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งผลให้ LCI เริ่มทำงาน

หากต้องการทราบว่า LCI ในอุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับของเหลวหรือไม่ ให้หาผลิตภัณฑ์ของคุณในตารางด้านล่างนี้และหาตำแหน่งของ LCI ในอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเห็น LCI ได้ ให้ใช้แว่นขยายที่มีไฟส่องแล้วเอียงไฟหรืออุปกรณ์จนกว่าคุณจะเห็น LCI

ตารางนี้จะแสดงตำแหน่งของแถบแสดงสถานะ และลักษณะของแถบแสดงสถานะหลังจากที่สัมผัสกับของเหลวแล้ว ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งของแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลว
iPhone 13 mini, iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12, iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X
iPhone XR
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (รุ่นที่ 2 และ 3)
iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s,  iPhone SE
iPhone 4, iPhone 4s
iPhone 3G, iPhone 3GS

iPhone

iPod touch*

iPod nano*

iPod classic  iPod classic
iPod shuffle (รุ่นที่ 3)  iPod shuffle (รุ่นที่ 3)

หากคุณไม่แน่ใจว่าการสัมผัสของเหลวเป็นสาเหตุของปัญหาของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ แม้ว่าคุณจะเห็น LCI เป็นสีแดงก็ตาม ให้ติดต่อ AppleCare หรือผู้ให้บริการ iPhone ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

*iPod nano (รุ่นที่ 7) และ iPod touch (รุ่นที่ 5) จะไม่มีแถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลวที่สามารถมองเห็นได้

วันที่เผยแพร่: