ใช้เมลบน Mac ของคุณ

ใช้แอพเมลเพื่อเขียน ตอบกลับ และจัดเรียงอีเมลบน Mac และคุณยังสามารถเพิ่มและทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบได้ด้วย

เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีอีเมลไว้ แอพเมลจะแจ้งให้คุณเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

หากต้องการเพิ่มอีกบัญชี ให้เลือกแอพเมล > เพิ่มบัญชีจากแถบเมนูในแอพเมล หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกบัญชีอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

 • เมื่อเพิ่มบัญชี หากคุณได้รับข้อความว่าผู้ให้บริการบัญชีของคุณต้องการการรับรองความถูกต้องใน Safari ให้คลิกเปิด Safari แล้วทำตามคำแนะนำในการลงชื่อเข้าใช้ในหน้าต่าง Safari
 • หากจำเป็น แอพเมลอาจขอให้คุณตั้งค่าเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือลบบัญชีอีเมล


ส่งและตอบกลับ

ดูวิธีเขียน ตอบกลับ และส่งต่ออีเมล

ส่งข้อความใหม่

 1. คลิกข้อความใหม่  ในแถบเครื่องมือของแอพเมล หรือเลือกไฟล์ > ข้อความใหม่
 2. ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อกลุ่มในช่อง "ถึง" field. แอพเมลจะให้คำแนะนำตามรายชื่อและข้อความบน Mac และอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ไว้1
 3. ป้อนชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ
 4. เขียนอีเมลในเนื้อหาข้อความ 
  • หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบ ให้ลากไฟล์แนบไปยังเนื้อหาข้อความ หรือเลือกไฟล์ > แนบไฟล์ เลือกไฟล์แนบ แล้วคลิกเลือก
  • หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและรูปแบบ ให้ใช้ตัวเลือกที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความ
  • macOS Mojave เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ช่วยให้เพิ่มอิโมจิไปยังข้อความของคุณได้ง่ายขึ้น เพียงคลิกปุ่มอิโมจิและสัญลักษณ์  ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความ แล้วเลือกอิโมจิหรือสัญลักษณ์อื่นๆ จากตัวแสดงอักขระ
 5. ส่งหรือบันทึกข้อความของคุณ โดยทำดังนี้
  • หากต้องการส่งข้อความ ให้คลิกปุ่มส่ง  หรือเลือกข้อความ > ส่ง
  • หากต้องการบันทึกข้อความเป็นร่างสำหรับใช้ในภายหลัง ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกบันทึก

ตอบกลับและส่งต่อ

 • หากต้องการตอบกลับถึงบุคคลเดียว ให้คลิกตอบกลับ  พิมพ์ข้อความตอบกลับ แล้วคลิกส่ง 

 • หากต้องการตอบกลับถึงทุกคนในอีเมลกลุ่ม ให้คลิกตอบกลับทั้งหมด  พิมพ์ข้อความตอบกลับ แล้วคลิกส่ง 

 • หากต้องการส่งต่อข้อความให้บุคคลอื่น ให้คลิกส่งต่อ  พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วคลิกส่ง


จัดเรียงอีเมลลงในโฟลเดอร์ และใช้ตัวเลือกการค้นหาหลายรายการเพื่อค้นหาข้อความเฉพาะ

แถบด้านข้างของกล่องเมล

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถสร้างกล่องเมล เพื่อจัดระเบียบอีเมลลงในโฟลเดอร์ต่างๆ

 1. เปิดแอพเมล จากนั้นเลือกกล่องเมล > กล่องเมลใหม่จากแถบเมนู
 2. ในหน้าต่างโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกตำแหน่งสำหรับกล่องเมล
  • เลือกบริการอีเมลของคุณ (เช่น iCloud) เพื่อเข้าใช้กล่องเมลบนอุปกรณ์เครื่องอื่น เช่น iPhone ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมลเดียวกัน
  • เลือกบน Mac ของฉัน เพื่อเข้าใช้กล่องเมลเฉพาะบน Mac ของคุณ
 3. ตั้งชื่อกล่องเมล แล้วคลิกตกลง

หากคุณไม่เห็นแถบด้านข้างของกล่องเมล ให้เลือกมุมมอง > แสดงรายชื่อกล่องเมล หากต้องการแสดงหรือซ่อนกล่องเมลจากบัญชีอีเมลหนึ่ง ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ส่วนในแถบด้านข้าง และคลิกแสดงหรือซ่อน

จัดเรียงอีเมล

หากต้องการย้ายข้อความจากกล่องเมลเข้าไปยังกล่องเมล ให้ทำดังนี้

 • ลากข้อความไปยังกล่องเมลในแถบด้านข้าง
 • ใน macOS Mojave คุณสามารถเลือกข้อความ แล้วคลิก  ย้ายในแถบเครื่องมือของแอพเมลเพื่อจัดเก็บข้อความลงในกล่องเมลที่แนะนำ แอพเมลจะแนะนำกล่องเมลตามตำแหน่งที่คุณจัดเก็บข้อความที่คล้ายกันในอดีต ดังนั้นยิ่งคุณจัดเก็บข้อความมากขึ้น คำแนะนำก็จะปรับปรุงดียิ่งขึ้น

หากต้องการลบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วกดปุ่มลบ

หากต้องการย้ายข้อความไปยังกล่องเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ ให้ใช้กฎ

ค้นหา

ใช้ช่องค้นหาในหน้าต่างเมลเพื่อค้นหาตามผู้ส่ง ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ และอื่นๆ หากต้องการค้นหาให้เจาะจงขึ้น ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูที่ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์

ช่องค้นหาของเมล


เพิ่มและทำเครื่องหมายไฟล์แนบ

แนบเอกสารและไฟล์ไปยังข้อความของคุณ และใช้

แนบไฟล์

หากต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ทำดังนี้

 • ลากไฟล์แนบไปยังเนื้อหาข้อความ
 • เลือกไฟล์ > แนบไฟล์ เลือกไฟล์แนบ แล้วคลิกเลือก

ใช้การทำเครื่องหมายกับไฟล์แนบ

คุณสามารถใช้การทำเครื่องหมายเพื่อวาดและพิมพ์บนไฟล์แนบ เช่น รูปภาพหรือเอกสาร PDF ได้โดยตรง2

 1. คลิกปุ่มแนบ หรือเลือกไฟล์ > แนบไฟล์ในหน้าต่างข้อความ
 2. เลือกไฟล์แนบ แล้วคลิกเลือกไฟล์ 
 3. คลิกไอคอนเมนู  ที่ปรากฏตรงมุมขวาบนของไฟล์แนบ แล้วเลือกทำเครื่องหมาย
  • ใช้เครื่องมือภาพสเก็ตช์ เพื่อวาดภาพด้วยมือ
  • ใช้เครื่องมือรูปร่าง  เพื่อเพิ่มรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยม วงรี เส้น และลูกศร
  • ใช้เครื่องมือซูม  ในเมนูรูปร่างเพื่อขยายและทำให้ส่วนของไฟล์แนบเด่นขึ้น
  • ใช้เครื่องมือข้อความ  เพื่อเพิ่มข้อความ
  • ใช้เครื่องมือเซ็น  เพื่อเพิ่มลายเซ็นของคุณ
 4. คลิกเสร็จสิ้น

มุมมองการทำเครื่องหมาย


ดูเพิ่มเติม

1. อุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันจะใช้รายชื่อผู้ติดต่อรายการเดียวกัน โดยรวมถึงรายชื่อที่ระบุในข้อความที่ส่งและรับก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย หากต้องการควบคุมคุณสมบัตินี้ ให้เปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับ iCloud บนเครื่อง Mac ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า พิมพ์ชื่อของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะ iCloud

2. การทำเครื่องหมายสามารถใช้งานได้ใน OS X Yosemite และใหม่กว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: