ใช้เมลบน Mac ของคุณ

ใช้แอพเมลเพื่อเขียน ตอบกลับ และจัดเรียงอีเมลบน Mac และคุณยังสามารถเพิ่มและทำเครื่องหมายบนไฟล์แนบได้ด้วย

เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีอีเมลไว้ แอพเมลจะแจ้งให้คุณเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ

หากต้องการเพิ่มอีกบัญชี ให้เลือกแอพเมล > เพิ่มบัญชี จากแถบเมนูในแอพเมล หรือเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิกบัญชีอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

หากจำเป็น แอพเมลอาจขอให้คุณตั้งค่าเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือลบบัญชีอีเมล


ส่งและตอบกลับ

ดูวิธีเขียน ตอบกลับ และส่งต่ออีเมล

ส่งข้อความใหม่

 1. คลิกข้อความใหม่ ปุ่มเขียน ในแถบเครื่องมือของเมล หรือเลือกไฟล์ > ข้อความใหม่
 2. ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อกลุ่มในช่อง "ถึง" field. แอพเมลจะให้คำแนะนำตามรายชื่อและข้อความบน Mac และอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ไว้1
 3. ป้อนชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ
 4. เขียนอีเมลในเนื้อหาข้อความ 
  • หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบ ให้ลากไฟล์แนบไปยังเนื้อหาข้อความ หรือเลือกไฟล์ > แนบไฟล์ เลือกไฟล์แนบ แล้วเลือก "เลือก"
  • หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและรูปแบบ ให้ใช้ตัวเลือกที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความ
  • macOS Mojave เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ช่วยให้เพิ่มอิโมจิไปยังข้อความของคุณได้ง่ายขึ้น เพียงคลิก ไอคอนอิโมจิ ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความ แล้วเลือกอิโมจิหรือสัญลักษณ์อื่นๆ จากตัวแสดงอักขระ
 5. ส่งหรือบันทึกข้อความของคุณ โดยทำดังนี้
  • หากต้องการส่งข้อความ ให้คลิก ปุ่มส่ง หรือเลือกข้อความ > ส่ง
  • หากต้องการบันทึกข้อความเป็นร่างสำหรับใช้ในภายหลัง ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกบันทึก

ตอบกลับและส่งต่อ

 • หากต้องการตอบกลับถึงบุคคลเดียว ให้คลิกตอบกลับ ปุ่มตอบกลับ พิมพ์ข้อความตอบกลับ แล้วคลิกส่ง ปุ่มส่ง

 • หากต้องการตอบกลับถึงทุกคนในอีเมลกลุ่ม ให้คลิกตอบกลับทั้งหมด ปุ่มตอบกลับทั้งหมด พิมพ์ข้อความตอบกลับ แล้วคลิกส่ง ปุ่มส่ง

 • หากต้องการส่งต่อข้อความให้บุคคลอื่น ให้คลิก ส่งต่อ ปุ่มส่งต่อ พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วคลิกส่ง ปุ่มส่งเพิ่มและทำเครื่องหมายไฟล์แนบ

แนบเอกสารและไฟล์ไปยังข้อความของคุณ และใช้

แนบไฟล์

การแนบไฟล์ในข้อความมีหลายวิธี ดังนี้

 • ลากไฟล์แนบไปยังเนื้อหาข้อความ
 • เลือกไฟล์ > แนบไฟล์ เลือกไฟล์แนบ แล้วคลิกเลือก

ใช้การทำเครื่องหมายกับไฟล์แนบ

คุณสามารถใช้การทำเครื่องหมายเพื่อวาดและพิมพ์บนไฟล์แนบโดยตรง เช่น รูปภาพหรือเอกสาร PDF2

 1. คลิกแนบ ปุ่มแนบ หรือเลือกไฟล์ > แนบไฟล์ ในหน้าต่างข้อความ
 2. เลือกไฟล์แนบ แล้วคลิกเลือกไฟล์ 
 3. คลิกไอคอนเมนู เมนูไฟล์แนบ ที่ปรากฏตรงมุมขวาบนของไฟล์แนบ แล้วเลือกทำเครื่องหมาย ตัวอย่างเครื่องมือการทำเครื่องหมายที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
  • ใช้เครื่องมือสเก๊ตช์ภาพ ปุ่มทำเครื่องหมายสเก๊ตช์ภาพ เพื่อวาดภาพด้วยมือ
  • ใช้เครื่องมือรูปร่าง ปุ่มทำเครื่องหมายรูปร่าง เพื่อเพิ่มรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยม วงรี เส้น และลูกศร
  • ใช้เครื่องมือซูม ปุ่มทำเครื่องหมายการซูม ในเมนูรูปร่างเพื่อขยายและทำให้ส่วนของไฟล์แนบเด่นขึ้น
  • ใช้เครื่องมือข้อความ ปุ่มทำเครื่องหมายข้อความ เพื่อเพิ่มข้อความ
  • ใช้เครื่องมือเซ็น ปุ่มทำเครื่องหมายลายเซ็น เพื่อเพิ่มลายเซ็นของคุณ
 4. คลิกเสร็จสิ้น

มุมมองการทำเครื่องหมาย


ดูเพิ่มเติม

1. อุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันจะใช้รายชื่อผู้ติดต่อรายการเดียวกัน โดยรวมถึงรายชื่อที่ระบุในข้อความที่ส่งและรับก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย หากต้องการควบคุมคุณสมบัตินี้ ให้เปิดหรือปิดรายชื่อสำหรับ iCloud บน Mac ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > iCloud บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า พิมพ์ชื่อของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะ iCloud

2. การทำเครื่องหมายสามารถใช้งานได้ใน OS X Yosemite และใหม่กว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: