ดูและลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้ใน iTunes

ใน iTunes บน Mac หรือ PC คุณสามารถดูรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้กับ Apple ID ของคุณ และลบอุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องการเชื่อมโยงแล้วออกได้

iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC หรือโทรศัพท์ Android จะเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณและ iTunes โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างของ iTunes หลังจากที่เชื่อมโยงอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถใช้อุปกรณ์นั้นเพื่อดาวน์โหลดและเล่นเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่นๆ ที่คุณเคยซื้อไว้จาก iTunes Store ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้ได้อีกด้วย

คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID และ iTunes พร้อมกันได้ 10 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง)

รายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงที่คณสามารถดูใน iTunes นั้นไม่ใช่รายชื่อเดียวกันกับรายชื่ออุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ในปัจจุบัน คุณสามารถตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ Apple ID เพื่อดูอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่ได้ในหน้าบัญชี Apple ID

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์เพื่อที่จะซื้อคอนเทนต์หรือดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อใหม่ โดยคุณสามารถลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณเชื่อมโยงอุปกรณ์ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว และต้องการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่
 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดสินค้าที่เคยซื้อจาก iTunes Store ได้
 • คุณต้องการขายหรือยกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้ให้แก่ผู้อื่น

ดูและลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้บน Mac หรือ PC

คลิกลิงก์ "ดูบัญชีของฉัน" เพื่อเปิด iTunes โดยอัตโนมัติและลงชื่อเข้าใช้ในหน้าข้อมูลบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  ดูบัญชีของฉันใน iTunes
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter บนคีย์บอร์ด หรือคลิกที่ดูบัญชี
 5. เลื่อนไปที่ส่วน iTunes in the Cloud แล้วคลิกจัดการอุปกรณ์ หากไม่มีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไว้กับ Apple ID ของคุณ คุณจะไม่เห็นส่วนนี้

ดูอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้

หลังจากที่คลิกจัดการอุปกรณ์ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด รายการที่แสดงทางขวาของแต่ละอุปกรณ์คือวันที่ที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ คุณยังสามารถติดตามดูว่าเหลือเวลาอีกกี่วันก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณกับ Apple ID อื่นได้ด้วย

หากไม่เห็นอุปกรณ์ที่คุณต้องการในรายชื่อ ให้เชื่อมโยงอุปกรณ์นั้นกับ Apple ID ของคุณ แล้วตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีชื่ออุปกรณ์นั้นอยู่ใน iTunes

ลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้

ในหน้าจัดการอุปกรณ์ ให้คลิกเอาออกทางด้านขวาของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ โดยคุณอาจต้องรอเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน จึงจะเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID อื่นได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID ไว้เมื่อใด

หากคุณไม่สามารถคลิกเอาออก (ปุ่มจางลง) ได้ แสดงว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามลบนั้นเชื่อมต่อกับ Apple ID ของคุณ ลงชื่อออกจาก iTunes Store บนอุปกรณ์นั้น แล้วลองลบอุปกรณ์ออกอีกครั้ง
 

ลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณไม่สามารถดูรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ แต่คุณสามารถลบอุปกรณ์ iOS ที่เชื่อมโยงไว้ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ
 3. แตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน
 4. เลื่อนไปที่ส่วน iTunes in the Cloud แล้วแตะลบอุปกรณ์นี้

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงและโทรศัพท์ Android

คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ Android ในการดูรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงหรือลบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงได้ แต่จะนับรวมโทรศัพท์ Android ในอุปกรณ์ที่จำกัดไว้ 10 เครื่องด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้

iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC หรือโทรศัพท์ Android จะเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ และ iTunes โดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมโยง Apple ID อื่นกับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมโยงอยู่แล้ว คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า "อุปกรณ์นี้มีการเชื่อมโยงกับ Apple ID อื่น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์นี้กับ Apple ID อื่นเป็นเวลา [ตัวเลข] วัน" โดยคุณอาจต้องรอเป็นเวลาสูงสุด 90 วันจึงจะเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID อื่นได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID ไว้เมื่อใด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: