ดูและเอาอุปกรณ์ที่ผูกอยู่กับสินค้าที่ซื้อด้วย Apple ID ของคุณออก

จัดการรายการอุปกรณ์ที่สามารถดาวน์โหลดและเล่นรายการที่คุณซื้อด้วย Apple ID ของคุณ

คุณอาจต้องการเอาอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงออกในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • หากคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แต่บัญชีผูกอยู่กับอุปกรณ์ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว
 • หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดการซื้อจาก App Store, แอป Apple TV, iTunes Store และบริการอื่นของ Apple อีกครั้ง
 • หากคุณต้องการขายหรือยกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้ให้แก่ผู้อื่น

ใช้ Mac หรือ PC เพื่อดูหรือเอาอุปกรณ์ที่ผูกอยู่ของคุณออก

 1. บน Mac ให้เปิดแอป Apple Music หรือบน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. จากแถบเมนูบน Mac ให้เลือกบัญชี > การตั้งค่าบัญชี หรือจากแถบเมนูใน iTunes บน PC ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. คลิกจัดการอุปกรณ์ หากไม่มีอุปกรณ์ใดผูกอยู่กับ Apple ID ของคุณ ระบบจะไม่แสดงส่วนนี้
  Mac ที่กำลังแสดงตัวเลือกต่างๆ ของจัดการอุปกรณ์ใต้รายการดาวน์โหลดและสินค้าที่ซื้อ
 4. หากคุณต้องการเอาอุปกรณ์ออก ให้คลิกเอาออก หากคุณไม่สามารถเอาอุปกรณ์ออกได้ ให้ลงชื่อออกจาก Apple ID บนอุปกรณ์เครื่องนั้นแล้วลองอีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถเอาออกได้ คุณอาจต้องรอไม่เกิน 90 วันเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID อื่น
  Mac ที่แสดงรายการอุปกรณ์สามเครื่อง โดยไม่สามารถใช้ปุ่มเอาออกได้กับอุปกรณ์บางเครื่องในรายชื่อ

เอา iPhone หรือ iPad ที่เชื่อมโยงไว้ออก

 1. แตะการตั้งค่า แตะชื่อของคุณ จากนั้นแตะสื่อและสินค้าที่ซื้อ
 2. แตะดูบัญชี ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 3. เลื่อนลง จากนั้นแตะเอาอุปกรณ์นี้ออก
  iPhone ที่แสดงเอาอุปกรณ์นี้ออกในการตั้งค่าบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไว้

ต้องการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ลงในรายการหรือไม่ เพียงใช้อุปกรณ์นั้นซื้อสินค้าจาก App Store, แอป Apple TV หรือบริการอื่นๆ ของ Apple

คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ Apple ID สำหรับการซื้อพร้อมกันได้ 10 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง)

เมื่อคุณพยายามเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมไว้ก่อนหน้านี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อความที่เขียนว่า "อุปกรณ์นี้เชื่อมโยงกับอีก Apple ID หนึ่ง" คุณไม่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์นี้กับ Apple ID อื่นเป็นเวลา [ตัวเลข] วัน" คุณอาจต้องรอไม่เกิน 90 วันเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับ Apple ID อื่น

รายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไม่ใช่รายชื่อเดียวกันกับรายชื่ออุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในปัจจุบัน คุณสามารถดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ไว้ที่ใดบ้างในหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ

หากอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการและคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เพื่อซื้อสินค้าได้ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นอาจเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว

เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นที่เลิกผลิต

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: