ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง, IMEI/MEID, CDN และ ICCID ของอุปกรณ์ iOS

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • คุณสามารถดูหมายเลขต่างๆ เหล่านี้ได้จากหลายที่ เช่น การตั้งค่า, บนตัวเครื่องของอุปกรณ์, ใน iTunes และบนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม
 • เมื่อคุณติดต่อ Apple เพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ คุณสามารถใช้หมายเลขประจำเครื่องหรือหมายเลข IMEI/MEID เพื่อระบุอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง, IMEI/MEID หรือ ICCID ของคุณ

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
 2. ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อหา IMEI/MEID และ ICCID
 3. หากต้องการวางข้อมูลนี้ลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มบริการช่วยเหลือของ Apple ให้แตะที่หมายเลขค้างไว้เพื่อคัดลอก

หากยังไม่พบหมายเลขที่ต้องการ ให้ดูในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

iPhone

บนอุปกรณ์ต่อไปนี้ ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องในการตั้งค่า และค้นหา IMEI/MEID บนถาดใส่ซิม หากคุณจำเป็นต้องรับบริการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถดูเมนูการตั้งค่าได้ คุณสามารถใช้ IMEI/MEID แทนหมายเลขประจำเครื่องได้

 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus

บน iPhone 6s ขึ้นไป ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องในการตั้งค่า และค้นหา IMEI/MEID บนถาดใส่ซิม

บนอุปกรณ์ต่อไปนี้ ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องในการตั้งค่า และค้นหา IMEI/MEID (โดย MEID คือตัวเลข 14 หลักแรกของ IMEI) ที่ด้านหลังเครื่อง หากคุณจำเป็นต้องรับบริการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถดูเมนูการตั้งค่าได้ คุณสามารถใช้ IMEI/MEID แทนหมายเลขประจำเครื่องได้

 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 5

บน iPhone 5 และ iPhone 6 หลายๆ รุ่น ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องในการตั้งค่า และค้นหา IMEI/MEID (โดย MEID คือตัวเลข 14 หลักแรกของ IMEI) ที่ด้านหลังเครื่อง

บนอุปกรณ์ต่อไปนี้ ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI/MEID บนถาดใส่ซิม

 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4 (รุ่น GSM)
 • iPhone 4s

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI/MEID บนถาดใส่ซิมของ iPhone 3 หรือ iPhone 4 รุ่นต่างๆ ของคุณ

หากคุณมี iPhone รุ่นแรก ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI ที่สลักอยู่บนด้านหลังเครื่อง

iPad และ iPod touch

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องสำหรับ iPad Pro, iPad หรือ iPod touch ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ คุณจะพบ IMEI บน iPad (รุ่นเซลลูลาร์) ด้วยเช่นกัน

iTunes

คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ได้ใน iTunes อีกด้วย ดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับคอมพิวเตอร์
 2. หาก iTunes ไม่เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้เปิดด้วยตนเอง
 3. ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ คลิกแท็บสรุปเพื่อดูข้อมูลของอุปกรณ์ 
 4. สำหรับ iPhone ให้คลิกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อค้นหา IMEI/MEID และ ICCID สำหรับ iPad (รุ่น Cellular) ให้คลิกหมายเลขประจำเครื่องเพื่อค้นหา CDN, IMEI/MEID และ ICCID 

หากคุณต้องการวางข้อมูลนี้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มบริการช่วยเหลือของ Apple ให้เลือกแก้ไข > ลอกหมายเลขประจำเครื่อง 

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ของคุณอยู่กับตัว

ตำแหน่งต่างๆ ที่อาจแสดงหมายเลขประจำเครื่องหรือหมายเลข IMEI/MEID ของอุปกรณ์นั้นมีอยู่หลายตำแหน่งให้คุณได้ตรวจสอบ

 1. ไปที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ (appleid.apple.com) ในเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้บนอุปกรณ์ที่ต้องการดูหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI/MEID 
 3. เลื่อนลงไปยังส่วนที่เรียกว่าอุปกรณ์ หากต้องการดูหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI/MEID ของอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้เลือกอุปกรณ์นั้น

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้คุณลองทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • หากคุณมีอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นที่ใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณแล้ว ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] บนอุปกรณ์ดังกล่าว เลื่อนลงเพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณอยู่ หากต้องการดูหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI/MEID ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์
 • หากคุณยังมีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของอุปกรณ์อยู่ ให้ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและ IMEI/MEID บนบาร์โค้ด ดังภาพ
  ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad หรือ iPod บนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม
 • หากยังไม่พบหมายเลขที่ต้องการ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple โดยเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: