รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM บน Mac

หาก Mac มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ใน NVRAM หรือ PRAM การรีเซ็ตอาจช่วยได้

NVRAM (Nonvolatile Random-Access Memory) เป็นหน่วยความจำขนาดเล็กที่ Mac ใช้ในการจัดเก็บการตั้งค่าบางรายการและเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว PRAM (พารามิเตอร์ RAM) จัดเก็บข้อมูลที่คล้ายกัน และการรีเซ็ต NVRAM และ PRAM มีขั้นตอนเหมือนกัน

โดยการตั้งค่าที่สามารถจัดเก็บใน NVRAM ได้นั้น ได้แก่ ระดับเสียง ความละเอียดจอแสดงผล การเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ เขตเวลา และข้อมูลเคอร์เนลแพนิคล่าสุด ทั้งนี้การตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ใน NVRAM จะขึ้นอยู่กับ Mac และอุปกรณ์ที่คุณใช้ร่วมกับ Mac

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้หรืออื่นๆ การรีเซ็ต NVRAM อาจช่วยได้ ตัวอย่างเช่น หาก Mac เริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่นที่คุณไม่ได้เลือกไว้ในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือหากมีไอคอนเครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นชั่วขณะก่อนที่ Mac จะเริ่มต้นระบบ คุณอาจต้องรีเซ็ต NVRAM

วิธีการรรีเซ็ต NVRAM

ปุ่ม Optionเครื่องหมายบวกปุ่ม Commandเครื่องหมายบวกปุ่ม Pเครื่องหมายบวกปุ่ม R

ปิดเครื่อง Mac จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่มสี่ปุ่มพร้อมกันค้างไว้ทันที ซึ่งได้แก่ Option, Command, P และ R คุณสามารถปล่อยปุ่มได้หลังจากที่กดค้างไว้ประมาณ 20 วินาที ในระหว่างนี้เครื่อง Mac อาจรีสตาร์ท

หาก Mac ของคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ การกดปุ่มร่วมกันนี้อาจไม่ดำเนินการใดหรือทำให้ Mac เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS หากต้องการรีเซ็ต NVRAM ให้ปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ก่อน

เมื่อ Mac เริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว คุณควรเปิดการตั้งค่าระบบและปรับการตั้งค่าที่ถูกรีเซ็ต เช่น ระดับเสียง ความละเอียดจอแสดงผล การเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือเขตเวลา

ดูเพิ่มเติม

  • หากคุณใช้ Mac เดสก์ท็อปแทนการใช้โน้ตบุ๊ค และการตั้งค่าต่างๆ เช่น ระดับเสียงหรือเขตเวลาถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่ปิดเครื่องและดึงปลั๊ก Mac ออก คุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่อง Mac แบตเตอรี่ขนาดเล็กนี้อยู่ในลอจิกบอร์ดของคอมพิวเตอร์ และช่วยรักษาการตั้งค่าใน NVRAM ไว้เมื่อดึงปลั๊กของ Mac ออก ทั้งนี้คุณสามารถนำเครื่อง Mac ไปยังผู้จัดจำหน่าย Apple เพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
  • หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการพักเครื่อง ปลุกเครื่อง ระบบไฟฟ้า การชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า คุณอาจต้องรีเซ็ต SMC (System Management Controller) หรือตัวควบคุมการจัดการระบบ
วันที่เผยแพร่: