ใช้รหัสกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีตั้งค่า ใช้งาน และเปลี่ยนรหัสบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ตั้งรหัสบนอุปกรณ์เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ Touch ID ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณแทนรหัสได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ Face ID คุณจะสามารถใช้การจดจำใบหน้าแทนรหัสของคุณได้ อุปกรณ์ของคุณจะร้องขอรหัสเฉพาะเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เปิดหรือรีสตาร์ทอุปกรณ์
 • กดปุ่มโฮมหรือปัดขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการนี้ได้)
 • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณ
 • ลบอุปกรณ์ของคุณ
 • ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่ารหัส
 • ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า iOS หรือ iPadOS

ตั้งรหัส

 1. บน iPhone X และใหม่กว่า หรือ iPad ที่มี Face ID ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่ Touch ID และรหัส บนอุปกรณ์ที่ไม่มี Touch ID ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัส 
 2. แตะเปิดการใช้รหัส
 3. ป้อนรหัสหกหลัก หรือแตะตัวเลือกรหัส เพื่อสลับไปเป็นรหัสตัวเลขสี่หลัก รหัสตัวเลขที่กำหนดเอง หรือรหัสตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดเอง
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันและเปิดใช้งาน


เปลี่ยนรหัสหรือเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสของคุณ

บน iPhone X และใหม่กว่า หรือ iPad ที่มี Face ID ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > Touch ID และรหัส บนอุปกรณ์ที่ไม่มี Touch ID ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัส

คุณจะพบการตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ ดังนี้

 • ปิดการใช้รหัส: แตะตัวเลือกนี้เพื่อปิดรหัสของคุณ
 • เปลี่ยนรหัส: ป้อนรหัสใหม่หกหลัก หรือแตะตัวเลือกรหัส เพื่อสลับไปเป็นรหัสตัวเลขสี่หลัก รหัสตัวเลขที่กำหนดเอง หรือรหัสตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดเอง
 • ต้องใช้รหัส: ทันทีที่คุณทำการล็อคหน้าจอ ค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่านี้จะขอให้คุณป้อนรหัสเพื่อปลดล็อค หากคุณไม่ต้องการให้มีการร้องขอรหัสทันที ให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้ (เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากคุณใช้ Touch ID หรือ Apple Pay คุณไม่สามารถเปลี่ยนการร้องขอรหัสทันทีได้)
 • อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อคอยู่: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างเมื่ออุปกรณ์ของคุณล็อคอยู่ รวมถึง มุมมองวันนี้, ศูนย์การแจ้งเตือน, ศูนย์ควบคุมใน iPhone และ iPod touch หรือ iPadSiri, ตอบกลับเป็นข้อความ, ตัวควบคุมบ้าน, กระเป๋าสตางค์, โทรกลับสายที่ไม่ได้รับ และอุปกรณ์เสริม USB 
 • ลบข้อมูล: เลือกว่าจะลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่หลังจากป้อนรหัสไม่สำเร็จสิบครั้ง หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คุณจะต้องกู้คืนอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์หลังจากป้อนรหัสไม่สำเร็จสิบครั้ง
วันที่เผยแพร่: