หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์เปิดอยู่ และคุณอยู่ภายในช่วงสัญญาณ

หากคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์มากเกินไป คุณจะไม่ได้รับสัญญาณ ดังนั้น ต้องให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในระยะของสัญญาณ 

 

ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ และคุณสามารถมองเห็นเครือข่ายได้

แตะการตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเข้าร่วม เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินข้างชื่อเครือข่ายจะหมายความว่าคุณเชื่อมต่อแล้ว หรือดูข้อมูลช่วยเหลือ หากคุณไม่สามารถเปิด Wi-Fi ได้

หากระบบแจ้ง ให้พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi

หากระบบแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน

 

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi

หาก iOS ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณอาจเห็นคำแนะนำ Wi-Fi ใต้ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นการเตือนว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต" หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้แตะที่เครือข่าย Wi-Fi เพื่อดูการแก้ปัญหาที่แนะนำ

ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อทั้งหมด

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหรือออนไลน์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับโมเด็มและเปิดอยู่

 

รีสตาร์ท

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ เราเตอร์ หรือเคเบิลโมเด็ม/โมเด็ม DSL หลังจากทำแต่ละขั้นตอน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือไม่
  • รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS
  • ถอดปลั๊กเราเตอร์แล้วเสียบใหม่
  • ถอดปลั๊กเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL แล้วเสียบใหม่

 

หากยังเชื่อมต่อไม่ได้

ให้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย โดยแตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ และการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  • หากผู้อื่นตั้งค่าเครือข่ายของคุณ ขอให้ผู้นั้นช่วย หากคุณใช้เครือข่ายที่บริษัท โรงเรียน โรงแรม ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีอื่นๆ ให้หาพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • หากคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้วแต่ยังไม่สามารถออนไลน์ ให้ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากคุณไม่สามารถออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น สัญญาณอาจล่มอยู่ ให้โทรหาบริษัทเคเบิลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ลองเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้ คุณจะต้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้ โปรดติดต่อ Apple
  • อัพเดทเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์
วันที่เผยแพร่: