หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำหากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณเปิดอยู่ และคุณอยู่ภายในช่วงสัญญาณ

หากคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์มากเกินไป คุณจะไม่ได้รับสัญญาณ ดังนั้น ต้องให้แน่ใจว่าคุณอยู่ภายในช่วงสัญญาณ 

 

ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ และคุณสามารถมองเห็นเครือข่ายของคุณได้

แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเพื่อเข้าร่วม เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินข้างชื่อเครือข่าย หมายถึงคุณเชื่อมต่อแล้ว หรือขอความช่วยเหลือหากคุณ ไม่สามารถเปิด Wi-Fi ได้

หากระบบแจ้ง ให้พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ

หากระบบแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของคุณ

 

ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อทั้งหมด

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณหรือออนไลน์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโมเด็มและเปิดอยู่

 

รีสตาร์ท

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ เราเตอร์ หรือโมเด็มเคเบิล/DSL หลังจากทำแต่ละขั้นตอน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือไม่
  • รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ
  • ถอดปลั๊กเราเตอร์ของคุณแล้วเสียบใหม่
  • ถอดปลั๊กโมเด็มเคเบิลหรือ DSL ของคุณแล้วเสียบใหม่

 

หากยังเชื่อมต่อไม่ได้

ให้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ โดยแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ และการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  • หากผู้อื่นตั้งค่าเครือข่ายของคุณ ขอให้ผู้นั้นช่วย หากคุณใช้เครือข่ายที่บริษัท โรงเรียน โรงแรม ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีอื่นๆ ให้หาพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • หากคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้วแต่ยังไม่ออนไลน์ ให้ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากคุณไม่สามารถออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ สัญญาณอาจล่มอยู่ ให้โทรหาบริษัทเคเบิลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ลองเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้ คุณจะต้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้ โปรดติดต่อ Apple
  • อัพเดทเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
แก้ไขล่าสุด: