หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์เปิดอยู่ และคุณอยู่ภายในช่วงสัญญาณ

หากคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์ Wi-Fi มากเกินไป คุณจะไม่ได้รับสัญญาณ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าคุณอยู่ในระยะของสัญญาณ 

 

ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ และคุณสามารถมองเห็นเครือข่ายได้

ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่ แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเข้าร่วม เครื่องหมายถูกสีน้ำเงินข้างชื่อเครือข่ายหมายความว่าคุณเชื่อมต่อแล้ว

หากคุณเห็นว่าเข้าร่วมอัตโนมัติที่อยู่ใต้ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ปิดอยู่ ให้แตะแล้วเปิดเข้าร่วมอัตโนมัติ

ถ้าระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ

ถ้าระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ขอความช่วยเหลือ ถ้าคุณไม่ทราบรหัสผ่านของคุณ

แม้ว่าคุณจะป้อนรหัสผ่านถูกต้อง คุณอาจเห็นข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย" หรือข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" รีสตาร์ทอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แล้วลองป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

 

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi

หาก iOS ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณอาจเห็นคำแนะนำ Wi-Fi ใต้ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นการเตือนว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต" หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะที่เครือข่าย Wi-Fi

ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่อของคุณ

หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายหรือออนไลน์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับโมเด็มและเปิดอยู่

 

รีสตาร์ท

ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS, เราเตอร์ แลสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL ในการรีสตาร์ทเราเตอร์หรือโมเด็ม ให้ถอดปลั๊ก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ 

หลังจากรีสตาร์ทอุปกรณ์แต่ละเครื่องแล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

  

หากยังเชื่อมต่อไม่ได้

ให้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย โดยแตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ รวมทั้งการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

  • หากคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้วแต่ยังไม่สามารถออนไลน์ ให้ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi บนอุปกรณ์เครื่องอื่น หากคุณไม่สามารถออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น สัญญาณอาจล่มอยู่ ให้โทรหาบริษัทเคเบิลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ลองเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้ คุณจะต้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ใดๆ โปรดติดต่อ Apple
  • อัพเดทเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์
วันที่เผยแพร่: