หากคุณไม่สามารถอัพเดท Pages, Numbers และ Keynote ได้

หากต้องการอัพเดทแอพเหล่านี้ ให้ดาวน์โหลด macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เมื่อคุณพยายามอัพเดท Pages, Numbers หรือ Keynote จากหน้าจอสินค้าที่ซื้อแล้วของ Mac App Store ใน OS เวอร์ชั่นทีเก่ากว่า macOS Sierra หน้าดังกล่าวอาจหมุนไม่หยุด

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณไม่สามารถอัพเดท macOS ได้

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลด macOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ แต่คุณจำเป็นต้องอัพเดท Pages, Numbers หรือ Keynote ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Mac App Store แล้วคลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแอพเหล่านั้นอยู่ในรายการบนหน้าสินค้าที่ซื้อแล้ว
  2. ออกจาก Mac App Store
  3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไป > แอพพลิเคชั่น
  4. ค้นหาแอพที่คุณพยายามจะอัพเดท แล้วลากแอพนั้นไปที่ถังขยะ
  5. เปิด Mac App Store อีกครั้ง แล้วคลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว
  6. คลิกปุ่มติดตั้งที่ด้านขวาของแอพที่คุณต้องการอัพเดท
  7. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับของแอพ
วันที่เผยแพร่: