เปลี่ยนภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้หากภาษาไม่ถูกต้องหรือคุณบังเอิญเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

เปิดการตั้งค่า

บนหน้าจอโฮม ให้แตะการตั้งค่า

 

แตะทั่วไป

บนหน้าจอถัดไป ให้แตะ ทั่วไป

 

เลือกภาษาและภูมิภาค

เลื่อนลง แล้วแตะภาษาและภูมิภาค

 

แตะภาษาของอุปกรณ์

บนหน้าจอถัดไป ให้แตะ "ภาษาของ [อุปกรณ์]"

 

เลือกภาษาของคุณ

เลือกภาษาของคุณจากรายการดังกล่าว

 

ยืนยันการเลือก

จะมีการเตือนขอให้คุณยืนยันภาษาใหม่ แตะตัวเลือกแรกสุด

 

หลังจากอุปกรณ์ของคุณอัพเดทภาษาแล้ว อุปกรณ์ของคุณควรแสดงภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: