เปลี่ยนภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้หากภาษาไม่ถูกต้องหรือคุณบังเอิญเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

เปิดการตั้งค่า

บนหน้าจอโฮม ให้แตะ การตั้งค่า

แตะทั่วไป

บนหน้าจอถัดไป ให้แตะทั่วไป

เลือกภาษาและภูมิภาค

หากคุณใช้ iOS 8 หรือใหม่กว่า ให้เลื่อนลง แล้วแตะภาษาและภูมิภาค

แตะภาษาของอุปกรณ์

บนหน้าจอถัดไป ให้แตะ "ภาษาของ [อุปกรณ์]"

เลือกภาษาของคุณ

เลือกภาษาของคุณจากรายการดังกล่าว จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

ยืนยันการเลือก

จะมีการเตือนขอให้คุณยืนยันภาษาใหม่ แตะตัวเลือกแรก

หลังจากที่อุปกรณ์อัพเดทภาษาแล้ว อุปกรณ์ควรกลับไปที่หน้าจอโฮมและแสดงเป็นภาษาที่คุณเลือก

วันที่เผยแพร่: