จัดการการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ iTunes Store และ App Store ของคุณ

จัดการการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ iTunes Store, App Store และ Apple Books บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC หรือ Apple TV ของคุณ

คุณมีตัวเลือกรหัสผ่านให้เลือกสองตัวเลือกสำหรับการซื้อแบบชำระเงินและการซื้อภายในแอพ ดังนี้

 • ต้องใส่เสมอ: เมื่อทำการซื้อ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง ถึงแม้ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID แล้วก็ตาม
 • ต้องใส่หลังจาก 15 นาที: เมื่อทำการซื้อ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านทุกๆ 15 นาทีเท่านั้น

คุณสามารถปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับรายการฟรีในอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้หากคุณไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านเมื่อดาวน์โหลดเพลงหรือแอพฟรี แต่คุณไม่สามารถปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับรายการที่ต้องชำระเงินได้อย่างสมบูรณ์

บน Apple TV คุณสามารถปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับทั้งรายการฟรีและรายการที่ต้องชำระเงินได้

เกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่าน Touch ID และ Face ID

หากคุณเปิด Touch ID หรือ Face ID สำหรับการซื้อใน iTunes Store ระบบจะไม่ขอให้คุณกำหนดการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ

Touch ID หรือ Face ID จะเข้าแทนที่การตั้งค่าใดก็ตามที่คุณกำหนดไว้เสมอ หากคุณเปิดรายการใดรายการหนึ่งไว้ ระบบจะขอให้คุณรับรองความถูกต้องทุกครั้งที่ดาวน์โหลด หากคุณพยายามจะกำหนดการตั้งค่าด้วยตัวเองขณะที่เปิด Touch ID หรือ Face ID ไว้ คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่ามีการเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID สำหรับการซื้อทั้งหมดไว้อยู่

หากคุณปิด Touch ID หรือ Face ID ในครั้งต่อไปที่คุณทำการซื้อ ระบบจะขอให้คุณกำหนดการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Touch ID และการใช้ Face ID

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store
 2. แตะการตั้งค่ารหัสผ่าน หากคุณเปิด Touch ID หรือ Face ID สำหรับการซื้อ คุณจะไม่เห็นเมนูนี้
 3. ใต้สินค้าที่ซื้อและการซื้อภายในแอพ ให้แตะการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 4. ใต้รายการดาวน์โหลดฟรี ให้แตะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า
 5. เมื่อระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ ตกลง

บน Mac หรือ PC ใน iTunes

 1. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด
 2. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
  Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
 3. คลิกแท็บร้าน
 4. จากเมนูใต้สินค้าที่ซื้อหรือรายการดาวน์โหลดฟรี ให้เลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการ หากคุณเปิด Touch ID สำหรับการซื้อ คุณจะไม่เห็นเมนูนี้
 5. เมื่อระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิกตกลง
 6. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

บน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD

 1. จากหน้าจอโฮม ให้เลือกการตั้งค่า > บัญชี > iTunes Store และ App Store > การตั้งค่ารหัสผ่าน
 2. เลือกต้องใส่รหัสผ่าน
 3. เลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการ
 4. หลังจากที่คุณเลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือกต้องใส่รหัสผ่านซึ่งอยู่ใต้รายการดาวน์โหลดฟรีเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า หากคุณตั้งค่าต้องใส่รหัสผ่านเป็นไม่เลยในขั้นตอนที่ 3 จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเปิดการตั้งค่านี้

บน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3)

 1. จากหน้าจอโฮม ให้เลือกการตั้งค่า > iTunes Store > ลงชื่อเข้า
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. หลังจากที่คลิกส่ง คุณจะเห็นหน้าจอแจ้งว่า "จดจำรหัสผ่านหรือไม่" เลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการ ดังนี้
  • เลือกใช่ หากคุณต้องการให้ Apple TV จดจำรหัสผ่านสำหรับการซื้อ ตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  • เลือกไม่ หากคุณต้องการใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณทำการซื้อใน iTunes Store

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสผ่าน ให้ลงชื่อออก แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: