กำหนดให้ใช้รหัสผ่านสำหรับการซื้อใน App Store และ iTunes

คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านสำหรับการซื้อสินค้าทุกครั้ง หรือกำหนดให้ป้อนรหัสผ่านทุก 15 นาที

คุณสามารถเลือกความถี่ที่คุณต้องการป้อนรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณซื้อสินค้า (รวมถึงการซื้อภายในแอป) จาก App Store และ iTunes Store ดังนี้

 • ต้องใส่เสมอ — เมื่อทำการซื้อ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง ถึงแม้ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID แล้วก็ตาม
 • ต้องใส่หลังจาก 15 นาที — หากคุณป้อนรหัสผ่านภายใน 15 นาทีที่ผ่านมา ระบบจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

หากคุณไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณดาวน์โหลดรายการฟรี ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างและปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับรายการฟรี

ต้องใส่รหัสผ่านบน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะชื่อของคุณ
 3. แตะสื่อและรายการสินค้าที่ซื้อ
 4. แตะการตั้งค่ารหัสผ่าน จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

หากคุณไม่เห็นการตั้งค่ารหัสผ่าน แสดงว่าคุณเปิดใช้ Face ID หรือ Touch ID สำหรับการซื้อใน App Store และ iTunes หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้กลับไปที่การตั้งค่า แตะ "Face ID และรหัส" หรือ "Touch ID และรหัส" จากนั้นปิด Face ID หรือ Touch ID ที่อยู่ถัดจาก iTunes Store และ App Store

กำหนดให้ใช้รหัสผ่านบน Mac ของคุณ

 1. บน Mac ให้เลือกเมนู Apple () ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือกการตั้งค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID หรือชื่อของคุณ
 3. คลิกสื่อและการซื้อ
 4. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับการดาวน์โหลดฟรีและการซื้อ หากคุณเปิด Touch ID สำหรับการซื้อ คุณจะไม่เห็นเมนูนี้

หากคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นเก่า ให้เปิด iTunes แล้วเลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิกแท็บร้าน

กำหนดให้ใช้รหัสผ่านบน PC ของคุณ

 1. เปิด iTunes บน PC
 2. จากด้านบนของหน้าต่าง iTunes เลือกแก้ไข จากนั้นเลือกการตั้งค่า
 3. คลิกแท็บร้าน
 4. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับการซื้อและการดาวน์โหลดฟรี

กำหนดให้ใช้รหัสผ่านบน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD

 1. จากหน้าจอโฮม ให้เลือกการตั้งค่า
 2. เลือกผู้ใช้และบัญชี
 3. เลือกบัญชีของ [ชื่อของคุณ]
 4. ใต้ "ต้องใส่รหัสผ่าน" ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับการซื้อและการดาวน์โหลดฟรี

กำหนดให้ใช้รหัสผ่านบน Apple TV (รุ่นที่ 3)

 1. จากหน้าจอโฮม ให้เลือกการตั้งค่า > iTunes Store > ลงชื่อเข้า
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. หลังจากที่คลิกส่ง คุณจะเห็นหน้าจอแจ้งว่า "จดจำรหัสผ่านหรือไม่" เลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการ ดังนี้
  • เลือกใช่ หากคุณต้องการให้ Apple TV จดจำรหัสผ่านสำหรับการซื้อ ตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  • เลือกไม่ หากคุณต้องการใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณทำการซื้อใน iTunes Store

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ารหัสผ่าน ให้ลงชื่อออก แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

เกี่ยวกับการปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

คุณไม่สามารถปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับรายการที่ต้องชำระเงินใน iPhone, iPad หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสิ้นเชิง บน Apple TV คุณสามารถปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับทั้งรายการฟรีและรายการที่ต้องชำระเงินได้

หากคุณเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID สำหรับการสั่งซื้อใน App Store และ iTunes Store ระบบจะขอให้คุณใช้ Touch ID หรือ Face ID สำหรับการดาวน์โหลดทุกรายการ รวมถึงรายการฟรีด้วย

จัดการสิ่งที่เด็กๆ ซื้อหรือดาวน์โหลด

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณสามารถใช้ "ขออนุญาตซื้อ" เพื่อควบคุมสิ่งที่เด็กซื้อ เมื่อเด็กขออนุญาตซื้อสินค้าหรือดาวน์โหลดรายการฟรี ผู้จัดการประจำครอบครัวสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: