หากคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้

คุณอาจไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้หากคุณเปิดการตั้งค่าบางอย่างไว้ หากซอฟต์แวร์ของคุณไม่อัพเดท หรือหากมีปัญหาบางอย่างกับเครือข่ายของคุณ

หากคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็น "ไม่มีบริการ" หรือ "กำลังค้นหา" ในแถบสถานะ หากคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยทดสอบหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อคุณติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนี้

 • บัญชีของคุณมีการตั้งค่าให้ใช้กับ iPhone
 • ไม่มีปัญหาสัญญาณขาดหายของบริการในพื้นที่
 • บัญชีของคุณไม่ได้ถูกระงับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
 • การโทรของคุณไม่มีข้อผิดพลาดในระบบของผู้ให้บริการเครือข่าย

อัพเดทซอฟต์แวร์

 1. ตรวจหา รายการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการ
 2. ตรวจหา รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS รายการอัพเดทบางอย่างอาจต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ตรวจสอบการตั้งค่า iPhone

 1. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน ไปที่ การตั้งค่า แล้วเปิดโหมดเครื่องบิน รอห้านาที จากนั้นปิดโหมด
 2. ตรวจสอบห้ามรบกวน ไปที่ การตั้งค่า > โฟกัส > ห้ามรบกวน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดนี้แล้ว
 3. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ที่บล็อคไว้หรือไม่ ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > รายชื่อที่ปิดกั้น
 4. ดูว่าเปิดใช้งานการโอนสายอยู่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโอนสาย แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดนี้แล้ว
 5. ตรวจสอบเพื่อดูว่า Silence Unknown Callers เปิดอยู่หรือไม่ หากการตั้งค่าเปิดอยู่ ผู้โทรต้องมีรายชื่ออยู่ใน "รายชื่อ" หรือ "ล่าสุด" หรือผู้โทรต้องแชร์หมายเลขของพวกเขาในแอพเมลหรือส่งข้อความถึงคุณโดยใช้หมายเลขนั้น จึงจะสามารถโทรติดต่อคุณได้ เพิ่มหมายเลขของผู้โทรในรายชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าโทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้า การโทรจากแอพของบริษัทอื่นอาจถูกบล็อคด้วย

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

 1. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าที่บันทึกไว้ในปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงรหัสผ่าน Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการ และการตั้งค่า VPN
 2. ลองโทรออกหรือรับสายในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณยังคงไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

วันที่เผยแพร่: