หากคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้

คุณอาจไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้หากคุณเปิดการตั้งค่าบางอย่างไว้ หากซอฟต์แวร์ของคุณไม่อัพเดท หรือหากมีปัญหาบางอย่างกับเครือข่ายของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่า "ไม่มีบริการ" หรือ "กำลังค้นหา" ในแถบสถานะ หากคุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายบน iPhone ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ โดยทดสอบหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ตรวจสอบการตั้งค่า iPhone

 1. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน ไปที่ การตั้งค่า แล้วเปิดโหมดเครื่องบิน รอห้านาที จากนั้นปิดโหมด
 2. ตรวจสอบการตั้งค่า ห้ามรบกวน ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดนี้แล้ว
 3. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ที่บล็อคไว้หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบุ
 4. ดูว่า การโอนสาย เปิดอยู่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโอนสาย แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดนี้แล้ว

อัพเดทซอฟต์แวร์ของคุณ

 1. ตรวจหาการอัพเดทการตั้งค่าของผู้ให้บริการเครือข่าย
 2. ตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS รายการอัพเดทบางอย่างอาจต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ถอดและใส่ซิมการ์ดเข้าไปใหม่

หาก iPhone มีซิมการ์ด ให้ถอดซิมการ์ดออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่

ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อคุณติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำสิ่งต่อไปนี้แล้ว

 • บัญชีของคุณมีการตั้งค่าให้ใช้กับ iPhone
 • ไม่มีปัญหาสัญญาณขาดหายของบริการในพื้นที่
 • บัญชีของคุณไม่ได้ถูกระงับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
 • การโทรของคุณไม่มีข้อผิดพลาดในระบบของผู้ให้บริการเครือข่าย

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

 1. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าที่บันทึกไว้ในปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงรหัสผ่าน Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการ และการตั้งค่า VPN
 2. ลองโทรออกหรือรับสายในตำแหน่งที่ตั้งอื่น
 3. สลับเป็นแถบสัญญาณของเครือข่ายอื่น ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ > เปิดใช้งาน LTE แล้วปิด "เปิดใช้งาน LTE, 4G หรือ 3G" (ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและรุ่นอุปกรณ์ของคุณ)

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ ให้กู้คืน iPhone เป็นเครื่องใหม่ หากกู้คืนแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

 

วันที่เผยแพร่: