วิธีตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone หรือ iPad

ฮอตสปอตส่วนบุคคลช่วยให้คุณแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) ของคุณเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ได้

การตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล หรือการตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล
 2. แตะแถบเลื่อนถัดจากอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วม

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับฮอตสปอตส่วนบุคคล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลกับแผนบริการโทรศัพท์ของคุณได้

เชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วย Wi-Fi บลูทูธ หรือ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi บลูทูธ หรือ USB  และด้วย iOS 13 ขึ้นไป อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลจะยังคงเชื่อมต่ออยู่แม้ว่าหน้าจอจะถูกล็อค ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านั้นจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนและข้อความ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฮอตสปอตส่วนบุคคล แถบสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณพร้อมกันจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและรุ่นของ iPhone ที่คุณใช้งาน หากอุปกรณ์อื่นๆ ได้เชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณผ่าน Wi-Fi คุณจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางข้อมูลเซลลูลาร์จากเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น 

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ

หน้าจอ iPhone ที่แสดงแถบฮอตสปอตส่วนบุคคล

Wi-Fi

บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล หรือการตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานอยู่ จากนั้นตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi และชื่อของโทรศัพท์ อยู่ในหน้าจอนั้นต่อไปจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi แล้วมองหา iPhone หรือ iPad ของคุณจากรายการ จากนั้นแตะที่เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเข้าร่วม หากระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ

บลูทูธ

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นๆ จะสามารถค้นหา iPhone หรือ iPad ของคุณได้ ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ จากนั้นเปิด Mac แล้วทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบลูทูธ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่านบลูทูธ

ฮอตสปอตส่วนบุคคลรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธกับ Mac และอุปกรณ์ของผู้ให้บริการรายอื่น หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น ให้ใช้บลูทูธ

USB

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณมี iTunes และ Finder เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากคุณเห็นข้อความเตือนที่แจ้งว่า "เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่" ให้แตะ "เชื่อถือ"

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฮอตสปอตส่วนบุคคลของ iPhone หรือ iPad ของคุณ

ให้ครอบครัวของคุณเข้าร่วมโดยอัตโนมัติได้

คุณสามารถตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวของคุณสามารถเข้าร่วมฮอตสปอตส่วนบุคคลได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน สิ่งที่คุณต้องทำมีดังต่อไปนี้ 

 1. บนอุปกรณ์ของคุณที่มีฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล > การแชร์กันในครอบครัว
 2. เปิดการแชร์กันในครอบครัว หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้ดูวิธีตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว
 3. แตะชื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณแต่ละคน แล้วตั้งค่าว่าพวกเขาจำเป็นต้องขออนุมัติหรือเข้าร่วมฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณได้โดยอัตโนมัติ

ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล ปิดบลูทูธ หรือถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi

คุณต้องตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi เพื่อให้ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคลได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ฮอตสปอตส่วนบุคคล หรือการตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล จากนั้นแตะรหัสผ่าน Wi-Fi*

เลือกรหัสผ่าน Wi-Fi ที่มีอักขระอย่างน้อยแปดตัว และใช้อักขระ ASCII หากคุณใช้อักขระที่ไม่ใช่อักขระ ASCII อุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถเข้าใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณได้ อักขระที่ไม่ใช่อักขระ ASCII ได้แก่ อักขระในภาษาญี่ปุ่น รัสเซีย จีน และภาษาอื่นๆ อักขระ ASCII ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้

 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
 • ตัวเลข 0 ถึง 9
 • เครื่องหมายวรรคตอนบางตัว

* เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน อุปกรณ์ใดก็ตามที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

ดูเพิ่มเติม

 • แอปและคุณสมบัติบางรายการที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจไม่ทำงานในขณะที่กำลังใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถสำรองข้อมูล iCloud หรืออัปโหลดรูปภาพไปยังคลังรูปภาพ iCloud หรือการสตรีมรูปภาพได้
 • ดูวิธีใช้ Instant Hotspot บน Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 • ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ iOS และ iPadOS ของคุณ
วันที่เผยแพร่: