เกี่ยวกับสแนปช็อตภายในเครื่องของ Time Machine

Time Machine ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนไฟล์จากสแนปช็อตภายในเครื่องของไฟล์บน Mac ของคุณได้ แม้ในกรณีที่ดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณไม่พร้อมใช้งาน

ดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น Time Machine จะจัดเก็บข้อมูลสำรองบางรายการบน Mac ของคุณให้ด้วย ข้อมูลสำรองนี้คือสแนปช็อตภายในเครื่อง

วิธีใช้สแนปช็อตภายในเครื่อง

หากดิสก์ข้อมูลสำรองของคุณไม่พร้อมใช้งาน Time Machine จะใช้สแนปช็อตภายในเครื่องเพื่อช่วยกู้คืนไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อดิสก์ข้อมูลสำรองของคุณอีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลสำรองได้มากขึ้น

ดูวิธีกู้คืนไฟล์จาก Time Machine

มีการบันทึกสแนปช็อตภายในเครื่องบ่อยเพียงใด

Time Machine จะบันทึกสแนปช็อตของดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณทุกชั่วโมงโดยประมาณ และเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะเก็บสแนปช็อตเพิ่มเติมของการสำรองข้อมูล Time Machine ที่สำเร็จครั้งล่าสุดไว้จนกว่าจะต้องการใช้พื้นที่ว่าง นอกจากนี้ ใน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า ระบบจะบันทึกสแนปช็อตอีกชุดก่อนติดตั้งรายการอัปเดต macOS

วิธีที่สแนปช็อตภายในเครื่องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าสแนปช็อตภายในเครื่องจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากเท่าใด เพราะสแนปช็อตจะไม่ใช้พื้นที่ที่ต้องใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การคัดลอกไฟล์ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ อันที่จริงแล้ว Mac จะนับพื้นที่ที่สแนปช็อตใช้ว่าเป็นพื้นที่ว่าง

อย่างไรก็ตาม Time Machine จะจัดเก็บสแนปช็อตเฉพาะบนดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างจำนวนมากเท่านั้น และจะลบสแนปช็อตโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นๆ

หากคุณต้องการลบสแนปช็อตภายในเครื่องด้วยตนเอง ให้ปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติชั่วคราวโดยทำดังนี้

 1. เปิดการตั้งค่า Time Machine:
  • เลือกการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู
  • ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกทั่วไปในแถบด้านข้าง จากนั้นคลิก Time Machine ทางด้านขวา
  • ใน macOS Monterey หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine
 2. ปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในการตั้งค่า Time Machine:
  • ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า ให้คลิกตัวเลือก เลือกด้วยตนเองจากเมนูป๊อปอัป "ความถี่ในการสำรองข้อมูล" จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
  • ใน macOS Monterey หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ" หรือใช้สวิตช์ปิด/เปิด ขึ้นอยู่กับว่าคุณเห็นแบบใด
 3. รอสักครู่เพื่อให้ระบบลบสแนปช็อตภายในเครื่อง จากนั้นเปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติอีกครั้ง Time Machine จะจดจำดิสก์สำรองข้อมูลที่ใช้
วันที่เผยแพร่: