เกี่ยวกับสแนปช็อตภายในเครื่องของ Time Machine

Time Machine ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนไฟล์จากสแนปช็อตภายในเครื่องของไฟล์บน Mac ของคุณได้ แม้ในกรณีที่ดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณไม่พร้อมใช้งาน

ดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น Time Machine จะจัดเก็บข้อมูลสำรองบางรายการบน Mac ของคุณให้ด้วย ข้อมูลสำรองเหล่านี้เรียกว่าสแนปช็อตภายในเครื่อง

วิธีใช้สแนปช็อตภายในเครื่อง

หากดิสก์ข้อมูลสำรองของคุณไม่พร้อมใช้งาน Time Machine จะใช้สแนปช็อตภายในเครื่องเพื่อช่วยกู้คืนไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อดิสก์ข้อมูลสำรองของคุณอีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลสำรองได้มากขึ้น

ดูวิธีกู้คืนไฟล์จาก Time Machine

หน้าต่าง Time Machine

วิธีที่สแนปช็อตภายในเครื่องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าสแนปช็อตภายในเครื่องจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากเท่าใด เพราะสแนปช็อตจะไม่ใช้พื้นที่ที่ต้องใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การคัดลอกไฟล์ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

Mac จะนับพื้นที่ที่สแนปช็อตใช้ว่าเป็นพื้นที่ว่าง อย่างไรก็ตาม Time Machine จะจัดเก็บสแนปช็อตเฉพาะบนดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างจำนวนมากเท่านั้น และจะลบสแนปช็อตโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นๆ

หากคุณต้องการลบสแนปช็อตภายในเครื่องด้วยตนเอง ให้ปิด Time Machine ชั่วคราวโดยทำดังนี้

  1. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine
  2. ยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ" หรือคลิกสวิตช์ปิด/เปิด ขึ้นกับว่าคุณเห็นแบบใดในการตั้งค่า Time Machine
  3. รอสักครู่เพื่อให้ระบบลบสแนปช็อตภายในเครื่อง จากนั้นเปิด Time Machine อีกครั้ง ระบบจะจำดิสก์สำรองของคุณ

มีการบันทึกสแนปช็อตภายในเครื่องบ่อยเพียงใด

Time Machine จะบันทึกสแนปช็อตของดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณทุกชั่วโมงโดยประมาณ และเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะเก็บสแนปช็อตเพิ่มเติมของการสำรองข้อมูล Time Machine ที่สำเร็จครั้งล่าสุดไว้จนกว่าจะต้องการใช้พื้นที่ว่าง และใน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า สแนปช็อตอื่นจะได้รับการบันทึกก่อนที่จะติดตั้งการอัพเดท macOS ใดๆ

วันที่เผยแพร่: