เกี่ยวกับสแนปช็อตภายในเครื่องของ Time Machine

สแนปช็อตภายในเครื่องจะช่วย Time Machine กู้คืนข้อมูลแม้ว่าดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้ 

ดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น Time Machine จะจัดเก็บข้อมูลสำรองบางรายการไปยังไดรฟ์เริ่มต้นระบบในตัวและไดรฟ์ภายในเครื่องอื่นๆ อีกด้วย ข้อมูลสำรองเหล่านี้เรียกว่าสแนปช็อตภายในเครื่อง

  • สแนปช็อตรายวันจะบันทึกทุกๆ 24 ชั่วโมง โดยนับจากเวลาที่คุณเริ่มใช้หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • สแนปช็อตรายสัปดาห์จะบันทึกทุกๆ สัปดาห์
  • เริ่มต้นจาก macOS High Sierra สแนปช็อตเพิ่มเติมจะบันทึกก่อนการติดตั้งรายการอัพเดท macOS ใดๆ

วิธีใช้สแนปช็อตภายในเครื่อง

เมื่อคุณเข้าสู่ Time Machine ไทม์ไลน์จะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอ เครื่องหมายลงวันที่แต่ละเครื่องหมายในไทม์ไลน์คือข้อมูลสำรอง และข้อมูลสำรองแต่ละรายการจะมีสีปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไว้เหนือข้อมูลสำรองนั้น

macOS High Sierra, Sierra, El Capitan หรือ Yosemite ดังนี้

  • เครื่องหมายถูกสีแดงสว่าง คือข้อมูลสำรองที่สามารถกู้คืนได้ในขณะนี้ ทั้งจากสแนปช็อตภายในเครื่อง หรือไดรฟ์สำรองข้อมูลของคุณ เมื่อไดรฟ์สำรองข้อมูลของคุณไม่พร้อมใช้งาน จะมีเฉพาะสแนปช็อตภายในเครื่องเท่านั้นที่เป็นสีแดงสว่าง
  • เครื่องหมายถูกสีแดงจาง คือข้อมูลสำรองที่สามารถกู้คืนจากไดรฟ์สำรองข้อมูลของคุณได้ หลังจากที่ไดรฟ์นั้นพร้อมใช้งาน ตอนนี้ สแต็คของหน้าต่างบนหน้าจอจะแสดงหน้าต่างว่างสำหรับข้อมูลสำรองนั้น

OS X Mavericks หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ดังนี้

  • เครื่องหมายถูกสีเทา คือข้อมูลสำรองที่สามารถกู้คืนได้ในตอนนี้จากสแนปช็อตภายในเครื่อง
  • เครื่องหมายถูกสีชมพูสว่าง คือข้อมูลสำรองที่สามารถกู้คืนได้ในตอนนี้จากไดรฟ์สำรองข้อมูลของคุณ 
  • เครื่องหมายถูกสีชมพูจาง คือข้อมูลสำรองที่สามารถกู้คืนจากไดรฟ์สำรองข้อมูลของคุณได้ หลังจากที่ไดรฟ์นั้นพร้อมใช้งาน ตอนนี้ สแต็คของหน้าต่างบนหน้าจอจะแสดงหน้าต่างว่างสำหรับข้อมูลสำรองนั้น

หน้าต่าง Time Machine

วิธีที่สแนปช็อตภายในเครื่องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

Time Machine ใน macOS High Sierra จะจัดเก็บสแนปช็อตบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีฟอร์แมตเป็น APFS แบบแฟลชทั้งหมดใน Mac หรือเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ Mac ของคุณ Time Machine ใน macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าจะจัดเก็บสแนปช็อตเฉพาะบนดิสก์เริ่มต้นระบบภายในของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac 

สแนปช็อตจะจัดเก็บเฉพาะบนดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างจำนวนมากเท่านั้น เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากเพียงพอเมื่อคุณต้องใช้ เมื่อพื้นที่ว่างเหลือน้อย ระบบจะลบสแนปช็อตโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มลบไฟล์ที่เก่าที่สุดก่อน เพราะเหตุนี้ หน้าต่าง Finder และหน้าต่างขอรายละเอียดจึงไม่ได้นำสแนปช็อตภายในเครื่องมารวมไว้ในการคำนวณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ว่างบนดิสก์

วันที่เผยแพร่: