การตั้งค่าเมลที่คุณอาจจำเป็นต้องขอจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากเมลขอให้คุณป้อนการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง คุณอาจจำเป็นต้องได้รับประเภทบัญชี ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เมล และรายละเอียดอื่นๆ ที่แสดงในบทความนี้

เมลจะใช้การตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับบริการอีเมลหลายๆ บริการโดยอัตโนมัติ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณมักไม่ต้องใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านในการตั้งค่าบัญชีอีเมลบน Mac หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch หากเมลต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับการตั้งค่าในบทความนี้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณสามารถพิมพ์บทความแล้วกรอกข้อมูลในคอลัมน์การตั้งค่าด้วยข้อมูลที่คุณต้องการ

ชื่อการตั้งค่า      การตั้งค่า      คำอธิบาย
ชื่อเต็ม   เลือกชื่อผู้ส่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความที่คุณส่ง ตัวอย่าง: John Appleseed
ที่อยู่อีเมล   ที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับบัญชีนี้ เช่น appleseed@example.com
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลเข้า
การตั้งค่าเหล่านี้มีไว้สำหรับดาวน์โหลดข้อความ (การรับอีเมล) จากเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้ให้บริการอีเมล
ประเภทบัญชี   เลือก IMAP*, POP, Exchange IMAP หรือ Exchange EWS1 ตามที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณแจ้งมา หากคุณกำลังใช้งานบัญชี Microsoft Exchange ให้ดูคำแนะนำการตั้งค่าสำหรับ Mac หรือ iPhone, iPad และ iPod touch 
คำอธิบาย   เลือกชื่อที่เมลจะใช้สำหรับบัญชีของคุณ เช่น ที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Yahoo 
เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า (ชื่อโฮสต์)
  ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์เมลเข้า เช่น mail.example.com
ชื่อผู้ใช้   ชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีนี้ เช่น appleseed ผู้ให้บริการอีเมลบางรายต้องการให้ชื่อเต็มของที่อยู่อีเมลเป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ
รหัสผ่าน   รหัสผ่านอีเมลที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
พอร์ต
  หมายเลขพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์เมลเข้าใช้ หมายเลขพอร์ตทั่วไปสำหรับเมลขาเข้าคือ 143 และ 993 สำหรับบัญชี IMAP และ 110 และ 995 สำหรับบัญชี POP
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน, MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
ใช้ SSL หรือไม่

 

เซิร์ฟเวอร์เมลเข้ารองรับการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) หรือ TLS (Transport Layer Security) หรือไม่ 
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP)
การตั้งค่าเหล่านี้มีไว้สำหรับอัพโหลดข้อความ (การส่งอีเมล) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้ให้บริการอีเมล
เซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP)
  ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ขาออก เช่น smtp.example.com
พอร์ต

 

หมายเลขพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์เมลออกใช้ หมายเลขพอร์ตทั่วไปสำหรับเมลขาออกคือ 25, 465 และ 587
ใช้ SSL หรือไม่   เซิร์ฟเวอร์เมลออกรองรับการเข้ารหัส SSL หรือ TLS หรือไม่
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน, MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หากไม่มี คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อส่งอีเมลในเวลาที่คุณอยู่บนเครือข่ายอื่น เช่นจากฮอตสปอต Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP) สำหรับเวลาที่คุณอยู่บนเครือข่ายอื่น
รับการตั้งค่านอกเครือข่ายเหล่านี้ต่อเมื่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณไม่ได้ใช้การรับรองความถูกต้องสำหรับเมลขาออกเท่านั้น
เซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP)   ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์เมลออก เช่น smtp.example.com 
พอร์ต   หมายเลขพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์เมลออกใช้
ใช้ SSL หรือไม่   เซิร์ฟเวอร์เมลออกรองรับการเข้ารหัส SSL หรือ TLS หรือไม่
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน, MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

* IMAP (Internet Message Access Protocol) จะดีที่สุดเมื่อคุณตรวจสอบอีเมลจากหลายอุปกรณ์ เพราะข้อความของคุณจะเก็บไว้กับผู้ให้บริการอีเมลจนกว่าคุณจะลบออก ตราบใดที่อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับบริการอีเมลของคุณได้ กล่องเมลของคุณจะเหมือนกันหมดในแต่ละอุปกรณ์ หากคุณใช้ POP (Post Office Protocol) บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ปรากฏบนทุกอุปกรณ์ และข้อความใหม่ที่ส่งมาถึงอุปกรณ์หนึ่งอาจจะส่งไม่ถึงอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: