การตั้งค่าเมลที่คุณอาจจำเป็นต้องขอจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากเมลขอให้คุณป้อนการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง คุณอาจจำเป็นต้องได้รับประเภทบัญชี ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เมล และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายชื่อในบทความนี้

เมลใช้การตั้งค่า ที่ถูกต้องสำหรับบริการอีเมลหลายรายการ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่บ่อยนักที่คุณต้องการมากกว่าที่อยู่อีเมลของคุณและรหัสผ่านในการ ตั้งค่าบัญชีอีเมลบน Mac ของคุณ หรือ iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของคุณ หากเมลต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดการตั้งค่าในบทความนี้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณสามารถพิมพ์บทความแล้วดำเนินการคอลัมน์การตั้งค่าให้สำเร็จด้วยข้อมูลที่คุณต้องการ

ชื่อ ของ การตั้งค่า      การตั้งค่า      คำอธิบาย
ชื่อเต็ม   เลือกชื่อผู้ส่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในข้อความที่คุณส่ง ตัวอย่าง: John Appleseed
ที่อยู่อีเมล   ที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับบัญชีนี้ เช่น appleseed@example.com
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า
การตั้งค่าเหล่านี้มีไว้สำหรับดาวน์โหลดข้อความ (อีเมลที่ได้รับ) จากเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
ประเภทบัญชี   เลือก IMAP*, POP, Exchange IMAP, หรือ Exchange EWS1, ตามที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณแจ้งมา หากคุณกำลังใช้งานบัญชี Microsoft Exchange ดูคำแนะนำการตั้งค่าสำหรับ Mac หรือ iPhone, iPad, และ iPod touch 
คำอธิบาย   เลือกชื่อที่เมลจะใช้สำหรับบัญชีของคุณ เช่นที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Yahoo 
เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า (ชื่อโฮสต์)
  ชื่อโฮสต์ของเซิฟเวอร์เมลขาเข้า เช่น mail.example.com
ชื่อผู้ใช้   ชื่อผู้ใช้สำหรับสำหรับบัญชีนี้ เช่น appleseed ผู้ให้บริการอีเมลบางรายต้องการให้ชื่อเต็มที่อยู่อีเมลเป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ
รหัสผ่าน   รหัสผ่านอีเมลที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
พอร์ต
  หมายเลขพอร์ตที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้า หมายเลขพอร์ตทั่วไป สำหรับเมลขาเข้าคือ 143 และ 993 สำหรับบัญชี IMAP และ 110 and 995 สำหรับบัญชี POP
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
ใช้ SSL หรือไม่

 

เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้ารองรับการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) หรือ TLS (Transport Layer Security) หรือไม่ 
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP)
การตั้งค่าเหล่านี้มีไว้สำหรับอัปโหลดข้อความ (อีเมลที่ส่ง) จากเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP)
  ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ขาออก เช่น smtp.example.com
พอร์ต

 

หมายเลขพอร์ตที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก หมายเลขพอร์ตทั่วไป สำหรับเมลขาออกคือ 25, 465 และ 587
ใช้ SSL หรือไม่   เซิร์ฟเวอร์เมลขาออกรองรับการเข้ารหัส SSL หรือ TLS หรือไม่
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หากไม่มี คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อส่งอีเมลยามที่คุณอยู่บนเครือข่ายที่ต่างกัน เช่นจากฮอตสปอต Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) สำหรับยามที่คุณอยู่บนเครือข่ายที่ต่างกัน
ดาวน์โหลดการตั้งค่านอกเครือข่ายเหล่านี้ต่อเมื่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณไม่ได้ใช้การรับรองความถูกต้องสำหรับเมลขาออกเท่าน
เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP)   ชื่อโฮสต์ของเซิฟเวอร์เมลขาออก เช่น smtp.example.com 
พอร์ต   หมายเลขพอร์ตที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก
ใช้ SSL หรือไม่   เซิร์ฟเวอร์เมลขาออกรองรับการเข้ารหัส SSL หรือ TLS หรือไม่
การรับรองความถูกต้อง   เลือกรหัสผ่าน MD5, NTLM, Kerberos หรือไม่มี ตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

* IMAP (Internet Message Access Protocol) จะดีที่สุดเมื่อคุณตรวจสอบอีเมลจากหลายอุปกรณ์ เพราะข้อความของคุณจะถูกเก็บไว้กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณจนกว่าคุณจะลบออก ตราบใดที่อุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการอีเมลของคุณได้ กล่องเมลของคุณจะเหมือกันหมดในแต่ละอุปกรณ์ หากคุณใช้ POP (Post Office Protocol) มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ปรากฏบนทุกอุปกรณ์ และข้อความที่ส่งมาถึงอุปกรณ์หนึ่งอาจจะส่งไม่ถึงอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: