ใช้คุณสมบัติฟังสดกับอุปกรณ์ช่วยฟังที่ระบุว่า Made for iPhone

ด้วยคุณสมบัติฟังสด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจะกลายเป็นไมโครโฟนระยะไกลที่ส่งเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังที่ระบุว่า Made for iPhone ของคุณ คุณสมบัติฟังสดจะช่วยให้คุณได้ยินการสนทนาในห้องที่เสียงดังหรือได้ยินผู้อื่นพูดจากอีกฝั่งของห้องได้

คุณสามารถใช้คุณสมบัติฟังสดกับอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ได้กับ อุปกรณ์ช่วยฟังที่ระบุว่า Made for iPhone

เปิดคุณสมบัติฟังสด

หน้าจอการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟัง

 1. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง MFi
 2. แตะอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณใต้อุปกรณ์
 3. แตะเริ่มฟังสด
 4. วางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าผู้ที่คุณต้องการจะฟัง

 

ปิดคุณสมบัติฟังสด

หน้าจอการตั้งค่า Live Listen

 1. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง MFi
 2. แตะชื่ออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณภายใต้อุปกรณ์
 3. แตะเลิกฟังสด

 


 หน้าจอแสดงปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงบน iPhone          

ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อเปิดและปิดคุณสมบัติฟังสด หรือควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ของอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ ตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติฟังสด หากต้องการใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ให้กดปุ่มโฮมเร็วๆ สามครั้ง บน iPhone X และใหม่กว่า ให้คลิกปุ่มด้านข้างสามครั้ง

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • เริ่มหรือเลิกฟังสด
 • ดูระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
 • ปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง
 • เลือกการตั้งค่าเสียงล่วงหน้า

หากต้องการใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงจากหน้าจอล็อค ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง MFi แล้วเปิดควบคุมบนหน้าจอล็อค

หน้าจอแสดงแถบควบคุมการเล่นบน iPhone

ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่เห็นฟังสด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอยู่ คุณอาจจำเป็นต้อง จับคู่หรือเชื่อมต่อใหม่ อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณปรากฏอยู่ในพื้นที่การเลือกอุปกรณ์ในแถบควบคุมการเล่นในศูนย์การควบคุม 
 3. หากคุณเห็นอุปกรณ์เสริมอื่นที่นั่น ให้แตะที่อุปกรณ์เสริมนั้นแล้วเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณในรายการที่ปรากฏ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: