ใช้คุณสมบัติฟังสดกับอุปกรณ์ช่วยฟังที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone

ด้วยคุณสมบัติฟังสด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณจะกลายเป็นไมโครโฟนระยะไกลที่ส่งเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยพังที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone ของคุณ คุณสมบัติฟังสดจะช่วยให้คุณได้ยินการสนทนาในห้องที่เสียงดังหรือได้ยินผู้อื่นพูดได้คนละฝั่งของห้อง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติฟังสดกับอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ช่วยฟังที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone

เปิดคุณสมบัติฟังสด

 1. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง
 2. แตะอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณในส่วนอุปกรณ์
 3. แตะ เริ่มฟังสด
 4. วางอุปกรณ์ไว้ข้างหน้าผู้ที่คุณต้องการจะฟัง

ปิดคุณสมบัติฟังสด

 1. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง
 2. แตะชื่ออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณในส่วนอุปกรณ์
 3. แตะ เลิกฟังสด


           

ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

คุณยังสามารถใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อเปิดและปิดคุณสมบัติฟังสด หรือควบคุมคุณสมบัตอื่นๆ ของอุปกรณ์ช่วยฟัง หากต้องการใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ให้กดปุ่มโฮมเร็วๆ สามครั้ง

จากปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • เริ่มหรือเลิกฟังสด
 • ดูระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
 • ปรับระดับเสียงสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง
 • เลือกการตั้งค่าเสียงล่วงหน้า

หากต้องการใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงจากหน้าจอล็อก ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง และเปิด การควบคุมบนหน้าจอล็อก

ขอความช่วยเหลือในกรณีที่คุณไม่เห็นคุณสมบัติฟังสด

 1. ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องจับคู่หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณใหม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณปรากฏในศูนย์ควบคุมถัดจาก AirDrop เพราะคุณอาจเลือกอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นอยู่
 3. หากคุณเห็นอุปกรณ์เสริมอื่น ให้แตะที่อุปกรณ์เสริมนั้นแล้วเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณในรายการที่ปรากฏ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: